Έκτακτη χρηματοδότηση 200.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την λειψυδρία.


Αστακός 23.7.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Θέμα: «Έκτακτη χρηματοδότηση 200.000 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την λειψυδρία».

Μετά από σχετικό αίτημα που καταθέσαμε ως Δήμος Ξηρομέρου, με το υπ' αριθμ. 2134/23-03-2020 έγγραφο μας, εξασφαλίσαμε έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Ξηρομέρου από το Υπουργείο Εσωτερικών, με ποσό των διακοσίων χιλιάδων ΕΥΡΩ (200.000,00 €) σε βάρος των πιστώσεων του έργου: 2001ΣΕ05500002 Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας».
Η χρηματοδότηση του ανωτέρω ποσού θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα με τη πρόοδο των έργων με παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣ.
Στόχος να χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για την βελτίωση της υπηρεσίας της ύδρευσης προς τους πολίτες.

Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

Συνημμένα:
1. Απόφαση χρηματοδότησης

Σχόλια