Δήμος Ξηρομέρου :Νέος αγωγός ύδρευσης τμήμα Μαργωνέικα - Λιβανέικα

 


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 


Αστακός 20-08-2020


Νέος αγωγός ύδρευσης τμήμα  Μαργωνέικα - Λιβανέικα 


Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Ξηρομέρου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου τμήματος του αγωγού ύδρευσης του Αστακού από το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Μαργωνείκα μέχρι τη δεξαμενή-αντλιοστάσιο  στα Λιβανέικα (κόμβος Πλατυγιάλι) και να τεθεί σε λειτουργία με ταυτόχρονη κατάργηση του παλαιού αγωγού. 


Το συνολικό έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου και προβληματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες και ο εκσυγχρονισμός του με την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HPDE, τρίτης γενιάς (3ης) Φ450.


Για το λόγο αυτό ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι που  υδροδοτούνται η επιθυμούν να υδροδοτηθούν  από το νέο αγωγό να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη τεχνική υπηρεσία έτσι ώστε να συνδεθούν στις νέες αναμονές υδροδότησης και να καταργηθούν οι υπάρχουσες. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Μαργωνέικα, Σουπί και Αγία Φανερωμένη. 


Παρεμβάσεις επίσης θα γίνουν και στη δεξαμενή  στα Λιβανέικα για να συνδεθούν οι υπάρχοντες συνδέσεις και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη τεχνική υπηρεσία. 


Φίλιππος Σαμαλέκος


Αντιδήμαρχος Ξηρομέρου 20-08-2020


Νέος αγωγός ύδρευσης τμήμα  Μαργωνέικα - Λιβανέικα 


Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Δήμου Ξηρομέρου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του νέου τμήματος του αγωγού ύδρευσης του Αστακού από το ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Μαργωνείκα μέχρι τη δεξαμενή-αντλιοστάσιο  στα Λιβανέικα (κόμβος Πλατυγιάλι) και να τεθεί σε λειτουργία με ταυτόχρονη κατάργηση του παλαιού αγωγού. 


Το συνολικό έργο αφορά την αντικατάσταση του υφιστάμενου και προβληματικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες και ο εκσυγχρονισμός του με την κατασκευή ενός νέου δικτύου ύδρευσης από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HPDE, τρίτης γενιάς (3ης) Φ450.


Για το λόγο αυτό ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι που  υδροδοτούνται η επιθυμούν να υδροδοτηθούν  από το νέο αγωγό να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη τεχνική υπηρεσία έτσι ώστε να συνδεθούν στις νέες αναμονές υδροδότησης και να καταργηθούν οι υπάρχουσες. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι Μαργωνέικα, Σουπί και Αγία Φανερωμένη. 


Παρεμβάσεις επίσης θα γίνουν και στη δεξαμενή  στα Λιβανέικα για να συνδεθούν οι υπάρχοντες συνδέσεις και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετικό αίτημα στη τεχνική υπηρεσία. 


Φίλιππος Σαμαλέκος


Αντιδήμαρχος Ξηρομέρου


Σχόλια