ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥΩς γνωστόν προσφάτως....
για έργα και  εργασίες συντήρησης, επισκευής και  για  ανταλλακτικά των αντλιοστασίων του Δήμου Ξηρομέρου , από τα στοιχεία  που έχουν δημοσιευθεί στη διαύγεια , προκύπτει  Δαπάνη που υπερβαίνει συνολικά τα 30.000 ευρώ 
-Αριθ πρωτ 38/23_4_2020 Οικ.Επιτρ. 
-Αριθ Πρωτ 39/23_4_2020 Οικ.Επιτρ 
-Αριθ πρωτ 40/23_4_2020 Οικ.Επιτρ 
-Αρ απ 46 με αρθ πρωτ 2064/18-3-2020 
-Αρ απ.54 με αρθ πρωτ 2715/28_4_2020
Με ενδιαφέρον αναμένουμε σχετική  ενημέρωση από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο  κ.Φ.Σαμαλέκο, αφενός αποτύπωσης της υφισταμένης καταστάσεως  των αντλιοστασίων ...και αφετέρου των διαθεσίμων στοιχείων του ισοζυγίου νερού.
Βελούτσα..

Σχόλια