Συμβασιούχοι δήμου: Παράταση παραμονής στην εργασία έως τον Ιανουάριο


Αναβολή πήρε σήμερα η εκδίκαση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 11 εργαζομένων – συμβασιούχων στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κω με ταυτόχρονη διατήρηση της προσωρινής διαταγής τους.
Οι παραπάνω εργαζόμενοι θα συνεχίζουν να εργάζονται στις θέσεις τους και στα καθήκοντά τους, λαμβάνοντας τις νόμιμες αποδοχές τους μέχρι τις 26 Ιανουαρίου 2021 ημερομηνία κατά την οποία θα συζητηθεί η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων τους.
Την υπόθεση χειρίστηκε ο δικηγόρος Αντώνης Ταμπάκης.

Σχόλια