Νίκος Ζώγας .Η θέση μου στο Δημοτικό Συμβούλιο για την Π.Ο.Α.Υ. με τις 2 νέες άδειες ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο του Αστακού

 

Κατά την συνεδρίαση που έγινε στις 17/8 με θέμα την Π.Ο.Α.Υ.  
Διαπιστώνω ότι για την ουσία του θέματος, κανείς δεν λέει και κανείς δεν πράττει!
Κατά  την διάρκεια των ερωτήσεων στην τελευταία συνεδρίαση απευθυνόμενος στον Δήμαρχο του έκανα την παρακάτω ερώτηση:
Κύριε Δήμαρχεέχει πέσει στην αντίληψη σας, ή σας έχει έρθει κάποιο χαρτί σχετικά με αιτήματα 2 νέων ιχθυοκαλλιεργειών στον κόλπο του Αστακού;
Η απάντηση του Δημάρχου:
Εγώ γνωρίζω για μια (1) άδεια από έγγραφο που ήρθε πριν 2 μήνες!
Ξαναρωτώ τον Δήμαρχο: 
Σας έχει έρθει χαρτί εδώ και (2) δυο μήνες και δεν ενημερώσατε τους αρχηγούς των παρατάξεων, τους δημοτικούς συμβούλους και τους αρμόδιους φορείς;
Τα συμπεράσματα στους δημότες!!!
Ζητήθηκε λοιπόν η άδεια για δυο (2) νέες ιχθυοκαλλιέργειες στον κόλπο του Αστακού!
Αυτό για τους Δημότες και για το μέλλον των παιδιών μας είναι η απόλυτη καταστροφή!
Η θέση η δίκη μου αλλά και των δυο συναδέλφων δημοτικών συμβούλων της παράταξης μου που ήταν παρόντες στο Δ.Σ. ήταν ξεκάθαρη:
Να αρθεί άμεσα η θετική γνωμοδότηση της περιφέρειας και να αναλάβουν όλοι οι υπεύθυνοι τις ευθύνες τους!
Όλοι θα σταθούμε ενάντια σε αυτό που θα δώσει την χαριστική βολή στον τόπο μας και στο περιβάλλον!
Με τιμή 
Ζώγας Νικόλαος 
Δημ. Σύμβουλος με την παράταξη
Αναζωογόνηση Ξηρομερου 

Σχόλια