Προγραμματισμένες δειγματοληψίες νερού, Κυριακή 02/08/2020


Προγραμματισμένες δειγματοληψίες νερού, Κυριακή 02/08/2020
Ο Δήμος Ξηρομέρου εφαρμόζει σύστημα ανάλυσης και ελέγχου πόσιμου νερού στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. Ο έλεγχος αφορά όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου, ανάλογα με τα πληθυσμιακά δεδομένα του δικτύου ύδρευσης κάθε δημοτικού διαμερίσματος και κάθε κοινότητας. Ο Δήμος Ξηρομέρου είναι συμβεβλημένος με διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ εργαστήριο για τις δειγματοληψίες, ανάλυση και αποτελέσματα.
Tη Κυριακή, στις 02/08/2020, θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δειγματοληψίες νερού σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου του Δήμου Ξηρομέρου στις Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου, Κανδήλας, Μύτικα, Φυτειών και Παλαιομάνινας, καθώς και στη Δ.Κ. Αστακού.
Παρακαλούνται οι Πρόεδροι των παραπάνω κοινοτήτων να είναι σε ετοιμότητα για να βοηθήσουν τους εξειδικευμένους υπαλλήλους κατά τη διαδικασία δειγματοληψίας.
Φίλιππος Σαμαλέκος
Αντιδήμαρχος Ξηρομέρου

Σχόλια