Δήμος καταβάλει 13ο & 14ο μισθό σε εργαζόμενους ΙΔΑΧ -Εκτός οι μόνιμοι


Στην καταβολή 53.148 ευρώ για 13ο και 14ο μισθό που επιδικάσθηκαν από το Πρωτοδικείο Κω σε 16 εργαζόμενους ΙΔΑΧ, προχώρησε, σύμφωνα με ανακοίνωσή του ο δήμος Νισύρου. Η καταβολή των χρημάτων στηρίζεται στην υπ αρ. 51/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε η μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν υπέρ των υπαλλήλων.
Ωστόσο, η από 04-09-2018 κοινοποιηθείσα αγωγή που αφορά στο προσωπικό με σύμβαση δημοσίου δικαίου (μόνιμους) του Δήμου Νισύρου δεν κατέληξε σε θετική δικαστική απόφαση από τα αρμόδια δικαστήρια, όμως, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «ο Δήμος μας θα στηρίξει οποιαδήποτε μελλοντική προσπάθεια για τη δικαίωση του προσωπικού».
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:
Ο Δήμος Νισύρου έχει υποστηρίξει έμπρακτα την προσπάθεια του προσωπικού στο να διεκδικήσουν τον 13ο και 14ο μισθό που είχαν περικοπεί λόγω των μνημονίων. Ο Δήμος κατέβαλε σε 16 άτομα προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου το ποσό των 53.148 ευρώ για τον 13ο και 14ο μισθό. Για να φθάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα έγιναν οι παρακάτω συγκεκριμένες ενέργειες:
  1. O Δήμαρχος με την αρ. πρωτ. 1827/20.06.2017 επιστολή του προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ζητούσε να επιτραπεί η καταβολή του 13ου και 14ου μισθόυ στους εργαζόμενους, ο οποίος καταργήθηκε από το 2011 με την ισχύ του πρώτου μνημονίου, όπως και να καταβληθούν τα ωφειλόμενα σταδιακά στα επόμενα τρία χρόνια. Στην με αρ. πρωτ. 20953/18.09.2017 απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών αναφέρεται ότι δεν είναι δυνατή η αναδρομική χορήγηση των επιδομάτων στους υπαλλήλους του Δήμου Νισύρου, καθώς αυτά καταργήθηκαν με το Ν. 4093/2012 αρ.1 παρ.β΄υποπαρ. β4΄.
  2. Ο Δήμαρχος, σε συνάντηση που είχε την 31η Οκτωβρίου του 2017 με τους εργαζόμενους του Δήμου, τους διαβεβαίωσε ότι εάν χρειαστεί θα παραβρεθεί στο αρμόδιο δικαστήριο για να υπερασπιστεί τα δίκαια αιτήματα τους στην καταβολή του 13ου και 14ου μισθού, οι οποίοι τους αφαιρέθηκαν από το 2011 έως το 2017.
  3. Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Νισύρου, με την απόφαση αρ. 122/2018 της συνεδρίασης της 15ης Δεκεμβρίου, δεσμεύθηκε να μην ασκηθούν ένδικα μέσα κατά των αγωγών που κατέθεσαν οι υπάλληλοι.
  4. Με την απόφαση αρ. 51/2019 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εγκρίθηκε η μη άσκηση ένδικων μέσων κατά των δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν υπέρ των υπαλλήλων.
  5. Δόθηκε θετική εισήγηση του νομικού συμβούλου του Δήμου για την εξόφληση των απαιτήσεων του προσωπικού.

Σχόλια