Τοποθέτηση ωφελουμένων εργαζομένων 8μηνης σύμβασης, από το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας.

  
Αστακός 14.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Ανακοινώνεται η αριθ. 174/2020 Απόφαση Δημάρχου, για την τοποθέτηση 22 επιλεγέντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 04/2020 ΟΑΕΔ. Στόχος της δημοτικής αρχής, η βελτίωση των υπηρεσιών προς τους δημότες, με αξιοποίηση του συγκεκριμένου προσωπικού, γνωρίζοντας ότι ο Δήμος Ξηρομέρου έχει μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
Επισυνάπτεται:
Η απόφαση 174/2020.
 

Σχόλια