Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ : εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση του, στους απολυμένους εργαζόμενους


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ..
κ Παναγιώτης Πετρονικολός εκφράζει την πλήρη συμπαράσταση του, στους απολυμένους και ζητά να ανακληθούν οι άδικες απολύσεις όλων των εργαζόμενων φυλάκων από την επιχείρηση «Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες» Α.Ε.

Σχόλια