Σε τροχιά υλοποίησης το Λαογραφικό Μουσείο Μπαμπίνης

 Σε τροχιά υλοποίησης το Λαογραφικό Μουσείο Μπαμπίνης το οποίο θα στεγάσει την ιστορία και την παράδοση του χωριού μας. Σήμερα η επιτροπή δέχθηκε εκθέματα από συγχωριανούς και γίνεται τακτοποίηση αυτών.


Σχόλια