Δήμος Ξηρομέρου : Πρόσκληση για τακτική συνεδρίαση Δημοτικού ΣυμβουλίουΑστακός, 31.7.2020 
Αριθ. πρωτ.: 5604
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Προς: Τα τακτικά μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟ
Καλεί σε τακτική συνεδρίαση(κεκλεισμένων των θυρών), στις 5 Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ "Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του" (ΦΕΚ Α'55) και με τις αριθμ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και της υπ' αριθμ. 163/33282/29.5.2020 ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1) Έγκριση Σύμβασης του Δήμου Ξηρομέρου στο Δίκτυο Πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με διακριττικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ, ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ,ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ».
2) Υποβολή πρότασης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την ένταξη του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ», στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» άξονας προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την υπ΄απιθμ.89/13-1-2020 πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και την υπ΄αριθμ.1562/14-4-2020 1η τροποποίηση πρόσκλησης.
3) Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου για την υλοποίηση του έργου με τίτλο« ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» άξονας προτεραιότητας 2 σύμφωνα με την υπ΄απιθμ.89/13-1-2020 πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και την υπ΄απιθμ.1562/14-4-2020 1η τροποποίηση πρόσκλησης.
4) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.
5) Περί αναγκαιότητας 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΛΑΜΠΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Δ.Κ.ΑΣΤΑΚΟΥ» 1η Τροποποίηση Τμήματα ιβ (3+800-7+045) και ΙΙ (7+045-8+514) και κάλυψη της σχετικής δαπάνης.
6) Περί εγκρίσεως αιτήματος ΝΠΙΔ 'Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου' για επιπλέον χρηματοδότηση- επιχορήγηση και κάλυψη σχετικής δαπάνης.
7) Περί εγκρίσεως αιτήματος του Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας για την δωρεάν παραχώρηση προς χρήση του με αριθ. κυκλ. ΜΕ 140405 καλαθοφόρου οχήματος.
8) Ορισμός Υπολόγου και ορισμός Υπευθύνου λογαριασμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ».
9) Αποδοχή και κατανομή πιστώσεως 28.900,00 ΕΥΡΩ από το ΥΠ.ΕΣ. για συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 2020.
10) Έγκριση παραχώρησης για ένα έτος, προς χρήση Μηχανήματος Έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 123050 Ι.Χ.(Διαμορφωτής Γαιών GRAIDER) από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου.
11) Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης προς χρήση, για το διάστημα «Από 6/7/2020 μέχρι 5/10/2020» από τον Δήμο Ακτίου - Βόνιτσας του με αριθμ. κυκλ. ΚΗΥ 9707 απορριμματοφόρου οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.
Στην συνεδρίαση καλούνται να παραστούν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μασσαλής Γεώργιος, η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.
1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
12. ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
17. ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ
18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
19. ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
23. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
24. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
25. ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
-------------------------------------------------------

Κοινοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ


Σχόλια