Όταν το ΜΥΤΙΚΑΣ PRESS προέβαλλε το έργο και τις δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης.


Όλα αυτά τα 5 προηγούμενα χρόνια καλύψαμε όλες τις δράσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης και σε πολλές δράσεις γράφαμε και εύσημα. Πότε αυτά τα 5 χρόνια δεν υπήρξε απαξιωτικό, μειωτικό, προσβλητικό, ειρωνικό, συκοφαντικό κλπ σχόλιο προς το πρόσωπο κανενός. Εξάλλου ποτέ δεν δεχτήκαμε έστω και ίχνος διαμαρτυρίας από την προηγούμενη διοίκηση της Κοινωφελούς.
Προς απόδειξη παραθέτουμε 115 αναρτήσεις μας με προβολή δράσεων της Κοινωφελούς, οι οποίες αναδημοσιεύτηκαν και στο Blog Ξηρομερίτης. Μάλιστα στην ίδρυση των 3 ΚΔΑΠ δίνουμε τα εύσημα στην Διοίκηση. Κανένα σχόλιο υβριστικό κλπ και πως να γίνει αυτό, όταν το αντικείμενο της Κοινωφελούς είναι προσφοράς προς την κοινωνία. 
Επίσης πάνω από 500 αναρτήσεις μας όλα αυτά τα 5 χρόνια, αναδημοσιεύτηκαν από το Blog Ξηρομερίτης, άρα για να το κάνει αυτό, μας θεωρούσε ότι ήμασταν ένα αξιόλογο, αξιόπιστο και φιλικό Blog.
Όλα άλλαξαν από την 26η Μαΐου 2020, που ήρθε το συγκεκριμένο αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών.
Από τότε δεχόμαστε επιθέσεις από το συγκεκριμένο φιλικό μέχρι τότε Blog, με ανάρτηση «ανώνυμων» υβριστικών σχολίων προς ένα απλό πολίτη, που δεν είναι μέλος της δημοτικής αρχής, δεν είναι αιρετός, δεν ασκεί δημόσια εξουσία και δεν χειρίζεται θέματα δημοσίου συμφέροντος και χρήματος.

Αναρτήσεις με τις δράσεις και το έργο της Κοινωφελούς Σεπ. 2014 - Μάι 2019 προς απόδειξη των λεγομένων μας:
 1. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/3.html
 2. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_61.html
 3. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/blog-post_9.html
 4. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_26.html
 5. https://mytikaspress.blogspot.com/2014/11/blog-post_94.html
 6. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/10/blog-post_29.html
 7. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/blog-post_49.html
 8. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/06/blog-post_97.html
 9. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_58.html
 10. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/10/blog-post_5.html
 11. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/05/blog-post_133.html
 12. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/02/blog-post_66.html
 13. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/05/762017.html
 14. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/07/1082015.html
 15. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/01/612019.html
 16. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/06/blog-post_19.html
 17. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/10/blog-post_30.html
 18. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/04/blog-post_91.html
 19. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_29.html
 20. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_26.html
 21. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/05/blog-post_18.html
 22. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/04/lets-do-it-greece_5.html
 23. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/blog-post_44.html
 24. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/11/blog-post_76.html
 25. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/07/blog-post.html
 26. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/01/2019_16.html
 27. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_34.html
 28. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/05/2948905.html
 29. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/08/blog-post_9.html
 30. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/04/blog-post_57.html
 31. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/03/blog-post_65.html
 32. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/12/blog-post_90.html
 33. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/07/9000-81180-5200-2000-1701180.html
 34. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/08/blog-post_65.html
 35. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/06/blog-post_3.html
 36. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/03/lets-do-it-greece_28.html
 37. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/20-2016.html
 38. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/10/blog-post_36.html
 39. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/10/blog-post_47.html
 40. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/10/blog-post_21.html
 41. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/06/blog-post_62.html
 42. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/06/blog-post_62.html
 43. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/blog-post_31.html
 44. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/05/blog-post_82.html
 45. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/06/blog-post_76.html
 46. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/03/142019.html
 47. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_74.html
 48. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_12.html
 49. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_12.html
 50. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/07/4350.html
 51. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/06/blog-post_70.html
 52. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/06/27.html
 53. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/05/blog-post_83.html
 54. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/01/blog-post_64.html
 55. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/01/blog-post_23.html
 56. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/12/blog-post_82.html
 57. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/01/191.html
 58. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/11/blog-post_69.html
 59. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/10/blog-post_4.html
 60. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/09/blog-post_50.html
 61. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/09/blog-post_67.html
 62. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/07/blog-post_48.html
 63. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/07/blog-post_48.html
 64. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/04/blog-post_8.html
 65. https://mytikaspress.blogspot.com/2014/09/blog-post_99.html
 66. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/02/blog-post_82.html
 67. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/01/blog-post_9.html
 68. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/01/blog-post_56.html
 69. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/15850.html
 70. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/blog-post_19.html
 71. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/11/blog-post_46.html
 72. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/08/9.html
 73. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/03/2458905.html
 74. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/06/15850.html
 75. https://mytikaspress.blogspot.com/2014/10/blog-post_57.html
 76. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/02/blog-post_92.html
 77. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/01/blog-post_81.html
 78. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/06/blog-post_70.html
 79. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/04/15.html
 80. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/04/blog-post_31.html
 81. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/03/tv_87.html
 82. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/03/blog-post_56.html
 83. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/03/blog-post_96.html
 84. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/03/blog-post_70.html
 85. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/01/973060.html
 86. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_98.html
 87. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/11/blog-post_30.html
 88. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/11/blog-post_10.html
 89. https://mytikaspress.blogspot.com/2019/01/2019_16.html
 90. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/10/blog-post_31.html
 91. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_23.html
 92. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/09/blog-post_79.html
 93. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/08/blog-post_20.html
 94. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/08/blog-post_39.html
 95. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/10/blog-post_73.html
 96. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_13.html
 97. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/12/blog-post_73.html
 98. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/09/blog-post_95.html
 99. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/09/blog-post_25.html
 100. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/07/blog-post_1.html
 101. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/06/blog-post_7.html
 102. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/01/blog-post_50.html
 103. https://mytikaspress.blogspot.com/2017/01/blog-post_11.html
 104. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_32.html
 105. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/12/blog-post_74.html
 106. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/07/2480-4-2.html
 107. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/07/2016-2017-27.html
 108. https://mytikaspress.blogspot.com/2016/02/blog-post_32.html
 109. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/12/blog-post_36.html
 110. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/08/15_27.html
 111. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/06/tv.html
 112. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/04/blog-post_6.html
 113. https://mytikaspress.blogspot.com/2015/01/blog-post_89.html
 114. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/08/14850.html
 115. https://mytikaspress.blogspot.com/2018/12/blog-post_21.html

Σχόλια