ΥΔΡΕΥΣΗ.... προέχει η υγεία των δημοτών ...ΥΔΡΕΥΣΗ...
προέχει  η υγεία των δημοτών ...
Έχοντας τον απόλυτο σεβασμό έναντι της νέας Δημοτικής Αρχής Ξηρομέρου όχι μόνο λόγω του θεσμικού ρόλου αλλά και ως φυσικών προσώπων θα καταθέσω μερικές σκέψεις ..
Αισθητή είναι η απουσία ενός φορέα ,Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., ο οποίος αφενός θα οριοθετεί τους κανόνες ύδρευσης, επιτρέποντας παράλληλα ένα βαθμό ευελιξίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες τοπικές ή άλλες ιδιαιτερότητες, αφετέρου να συμβάλει καθοριστικά με βάση τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία (οφειλές, διαρροές ,παράνομες υδροδοτήσεις) στην προσπάθεια ανάνηψης που καταβάλει η  νέα Δημοτική Αρχή .
Δεδομένης όμως  της υπάρχουσας κατάστασης του Δήμου…
1.Προέχει ο η υγεία των δημοτών και τούτο διασφαλίζεται  αποκλειστικά και μόνο με τον ποιοτικό έλεγχο του νερού ύδρευσης σε όλες τις Τ.Κ καθώς :
- αφενός εξαλείφει κάθε ανησυχία και  διασφαλίζει τυπικά και ουσιαστικά ότι το παρεχόμενο νερό στους δημότες είναι ασφαλή για τη χρήση του, απαλλάσσοντας τους από περιττά έξοδα προμήθειας εμφιαλωμένου νερού
-αφετέρου αποτελεί ασφαλή οδηγό με βάσει τους δειγματοληπτικούς ελέγχους , που απαιτούνται πραγματικά  άμεσες τεχνικές παρεμβάσεις (επισκευές –συντηρήσεις) στα αντλητικα συγκροτήματα και στο δίκτυο διανομής
Ο διαρκής έλεγχος της ποιότητας του νερού και η απολύμανση του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διασφαλίζει  στο ακέραιο από κάθε κίνδυνο την υγεία των δημοτών.
2. Το «ισοζύγιο νερού» είναι εξαιρετικά σοβαρό και κρίσιμο θέμα και οφείλουμε να το προσεγγίζουμε με επιστημονικά σωστό τρόπο και μεθοδολογία.
Απαιτείται ο άμεσος έλεγχος  καλής λειτουργίας όλων των υδρομέτρων και αντικατάσταση με νέα όπου απαιτείται  γιατί  οφείλουμε να γνωρίζουμε:
- τη διαφορά μεταξύ παρεχόμενης και καταμετρούμενης (στα υδρόμετρα) ποσότητας νερού
-τη διαφορά μεταξύ παρεχόμενης και απαιτούμενης ποσότητας νερού (διαρροές, παράνομες υδροδοτήσεις )
Από την επεξεργασία και αξιολόγηση  των παραπάνω δεδομένων οριοθετούνται αντικειμενικά  οι προτεραιότητες τεχνικών παρεμβάσεων και ελέγχων Οι απλουστεύσεις και οι αυθαιρεσίες , αποτελούν βάναυση μεταχείριση των εργαλείων και της μεθοδολογίας της υδραυλικής επιστήμης και σε κάθε περίπτωση αποπροσανατολίζουν, δημιουργούν σύγχυση ,εκνευρισμό και το αίσθημα της αδικίας στους δημότες.
3. Η Τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με την Οικονομική που έχει τα απαιτούμενα οικονομικά στοιχεία  έχει τη δυνατότητα να καταγράψει των προηγούμενων ετών:
-το σύνολο των τεχνικών υλικώνανά είδος  που έχει προμηθευτεί ο φορέας δίνοντας έτσι τη δυνατότητα προμήθειας των υλικών με διαγωνισμό διασφαλίζοντας αφενός καλύτερες τιμές αφετέρου δημιουργώντας αποθήκη υλικών για την άμεση αντιμετώπιση τρεχουσών αναγκών
- το σύνολο των εργασιών προκειμένου αν δεν έχει ο φορέας το απαιτούμενο τεχνικό  προσωπικό να το αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη  εκ των πρότερων και μετά από διαγωνισμό κόστος/είδος εργασίας
4.Το τεχνικό προσωπικό μόνιμο επί σύμβαση η ακόμη και σε εξωτερικούς συνεργάτες αν απαιτείται θα πρέπει να γίνει ανάθεση συγκεκριμένων καθηκόντων για την εύρυθμη και καλή λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ευθύνης του
5. Οι εικόνες όπου παρίστανται ,συμβάλουν η ακόμη και συμμετέχουν οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι κατά την  εκτέλεση  εργασιών συντήρησης η επισκευής είναι εξ ολοκλήρου κατά την ταπεινή μου άποψη απολύτως λανθασμένες. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ο θεσμικός τους ρόλος είναι τελείως διαφορετικός.
Σε κάθε περίπτωση την αποκλειστική ευθύνη εκτέλεσης των εργασιών την έχει εκ του νόμου  η αρμόδια υπηρεσία
ΗΛΙΑΣ ΚΟΤΡΟΤΣΟΣ.

Σχόλια