Κόκκινη κάρτα από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου!Όταν πριν λίγο καιρό, με σχετική μας ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσολογγίου, αναφορικά με την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στην Κοινωφελή Επιχείρηση, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, “εισπράξαμε” την απάντηση ότι όλα βαίνουν καλώς και ότι δεν υφίσταται τέτοια υποχρέωση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
Έλα όμως που η πραγματικότητα διαψεύδει πανηγυρικά τον κ. Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης!
Η Ενιαία Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομικών με το υπ’ αριθ. Α.Π.: 56399 ΕΞ 2020 ΥΠΟΙΚ 05/06/2020 έγγραφό της προς τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, το οποίο παρελήφθη στις 17-6-2020 και συνειδητά μέχρι σήμερα αποκρύπτεται, με θέμα: «Μη συμμόρφωση του φορέα σας για καταβολή αποδοχών μέσω του συστήματος της ΕΑΠ», αναφέρει, με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, τα εξής:
α) Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση είχε και εξακολουθεί να έχει υποχρέωση απογραφής του προσωπικού της στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) για την καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 3091/τ. Β΄ 2013.
β) Ο Φορέας εντάχθηκε στην ΕΑΠ στις 27-7-2016 με κωδικό 8075129 και έκτοτε κατέβαλε ανελλιπώς, μέσω της ΕΑΠ των αποδοχές των εργαζομένων, μέχρι και τον Ιούλιο του 2019 και από τον Αύγουστο του 2019 μέχρι και σήμερα, δεν έχει υποβάλλει αρχείο μισθοδοσίας στο σύστημα της ΕΑΠ και σύμφωνα με πληροφορείς, οι αποδοχές των εργαζομένων καταβάλλονται εκτός συστήματος, παρά το γεγονός ότι ο Φορέας παραμένει ενταγμένος.
Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη τη μη συμμόρφωση του Φορέα, ήδη η ΕΑΠ διαβίβασε αίτημα προς την Γενική Δ/νση Δημοσιονομικών Ελέγχων, για τη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση, προκειμένου να διερευνηθεί το θέμα.
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, αυτός που κυρίως παρανομεί απέναντι στους εργαζόμενους είναι ο Δήμος και η Κοινωφελής Επιχείρηση με παράλληλη τιμωρητική διάθεση περικοπής των οφειλόμενων αποδοχών στους εργαζόμενους στο «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» και σε ενδεχόμενη μη καταβολή δεδουλευμένων στους εργαζόμενους στο ΚΔΑΠ λόγω της πανδημίας, στο όνομα της τήρησης της “νομιμότητας”.
Τα συμπεράσματα δικά σας.
Πάνος Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Ι.Π. Μεσολογγίου
για τη Δημοτική Παράταξη
«ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Σχόλια