ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

-Οι δηλώσεις της ακίνητης περιουσίας στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα,στο Νομό μας.
Πολλοί είναι εκείνοι οι συμπατριώτες μας που δεν δήλωσαν μέχρι σήμερα τα ακίνητα τους στο Κτηματολόγιο και οι τελευταία και οριστική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων εγγραφής λήγει τέλος Ιουλίου 2020....

Επειδή υπάρχει αυτή η καθυστέρηση και πολλές ερωτήσεις δεχόμαστε από ενδιαφερόμενους συμπατριώτες μας, απευθυνθήκαμε στην ανάδοχο εταιρεία ΚΤΗΜΑ 2016 και στον κύριο Καραμπλιά Ευάγγελο να μας ενημερώσει για τους Μύθους και τις αλήθειες που κυκλοφορούν για την εγγραφή τις ακίνητης περιουσίας στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ.
Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο και πράξτε το καλύτερο δυνατό για την περιουσία σας.


--Έχω προθεσμία για ανέξοδη (χωρίς πρόστιμο) υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας;
Η προθεσμία ανέξοδης υποβολής εκπνέει οριστικά εντός του Ιουλίου σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στις 25-5-2020 με το ακόλουθο περιεχόμενο.
«Αναφορικά με την ενεργοποίηση του νόμου για την επιβολή προστίμων σε όσους δεν δήλωσαν εγκαίρως την ατομική τους ιδιοκτησία μετά τις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις της Πολιτείας, τονίζεται πως μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να θεσμοθετηθεί ο τρόπος επιβολής τους. Υπενθυμίζεται πως το ύψος του προστίμου θα είναι συνάρτηση της αξίας της ιδιοκτησίας που δεν δηλώθηκε και του χρόνου καθυστέρησης. Μετά την θεσμοθέτησή τους θα ενεργοποιηθεί και η επιβολή τους. Όσοι πολίτες σπεύσουν μέχρι τότε να δηλώσουν την ακίνητη περιουσία τους δεν θα επιβαρυνθούν με κανένα πρόστιμο.»
Η μη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας δεν συνεπάγεται την απώλεια της.
Η άποψη αυτή απέχει από την πραγματικότητα με δεδομένο, ότι μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης ο θεσμός των υποθηκοφυλακείων καταργείται και αντικαθίσταται από το Λειτουργούν Κτηματολόγιο.
Συνεπώς ο ιδιοκτήτης ουσιαστικά αποξενώνεται από το δικαίωμα εκμετάλλευσης της ακίνητης περιουσίας του και δεν θα έχει τη δυνατότητα δόμησης, ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, επιδοτήσεων στα πλαίσια ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, αγροτικής εκμετάλλευσης, γονικής παροχής, μεταβίβασης και γενικά οποιασδήποτε δικαιοπραξίας επί της περιουσίας του. Μετά μέχρι την πάροδο 7 ετών μπορεί να θεραπεύσει δικαστικά και μόνο για τα ακίνητα που διαθέτουν τίτλο την μη υποβολή δήλωσης με πολλαπλάσιο κόστος και αβέβαιο αποτέλεσμα.
Εφόσον παρέλθει και αυτή η προθεσμία η ιδιοκτησία περιέρχεται οριστικά στο Δημόσιο.
Η υποβολή της δήλωσης επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη με κόστος, που σε μερικές περιπτώσεις δύσκολα μπορεί να ικανοποιήσει.
Σύμφωνα με τα παραπάνω και με δεδομένο, ότι το κόστος δήλωσης ανά ιδιοκτησία προσδιορίζεται από την ύπαρξη η όχι τίτλων και από την αδυναμία εντοπισμού χωρίς τη συμμετοχή μηχανικού, η δαπάνη που θα απαιτηθεί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είναι συντριπτικά πολλαπλάσια.
Να τονίσουμε ότι ιδιοκτησίες που διαθέτουν τίτλο και μπορούν να υποδειχθούν στις εφαρμογές του Αναδόχου και στο σύστημα της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ,
επιβαρύνονται μόνο με το τέλος κτηματογράφησης που ανέρχεται στα 35€ ανά ιδιοκτησία και μάλιστα στις αγροτικές περιοχές δεν ξεπερνούν τα 70€ ανεξαρτήτου αριθμού ιδιοκτησιών στο ίδιο Δημοτικό Διαμέρισμα.
Για όσους δε δεν διαθέτουν τίτλους είναι η μόνη ευκαιρία να θεμελιώσουν το δικαίωμά τους μέσω χρησικτησίας προσκομίζοντας δύο τουλάχιστον έγγραφα εκ των οποίων ένα είναι το Ε9 και το άλλο ένα έγγραφο εικοσαετούς παλαιότητας (παλαιό Ε9 ή άλλο έγγραφο), το οποίο να αποδεικνύει εικοσαετή νομή και κατοχή ή μία ένορκη βεβαίωση ανεξαρτήτως παλαιότητας σύνταξης. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.ktima2016.gr και την ενότητα των
«Συχνών Ερωτήσεων».
Σημαντική επισήμανση.
Η υποβολή δήλωσης μέχρι τα τέλη Ιουλίου επιπρόσθετα δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχει ανέξοδα και να ενημερωθεί για τη τελική ιδιοκτησία που θα προκύψει μετά την επεξεργασία που γίνεται από τον Ανάδοχο μέσω της Προανάρτησης και σε περίπτωση διαφωνίας να καταθέσει δωρεάν αίτηση διόρθωσης, ώστε στο επόμενο στάδιο δημοσιότητας που είναι η Ανάρτηση να μη χρειαστεί να υποβληθεί σε διαδικασίες ενστάσεων που και κοστίζουν αλλά και περιορίζουν τη δυνατότητα διεκδίκησης της ιδιοκτησίας τους.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΟΙ

Σχόλια