Τα ηχητικά πρακτικά του Δ.Σ. της τακτικής συνεδρίασης, την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2020.

 Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.

ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Αρχή – 1:12:03).
1) Έγκριση Σύμβασης του Δήμου Ξηρομέρου στο Δίκτυο Πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριττικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ» (1:12:04 – 1:32:48).
2) Υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» άξονας προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την υπ΄απιθμ.89/13-1-2020 πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και την υπ΄αριθμ. 1562/14-4-2020 1η τροποποίηση πρόσκλησης.
3) Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» άξονας προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 89/13-1-2020 πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και την υπ΄ αριθμ. 1562/14-4-2020 1η τροποποίηση πρόσκλησης (1:32:49 – 1:45:13).
4) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (1:45:14 – 1:59:57).
5) Περί αναγκαιότητας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ.ΑΣΤΑΚΟΥ» 1η Τροποποίηση Τμήματα ιβ (3+800-7+045) και ΙΙ (7+045-8+514) και κάλυψη της σχετικής δαπάνης (1:59:58 – 2:34:05).
6) Περί εγκρίσεως αιτήματος ΝΠΙΔ 'Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου' για επιπλέον χρηματοδότηση - επιχορήγηση και κάλυψη σχετικής δαπάνης (2:34:06 – 2:52:49).
7) Περί εγκρίσεως αιτήματος του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του με αριθ. κυκλ. ΜΕ 140405 καλαθοφόρου οχήματος (2:52:50 – 2:56:30).
8) Ορισμός Υπολόγου και ορισμός Υπευθύνου λογαριασμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» (2:56:31 – 2:57:20).
9) Αποδοχή και κατανομή πιστώσεως 28.900 ΕΥΡΩ από το ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020 (2:57:21 – 2:58:45).
10) Έγκριση παραχώρησης για ένα έτος, προς χρήση Μηχανήματος Έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123050 Ι.Χ.(Διαμορφωτής Γαιών GRAIDER) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου (2:58:46 – 3:05:06).
11) Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης προς χρήση, για το διάστημα «Από 6/7/2020 μέχρι 5/10/2020» από τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας του με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 9707 απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου (3:05:07 – Τέλος).

Σχόλια