Δήμος Ξηρομέρου : Διοικητικό συμβούλιο ( Κεκλεισμένων των Θυρών )

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Αστακός,  13.8.2020

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 6006

ΔΗΜΟΣ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ                                              

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                       

          

                                                                                        Προς:              Τα τακτικά Μέλη του

                                                                                  Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                 (ως Πίνακα Αποδεκτών)


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


O   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση( Κεκλεισμένων των Θυρών )


, στις 17 Αυγούστου 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα   και ώρα 20:00 μ.μ ,  σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθ. πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και  της υπ’ αριθμ. 163/33282/29.5.2020 Α.Δ.Α. : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7 εγκυκλίου του ΥΠ-ΕΣ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

                             

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση χορήγησης παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού στην περιοχή Παλιόβαρκα της 

     Κοινότητας Μύτικα στους:

    α)Τζαμίχα Δημήτριο του Βασιλείου

    β)Κρικώνη Ειρήνη του Ηλία

2. Έγκριση χορήγησης παροχών ύδρευσης εκτός οικισμού στον Αστακό στους:

    α)Παπαγεωργίου Ελευθερία του Βασιλείου

    β)Δημητρούκα Νικολίτσα του Γρηγορίου

    γ)Σπετσέρη Ηλία του Κωνσταντίνου

    δ)Παπαγιαννόπουλο Κωνσταντίνο του Χαριλάου

3.Τροποποίηση της Αριθ.36/2011 (φεκ 1149/τ.Β΄/14-6-2011) απόφασης Δημοτικού     

    Συμβουλίου περί απόφασης συγχώνευσης Νομικών Προσώπων.

4.Αναμόρφωση Π/Υ έτους 2020.

5.Θέση Δημοτικού Συμβουλίου για το Θέμα της ίδρυσης της Περιοχής Ολοκληρωμένης   

   Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας των 

   Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων και τις επιπτώσεις της στην 

   παραλιακή ζώνη Αστακός-Μύτικας-Μαραθάκι Κανδήλας με τις νέες μονάδες   

   Ιχθυοκαλλιέργειας και τις επεκτάσεις των υφισταμένων.                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                               ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης   προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.


Στην συνεδρίαση καλούνται  να παραστούν  ο Προϊστάμενος του Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μασσαλής Γεώργιος , η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Ραλάτου Ζαχαρούλα ,οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Αστακού ,Βασιλόπουλου ,Κανδήλας , Καραϊσκάκη ,Μύτικα και Αρχοντοχωρίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 

11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

12.ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ 

14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ 

17. ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ 

18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

19.ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ 

20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

23.ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

24.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

25.ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

26.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 


-------------------------------------------------------  


 Κοιν. 


ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 

Σχόλια