Χωρίς αντιστοιχίες τέσσερα Τμήματα σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι

Χωρίς αντιστοιχίες τέσσερα Τμήματα σε Αγρίνιο και Μεσολόγγι
Σε «καραντίνα» τα Τμήματα του «νόμου Γαβρόγλου»
Μπορεί οι πανελλαδικές να ολοκληρώθηκαν για τους περισσότερους υποψηφίους, ωστόσο λίγες ημέρες πριν την δημοσιοποίηση των βαθμολογικών τους επιδόσεων, οι τελειόφοιτοι μαθητές της Γ΄ λυκείου ετοιμάζονται να υποβάλουν τα μηχανογραφικά δελτία έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους τα τμήματα στα οποία ενδεχομένως δικαιούνται να μετεγγραφούν.
Με το νέο σύστημα που  ανακοινώθηκε πρόσφατα, θεσπίζεται για πρώτη φορά πρόσθετο ακαδημαϊκό κριτήριο (βάση εισαγωγής μείον 2.750 μόρια), ενώ εξορθολογίζονται τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι για μετεγγραφή.
Με αυτόν τον τρόπο θα μπει τέλος στο φαινόμενο, που παρατηρείτο τα τελευταία χρόνια, όταν φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε κάποια ιδρύματα της περιφέρειας μεταπηδούσαν στη συνέχεια σε ομοειδή τμήματα κεντρικών ιδρυμάτων, έχοντας διαφορές στις βάσεις εισαγωγής  – σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις – ακόμη και πάνω από 10.000 χιλιάδες μόρια.
Προκειμένου να περιοριστούν φαινόμενα μετακίνησης φοιτητών σε κεντρικά Ιδρύματα με μεγάλη απόκλιση της βαθμολογίας που πέτυχαν από την βάση εισαγωγής σ’ αυτά, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να βάλει σε «καραντίνα» την πλειονότητα των Τμημάτων που ιδρύθηκαν με το «νόμο Γαβρόγλου» καθώς και των Τμημάτων των ΤΕΙ, που με το ίδιο νόμο πανεπιστημιοποιήθηκαν.
Έτσι προέκυψαν 87 Πανεπιστημιακά Τμήματα σε όλη τη χώρα, που με βάση την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας δεν έχουν αντιστοιχία σε κάποιο άλλο Τμήμα. Ακόμη κι αν φέρουν το ίδιο τίτλο, όπως συμβαίνει με το Ιστορικό – Αρχαιολογικό του Αγρινίου, που δεν αντιστοιχίζεται με κανένα άλλο από τα υπόλοιπα έξι Ιστορικά –  Αρχαιολογικά Τμήματα ή κάποιο από τα υπόλοιπα τρία Τμήματα Ιστορίας – Εθνολογίας – Ανθρωπολογίας.  Το ίδιο, χωρίς δηλαδή αντιστοιχία, ισχύει για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων που εδρεύει στο Αγρίνιο, όσο και για τα Τμήματα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής και Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής που εδρεύουν στο Μεσολόγγι.

Η νέα υπουργική απόφαση φαίνεται πως έχει τόσο θετικά όσο και αρνητικά στοιχεία. Το θετικό είναι εισάγεται ένα περισσότερο αξιοκρατικό κριτήριο στις μεταγραφές, αφού δεν θα μπορεί κανείς να μεταπηδά σε τμήμα με βάση πολύ μεγαλύτερη από το βαθμό του. Με αυτό τον τρόπο στηρίζονται τόσο τα Τμήματα της Περιφέρειας –και ιδίως τα νεοϊδρυθέντα-, που «αιμορραγούσαν» από φοιτητές λόγω των μεταγραφών, όσο και τα κεντρικά Πανεπιστήμια, που συνήθως μετά τις μεταγραφές ο αριθμός των φοιτητών τους αυξάνονταν υπερβολικά, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις εκπαιδευτικές ανάγκες και στις δαπάνες φοιτητικής μέριμνας των φοιτητών τους, αφού οι σχετικοί πόροι δίδονται με βάση των αριθμό των εισακτέων φοιτητών κάθε Τμήματος και όχι τον αριθμό που διαμορφώνονταν μετά τη διαδικασία των μεταγραφών.
Από την άλλη οι νέες αντιστοιχίες, δημιουργούν ατύπως Τμήματα δύο ταχυτήτων, καθώς γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ που με τις συγχωνεύσεις «Γαβρόγλου» ιδρύθηκαν μέσα στα Πανεπιστήμια ως νέα τμήματα , και των ήδη λειτουργούντων των Πανεπιστημίων. Ουσιαστικά στις μετεγγραφές τα Τμήματα των πρώην ΤΕΙ έγιναν ξανά ΤΕΙ… Τέλος σε πολλές περιπτώσεις δημιουργείται σύγχυση όταν Τμήματα με την ίδια ονομασία και το ίδιο επιστημονικό αντικείμενο δεν θεωρούνται αντίστοιχα.
Δημήτρης Παπαδάκης – Εφημερίδα Συνείδηση

Σχόλια