ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – COVID 19.


ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME 
Την πρόσληψη των υπαλλήλων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για λόγους δημόσιας υγείας –covid 19:
 κάτωθι 

Σχόλια