Πρόσκληση για συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τρίτη 23 Ιουνίου.


Αστακός, 19.6.2020
Αριθ. πρωτ.: 4306
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί σε τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών), στις 23 Ιουνίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 06:30 μ.μ, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του" (ΦΕΚ Α'55) και με τις αριθμ. πρωτ. 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και της υπ' αριθμ. 163/33282/29.5.2020 (Α.Δ.Α.: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ, για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση χορήγησης παροχής Ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού, στον κ. Δημήτριο Γιαννέλη στην περιοχή «Παλιόβαρκα» Αρχοντοχωρίου.
2. Έγκριση χορήγησης παροχής Ύδρευσης εκτός ορίων οικισμού στην περιοχή «Αργυραϊκα» Μύτικα, στην εταιρεία ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΕ.
3. Έγκριση χορήγησης παροχής ύδρευσης εκτός σχεδίου πόλεως Αστακού, στον κ. Απόστολο Πανταζή του Γερασίμου.
4. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου στον κ. Αριστείδη Κόκκιο, κάτοικο Παπαδάτου Ξηρομέρου.
5. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας κοινοτικού Γραφείου Αρχοντοχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η ΖΑΒΙΤΣΑ».
6. Παραχώρηση χρήσης αίθουσας κοινοτικού Γραφείου Αρχοντοχωρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».
7. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛ (Α' ΦΑΣΗ).
8. Έγκριση μελέτης για την «Ανάπλαση Πλατείας Μύτικα: Αισθητική, Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση με Πρόνοια για Εμποδιζόμενα Άτομα – Α φάση», στο πλαίσιο του προγράμματος Αστική Αναζωογόνηση 2019 του Πράσινου Ταμείου, προϋπολογισμού 344.902,95 €, έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο και έγκριση συμμετοχής του Δήμου κατά 40% από ίδιους πόρους.
9. Καθορισμός παραλιακού χώρου, για εκμίσθωση σύμφωνα με την ΚΥΑ 47458 ΕΣ2020/15.5.2020.
10. Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξηρομέρου στους εργαζόμενους της επιχείρησης ΝΗΡΕΑΣ ΑΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος κ. Τριανταφυλλάκης Ιωάννης, προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μασσαλής Γεώργιος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης κα Ραλάτου Ζαχαρούλα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17. ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25. ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-------------------------------------------------------
Κοιν.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια