Δήμος Ακτίου Βόνιτσας: Ανακοίνωση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις


«Ανακοίνωση για τη διόρθωση των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις μέχρι 31 Αυγούστου 2020»

Μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020 έχει παραταθεί η δυνατότητα των ιδιοκτητών ακινήτων να δηλώσουν στους Δήμους τα πρόσθετα τετραγωνικά μέτρα χωρίς πρόστιμα και αναδρομικά προηγούμενων ετών.

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει δηλώσει στον Δήμο το ακίνητο του με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό ή δεν το έχει δηλώσει καθόλου μπορεί να το διορθώσει υποβάλλοντας δήλωση με τα πλήρη και ορθά στοιχεία χωρίς την επιβολή προστίμων και χωρίς αναδρομικές χρεώσεις προηγούμενων ετών σε τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο.

 Κατόπιν τούτου, σας καλούμε να προβείτε στη δήλωση των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων σας μέχρι και την 31 Αυγούστου 2020, χωρίς καμία επιβάρυνση από τον Δήμο. Οι διαφορές θα υπολογίζονται από 1.1.2020 και όχι από τα προηγούμενα έτη. 

Μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας (31-8-2020) θα ισχύσουν ξανά οι προηγούμενες διατάξεις που προέβλεπαν αναδρομικές οφειλές με πρόστιμα τα οποία θα προκύψουν από τις διασταυρώσεις των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ με τα στοιχεία του Ε9 και του Κτηματολογίου, όπου οι Δήμοι πλέον δικαιούνται πρόσβασης, ή κατόπιν ελέγχου σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης ή οι κληρονόμοι του ζητήσουν πιστοποιητικό μη οφειλής ΤΑΠ για μεταβίβαση, γονική παροχή ή αποδοχή κληρονομιάς του ακινήτου.

Η δήλωση πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr/.   Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που χρειάζονται διευκρινήσεις για την δήλωση των τετραγωνικών του ακινήτου τους μπορούν να επικοινωνούν  με τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο τηλ. 2643029003. 

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ακτίου Βόνιτσας

Σχόλια