Δήμος Ξηρομέρου Ν.Π.Δ.Δ. : Απευθείας Ανάθεση εργασία (παροχή υπηρεσίας) Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».

                                         

    Με απευθείας ανάθεση  προχώρησε την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού   ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ Ξηρομέρου Πολύζος Βασίλειος .
Ακολουθεί η απόφαση ανάθεσης:
                                        
                                         ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2020 
                                             Ο Πρόεδρος 
 Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ147/τ.Α΄/08.08.2016). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008 και όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 & 6 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 
5. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 15-6266 του προϋπολογισμού έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 2.480€ για “ Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού". 
6. Την με αριθ. Πρωτ. 326/18.06.2020 Μελέτη - Τεχνική έκθεση με τίτλο “Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού”. 
7. Το αριθ. πρωτ.333/19.06.2020 πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου (ΑΔΑΜ: 20REQ006893623 2020-06-19) που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με CPV 72267100-0.
 8. Το αριθ.πρωτ.337/22-06-2020 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη.
 9. Την αριθ. Α-29/22.06.2020 (ΑΔΑ 9ΠΗΘΟΚΡ9-Λ75) Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης.
 10. Το εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού Προσώπου με αριθ. ΑΔΑΜ 20REQ006902886 2020-06-22 που είναι καταχωρημένο στο ΚΗΜΔΗΣ. 
11. Την αναγκαιότητα εκτέλεσης των υπηρεσιών που περιγράφονται στην αριθ.πρωτ.326/18.06.2020 Μελέτη-Τεχνική έκθεση με τίτλο «Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού».
 12. Την υπ’αριθ.351/25.06.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Νομικού μας Προσώπου. 
13. Την υποβληθείσα προσφορά 
                                     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Εγκρίνει Α. Την αριθ.Πρωτ. 326/18-06-2020 Μελέτη-Τεχνική έκθεση για την παροχή της υπηρεσίας Συντήρησης Εφαρμογών Λογισμικού.
 Β. Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» στον ανάδοχο Ιωάννου Β. Κωνσταντίνο ΑΦΜ 102400528 ποσό 2.480€ ευρώ με Φ.Π.Α Γ. Η πληρωμή της εργασίας θα γίνει μετά την παράδοση υπηρεσιών και την συγκέντρωση και τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δ. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης βάσει του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016
                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 Κοιν:1. Ιωάννου Β. Κωνσταντίνος 

Σχόλια

 1. και με τι ηθελες να προχωρησει ο δημος οταν οι εργασιες ΗΔΗ εχουν γινει σε παρελθοντα χρονο διοτι λεφτα δεν υπηρχαν τοτε? μηπως επρεπε να σταματησει ο δημος να λειτουγει μεχρι τον επομενο προυπολογισμο ωστε να γινει διεθνεις διαγωνισμος? δεν ξερετε τι σας γινεται μερικοι και γραφετε @@@@ες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΠΟΙΟΣ ΓΡΑΦΕΙ ΜΑ....ΙΣ ΤΟ ΜΠΛΟΚ Η ΕΣΥ 4:48 ΤΟ ΜΠΛΟΚ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
  ΑΡΑ ΠΟΙΟς ΚΑΝΕΙ ΜΑ...ΕΣ ΦΑΊΝΕΤΑΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Με το ίδιο νόμισμα πληρώνεσαι κύριε πρόεδρε του ΝΠΔΔ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Φίλε μου μα φυσικά με ότι λειτουργούσε και τα προηγούμενα χρόνια και κάποιοι "αιρετοί" που διοικούν τώρα φρόντιζαν να τρολαρουν από τα προσωπικά τους μπλογκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Βασιλάκη τα αυγά γιατί τα αγοράζεις ποιο ακριβά από την προηγούμενη χρονιά ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Τι πάθατε όλοι και σχολιάζετε μια απλή δημοσίευση του μπλοκ ένα θέμα που το πήρε από το Διαύγεια.
  Αυτό το φαινόμενο τον απευθείας αναθέσεων είναι καθημερινά δεν είναι κάτι το καινούριο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Όπως και να το κάνουμε ο Βασίλης είναι από τπυς πιο αξιόλογους και σοβαρούς που έχει αυτή η Δημοτική Αρχή μέχρι τώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Μια χαρά το πάει ο σοβαρός και αξιόλογος Βασιλάκης Στο δρόμο που χάραξε ο προκάτοχός και μέντορας του Το πρόβλημα το έχουν αυτοί που πρέπει να τον υπερασπιστουν που κάνει τα ίδια με τους προηγουμενουςΑλήθεια όταν
  Κάνεις κριτική σε καποιν για τις απευθείας αναθέσεις και στην πορεία λειτουργείς με τον ίδιο τρόπο ψελλιζοντας αστείες δικαιολογίες πόσο σοβαρός και αξιόπιστος μπορεί να είσαι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πραγματικά 8,10 Ο ΒΑΣΙΛΆΚΗΣ είναι κεφάλαιο για τον τόπο και πρέπει ο τόπος να επενδύσει πανω του Πρώτα όμως πρέπει να φρεσκάρει τη μνήμη του γιατί άλλα έλεγε και άλλα κάνει και με την πρώτη ευκαιρία (καθώς είναι και πολυάσχολος )να ψάξει σε κανένα λεξικό την λέξη Ταπεινοτητα ίσως του φανεί χρήσιμη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Και τα αυγά που αγοράζει είναι σαν πεπονια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Η κότες φετοσ γεννάνε μεγαλα αυγα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου