ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΠΑΜΠΙΝΗΣ ''ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΑΜΠΛΕΚΗΣ''

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μπαμπίνης ''Χριστόδουλος Παμπλέκης'' θα πραγματοποίηση τη Γενική Συνέλευσή του Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020 και ώρα 19:30 στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης :


1)   Εκλογή προεδρείου Γ/Σ

   2) Διοικητικός &οικονομικός απολογισμός & έκθεση ελεγκτικής επιτροπής

   3)Διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή οργάνων του Συλλόγου.


Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα να την καταθέσουν εγγράφως μέχρι και την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης στη Γ.Γραμματέα του Συλλόγου.


Για το Δ/Σ

Ο Πρόεδρος

Σχόλια