Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιτ/νίας στηρίζει τους απολυμένους της εταιρείας Νηρέας


Φαρμακευτικός Σύλλογος Αιτ/νίας στηρίζει τους απολυμένους της εταιρείας Νηρέας
Ο ΦΣ Αιτωλοακαρνανίας δηλώνει την στήριξη του στους απολυμένους εργαζόμενους της εταιρείας Νηρέας Ιχθυοκαλλιέργειες. 
Παράλληλα εκφράζει την ευχή να βρεθεί μια δίκαιη λύση ώστε αυτοί να επιστρέψουν στην εργασία τους.
                                                            Για το ΔΣ
                                           Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
                                            Α.Παπαθανάσης Αλ. Νικάκης

Σχόλια