Δήμος Ακτίου Βόνιτσας :Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας. Στις 21/8/2020 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης Πογωνιάς»
 Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας.

Στις 21/8/2020 δημοπρατήθηκε το έργο με τίτλο «Δίκτυο Αποχέτευσης Πογωνιάς».Το έργο αυτό χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 1.000.000 €. Στα πλαίσια της μελέτης προτάθηκαν και διαστασιολογήθηκαν τα απαιτούμενα έργα για τη συλλογή των ακαθάρτων της κοινότητας Πογωνιάς και τη μεταφορά αυτών στη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Παλαίρου. Το δίκτυο ακαθάρτων θα συλλέγει τα αστικά λύματα και ορισμένες επιπλέον ποσότητες υπόγειου νερού και επιφανειακής απορροής που εισέρχονται σε αυτούς και θα επιτρέπει την ελεύθερη ροή αυτών μέσω βαρύτητας, ενώ με τη βοήθεια καταθλιπτικού αγωγού τα λύματα θα μεταφέρονται στην ΕΕΛ Παλαίρου η οποία βρίσκεται πλησίον του οδικού άξονα Παλαίρου-Πογωνιάς και σε απόσταση περίπου 2,5 χλμ από την πόλη της Παλαίρου. Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Πογωνιάς περιλαμβάνει το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων εντός του οικισμού καθώς και τον αγωγό μεταφοράς των λυμάτων στη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Παλαίρου. Το σύνολο του δικτύου θα κατασκευαστεί από αγωγούς πολυαιθυλενίου ΡΕ 2ης γενιάς. Αυτό δικαιολογείται για την περίπτωση του σχεδιαζόμενου έργου, καθώς προβλέπεται οι σωλήνες του δικτύου αποχέτευσης να μην τοποθετηθούν σε μεγάλα βάθη, προς διευκόλυνση των εργασιών των απαιτούμενων εκσκαφών στο οδικό δίκτυο του οικισμού. Το HDPE προτιμήθηκε επειδή το εν λόγω υλικό έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση και τη διάβρωση. Το δίκτυο αποτελείται από αγωγούς διαμέτρου 200 mm, συνολικού μήκους 4680 μ. που θα λειτουργούν με βαρύτητα. Για της μορφολογίας του εδάφους απαιτούνται 2 καταθλιπτικοί αγωγοί διαμέτρου 90 mm συνολικού μήκους 564 μ. Τα λύματα θα συλλέγονται σε ένα κεντρικό σημείο και από εκεί θα μεταφέρονται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Παλαίρου μέσω διπλού καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου 90 mm και συνολικού μήκους 3400 μ. Τα φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων είναι προκατασκευασμένα από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE.

Ένα πολύ σημαντικό έργο που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής των συμπολιτών μας και θα βοηθήσει την ταχέως αναπτυσσόμενη περιοχή της Πογωνιάς.

 

 

Δήμος Ακτίου Βόνιτσας

Σχόλια