Προκλητικό ποσό 924.073,86 απευθείας αναθέσεων στον ένα χρόνο διοίκησης Τριανταφυλλάκη


Το είδαμε και αυτό, το άτυπο γραφείο τύπου της δημοτικής αρχής προσέτρεξε να προλάβει τα καλά μαντάτα,  με αλαλαγμούς και διαδικτιακούς πανυγιρησμούς, να ενημερώσει τους πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου ότι οι δημοτικοί άρχοντες που επέλεξαν να τους διοικήσουν κατάφεραν μετά από πολύ κόπο να μειώσουν τις απευθείας αναθέσεις .

Δεν  φρόντισε όμως να ανακοινώσει  όλες τις απευθείας αναθέσεις αλλά μόνο αυτές που θα έκαναν το γενικό σύνολο να μοιάζει μικρό και μη κατακριτέο.

Η πραγματικότητα είναι όμως πολύ διαφορετική με στοιχεία που αντλήσαμε από το διαύγεια και σας παρουσιάζουμε σήμερα εδώ το σύνολο των απευθείας αναθέσεων στο δήμο Ξηρομέρου σε ένα έτος διοίκησης δημάρχου Γιάννη Τριανταφυλλάκη άγγιξε στο διόλου ασήμαντο ποσό των  924.073,86 ευρώ .

Να σημειώσουμε ότι η δημοτική αρχή ένα χρόνο ήταν παντού απούσα με τους Προέδρους των Τ.Κ. Απελπιστικά μόνοι τους και με μερικούς εθελοντές να προσπαθούν να κρατήσουν τα χωριά τους καθαρά, πλατείες, νεκροταφεία,δημοτικός ηλεκτροφωτισμός, και μικρο βλάβες της ύδρευσης, ουδεμία ανάθεση δεν είδαμε για τους ποιο πάνω σκοπούς.

Τα προαναφερόμενα τα είχαν αναλάβει οι Πρόεδροι με τους τοπικούς συμβούλους και με μερικούς εθελοντές που τις ποιο πολλές φορές έβαζαν και το χέρι στην τσέπη τους.

Για τους δε διοικούντες του Δήμου Ξηρομέρου εμφανιζόταν κάθε φορά που τέλειωναν οι εργασίες για να βγάλουν την ανάλογη φωτογραφία και να καρπωθούν αυτοί τους κόπους Προέδρων και εθελοντών.

Λόγο covid 19 είχαμε διακοπή δραστηριοτήτων για έξη μήνες περίπου στις δομές των νομικών προσώπων όπως παιδικοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησις παιδιών , Αθλητικές δραστηριότητες σωματείων, πολιτιστικές εκδηλώσεις, απαγόρευση μετακινήσεις ετεροδημοτών στους τόπους κατοικίας όπως την γιορτή του Πάσχα, την ακύρωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην γίνουν αναθέσεις για τις εν λόγο δραστηριότητες.

 Είμαστε υποχρεωμένοι σαν μέσω ενημέρωσης να αναφέρουμε ότι η δημοτική αρχή στο προεκλογικό πρόγραμμα είχε ποινικοποίηση τις απευθείας αναθέσεις , με αυτό τον τρόπο ξεγέλασε τους δημότες του Ξηρομέρου και υφάρπαξε την ψήφο τους.

Ακολούθησε όμως τον ίδια δοκιμασμένη συνταγή  με την προηγούμενη δημοτική αρχή φτάνοντας στο καθόλου αξιοσημείωτο ποσό των 924.073,86 ευρώ, και αν προσθέσουμε την την τελευταία απευθείας ανάθεση των 75.000 ευρώ περίπου που αποφασίστηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο για την επέκταση του εξωτερικού δικτύου της πόλης του Αστακού το ποσό θα εκτιναχθεί στο 1000.000 ευρώ.

  Να σημειώσουμε εδώ ότι οι απευθείας αναθέσεις δεν είναι κάτι παράνομο αλλά δεν εξασφαλίζει και το αδιάβλητο της διαδικασίας.

Άρθρο 133 – Απευθείας Ανάθεση

1. Προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Επιτρέπεται, επίσης, για την ανάθεση τμήματος ή τμημάτων σύμβασης της οποίας η εκτιμώμενη αξία είναι μεγαλύτερη, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία των συγκεκριμένων τμημάτων δεν υπερβαίνει το ποσό του προηγουμένου εδαφίου ούτε το 20 % της συνολικής αξίας όλων των τμημάτων της σύμβασης. Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για τις ανάγκες της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.

Η συντακτική μας ομάδα άντλησε τα στοιχεία από το διαύγεια και τα οποία σας τα παραδίδει στην κρίση σας .               ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ
1. 27/09/2019 ΘΕΜΑ: «Απευθείας ανάθεση για την ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» Την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο «Έλεγχος ποιότητας νερού ∆ήµου Ξηροµέρου» στην επιχείρηση ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ∆ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Α.Ε. µε το διακριτικό τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. Η συνολική αξία της ανάθεσης είναι 7.967,00€ µε Φ.Π.Α.


 1. 4 – 10 – 2019 Εγκρίνει τη διενέργεια της Προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για σύμβαση κάτω των ορίων. Β. την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες, συνολικού ποσού 24.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΓΕΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .


 1. 8-10-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 2019, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8230/02.10.019 Έναντι του ποσού των 3.400,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ατομική επιχείρηση ΚΑΡΡΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ .

 2. 4-10-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ‘Αναβαθμίσεις Προγραμμάτων Λογισμικών Οικονομικής Υπηρεσίας’, σύμφωνα με την αριθ. 7755/19.09.2019 Τεχνική Περιγραφή Έναντι του ποσού των 14.929,60€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ανώνυμη εταιρία: ΑΛΦΑΓΟΥΕΡ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 3. 4-10-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας Ειδών Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 4/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 16.441,87€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ατομική επιχείρηση: ΣΤΡΑΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ .

 4. την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ‘Συνδρομή σε ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ’, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 8245/02.10.2019 προσφορά Έναντι του ποσού των 1.860,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην εταιρία: Ονοματεπώνυμο ΔΗΜΟΣ ΝΕΤ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ .

 5. 14-10-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας «Συνδρομή Προγράμματος ‘Εργολήπτης’», Έναντι του ποσού των 1.170,56€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην εταιρία UniSystems Συστήματα πληροφορικής Α.Ε.Ε

 6. 19-11-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Συντήρησης Δικτύου και Δικτυακού Εξοπλισμού – Ελέγχου Εφαρμογών Οικονομικής (Λογιστηρίου – Ύδρευσης – Μισθοδοσίας – Νεκροταφείου – Βοσκής – Ταμείου), σύμφωνα με την αριθ. 06/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 7.936,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ομόρρυθμη Εταιρία: Χ. ΤΣΟΥΜΑΛΗΣ - Μ. ΑΥΔΗΣ ΟΕ

 7. 13-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Υλικών Εκτυπώσεων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 8/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 2.369,64€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ατομική επιχείρηση: ΣΑΚΚΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ .

 8. 16-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) Έναντι του ποσού των 3.700,16€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ατομική επιχείρηση: Ε. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

 9. 17-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας Συντήρησης Δικτύων Ηλεκτροφωτισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) σύμφωνα με την αριθ. 47/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 3.481,05€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ατομική Επιχείρηση ΚΑΡΒΕΛΗΣ Χ. ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 10. 17-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Λαμπτήρων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 10284/29.11.2019 Τεχνική Περιγραφή Έναντι του ποσού των 325,38€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην εταιρεία: ΑΝΤΡΕ Α.Ε.Β.Ε.

 11. 19-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου οχήματος 3,5 τόνων μικτό σύμφωνα με την αριθ. 48/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 24.800,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στον : ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

 12. 19-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος με ιστό 18 μ max σύμφωνα με την αριθ. 46/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 24.800,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στον: ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ .

 13. 27-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Πλαστικών Κάδων Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 9/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 16.647,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ανώνυμη Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρεία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ

 14. 31-12-2019 Αναθέτει (απευθείας), λόγω της επιτακτικής και κατεπείγουσας ανάγκης, την ««Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αντιμετώπιση των ζημιών έκτακτων γεγονότων στη ΔΕ Φυτειών» στον εργολάβο δημοσίων & ιδιωτικών έργων «Σωτήριο Μουντζούρη» (Δ/νση: Παπαδάτου Ξηρομέρου – Τ.Κ. 30009 Α.Φ.Μ.:133291144, Δ.Ο.Υ.: Αγρινίου), αντί ποσού 4.087,50 € με ΦΠΑ.

 15. 31-12-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την παροχή της υπηρεσίας ‘Παροχή Βελτιωμένων Εκδόσεων (Release) και Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού του Γραφείου Διοικητικών Υπηρεσιών’, σύμφωνα με την αριθ. 10/2019 Μελέτη Έναντι του ποσού των 6.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην εταιρία: ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕ

 16. 31-12-2019 Αναθέτει (απευθείας), λόγω της επιτακτικής και κατεπείγουσας ανάγκης, την ««Μίσθωση µηχανηµάτων έργου για την αντιµετώπιση των ζηµιών έκτακτων γεγονότων στη ∆Ε Φυτειών» στον εργολάβο δηµοσίων & ιδιωτικών έργων ***«Γεώργιο Κουτσοµπίνα» (∆/νση: Φυτείες Ξηροµέρου – Τ.Κ. 30009 Α.Φ.Μ.:042483542 ∆.Ο.Υ.: Αγρινίου)***, αντί ποσού 4.087,50 € µε ΦΠΑ.

 17. 21-2-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ποσού 24.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό έκπτωσης -4%, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως εξαντλήσεως του προυπολογισθέν ποσού ή νεωτέρας εξέλιξης των επικείμενων διαδικασιών επί του Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στην ατομική επιχείρηση: ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

 18. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως, μετά την παροχή της σύμφωνης γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) στην οποία και θα αποσταλεί άμεσα σχετικό αίτημα του Δήμου, προβεί στην λήψη απόφασης προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεση με διαπραγμάτευση μετά από άγονο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό, χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του αρχικού διαγωνισμού και χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ομάδα Α (Πετρέλαιο κίνησης, εκτιμώμενου προϋπ/σμού 232.155,53 €), την ομάδα Β (Αμόλυβδη βενζίνη, εκτιμώμενου προϋπ/σμού 45.622,08 €) και την ομάδα Γ (Πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμώμενου προϋπ/σμού 120.332,92 €), ήτοι συνολικού προϋπ/σμού 398.110,53 € με ΦΠΑ της προμήθειας με τίτλο «Προμή

 19. 16-3-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου ΟΜΑΔΑΣ Α, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 1/2020 Μελέτη Έναντι του ποσού των 1.789,07€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ατομική Επιχείρηση: ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 20. 13-3-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Λοιπών Υλικών Γραφείου ΟΜΑΔΑΣ Β, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 1/2020 Μελέτη Έναντι του ποσού των 1.085,62€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ατομική Επιχείρηση: ΑΒΑΣΚΑΝΤΗΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

 21. 18-3-2020 Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, λόγω του κατεπείγοντος και σύμφωνα με την αριθ. 14/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 11.409,86 € με Φ.Π.Α 24% στην: «’’ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ’’ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.» (Καλλέργη 1 , Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30100, τηλ. 2641029030, με ΑΦΜ 092974161 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ).

 22. 16-3-2020 την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 06/2020 Μελέτη Έναντι του ποσού των 3.253,07 € με Φ.Π.Α 24% στην: ‘’ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ’’, (Διεύθυνση : Μπελογιάννη 66, Τ.Κ. 18542, Πειραιάς Αττικής, Α.Φ.Μ. 095042178, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Πειραιώς, τηλ. 2104128384, φαξ 2104925202).

 23. 20-3-2020 την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 02/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 2.639,34 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην «ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΠΕ»

 24. 20-3-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση εργασιών (παροχή υπηρεσίας ) Συντήρησης και Επισκευής Φωτοτυπικού Μηχανήματος Έναντι του ποσού των 1.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ατομική επιχείρηση: Επωνυμία ΣΑΚΚΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΔΑΓΚΛΗ 20 ΑΓΡΙΝΙΟ 3

 25. 24-3-2020 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας αντισηπτικού χεριών υγρής μορφής, γαντιών, μασκών και ποδιών προκειμένου οι υπηρεσίες του Δήμου και της Κοινωνικής Υπηρεσίας να μπορέσουν να παρέχουν βοήθεια και φροντίδα στους δημότες που έχουν ανάγκη ( π.χ. προνοσοκομειακή φροντίδα, φάρμακα, είδη διατροφής κλπ) συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.855,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% στην Ατομική Επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΑΓΓΕΛΗ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΒΟΤΣΗ 5 ΑΓΡΙΝΙΟ 30131 ΑΦΜ 079963072 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ .

 26. 2-4-2020 Την απευθείας ανάθεση της προμήθειας Νεφελοψεκαστήρων για προληπτικούς λόγους απολύμανσης και λόγω έξαρσης και διασποράς του κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19) για την δημόσια υγεία συνολικού ποσού 446,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. στην Ατομική Επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΣΤΡΑΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ 30001 ΑΦΜ 054904111 ΔΟΥ Ι.Π. Μεσολογγίου

 27. 6-4-2020 Την απευθείας ανάθεση προμήθειας ταϊστρών, ποτιστρών και ζωοτροφών λόγω ανακύπτουσας ανάγκης λήψης μέριμνας για τα αδέσποτα ζώα του Δήμου Ξηρομέρου εν καιρώ εξάπλωσης του κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19) και σύμφωνα με το από 22.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών συνολικού ποσού 1.964,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. στην Ατομική Επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΓΕΛΗΣ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ – ΑΣΤΑΚΟΣ 30006 ΑΦΜ 131750450 ΔΟΥ Αγρινίου

 28. 22-4-2020 Την απευθείας ανάθεση Προμήθειας Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού εν καιρώ Εξάπλωσης του Κορωνοϊού SARS-CON-2 (COVID-19) συνολικού ποσού 5.873,45€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. στην Ατομική Επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία RUSHAJ VASIL Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΑΣΤΑΚΟΣ 30006 ΑΦΜ 049223046 ΔΟΥ Αγρινίου

 29. 22-4-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) σύμφωνα με την αριθ. 3/2020 Μελέτη Έναντι του ποσού των 1.865,20€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ατομική Επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΤΣΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 58 ΑΓΡΙΝΙΟ 30100 ΑΦΜ 102416274 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ .

 30. . 21-4-2020 Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, έναντι του ποσού των 3.437,28 € με Φ.Π.Α 24% στην: «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ» (Χρ. Λαδιά 19 , Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30200, τηλ. 2631028320, με ΑΦΜ 049096041 Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου).

 31. 28-4-2020 Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 64/2020 (ΑΔΑ: 9ΦΞ7ΩΚΖ-4ΑΚ) απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλάβης με τίτλο «Επισκευή ηλεκτρικού Πίνακα αντλιοστασίου Αρχοντοχωρίου στη θέση Ξερά Παναγούλας», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.» Β. Εγκρίνει δαπάνη ύψους 990,76 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, στην άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την σχετική προσφορά της.

 32. 23-4-2020 Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 57/2020 (ΑΔΑ: 600ΠΩΚΖ-Β5Ε) απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλαβών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αλυζίας», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.» Β. Εγκρίνει την υπ. αρ. 19/2020 (Α.Π: 5823/30-3-2020) Μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, προϋπολογισμού (απολογιστικές εργασίες) ύψους 5.999,12 €

 33. 23-4-2020 Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 56/2020 (ΑΔΑ: ΩΡΥ8ΩΚΖ-Ν5Τ) απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλαβών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Αστακού», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.» Β. Εγκρίνει την υπ αρ 20/2020 (Α.Π.: 5824/30-3-2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, προϋπολογισμού (απολογιστικές εργασίες) ύψους 6.999,80 €

 34. 23-4-2020 Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 55/2020 (ΑΔΑ: Ω6ΔΕΩΚΖ-ΙΑΝ) απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της αποκατάστασης βλαβών με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή και ανταλλακτικά αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Φυτειών», λόγω κατεπείγοντος, στην επιχείρηση «¨ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ¨ Θ. & Γ. Γουρνάρης Ο.Ε.» Β. Εγκρίνει την υπ αρ 21/2020 (Α.Π.: 5595/30-3-2020) Μελέτη της Δ.Τ.Υ. Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, προϋπολογισμού (απολογιστικές εργασίες) ύψους 4.999,68 €

 35. 12-5-2020 Αναθέτει την ανωτέρω υπηρεσία, έναντι του ποσού των 5.015,00 € με Φ.Π.Α 24% στην: ’’NP Ασφαλιστική – ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ Α.Ε.Α.Ε.’’ (Λεωφ. Κηφισίας 81-83 , Τ.Κ. 15124, τηλ. 2104173300, με ΑΦΜ : 094035800 Δ.Ο.Υ. : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) και με ασφαλιστικό πράκτορα την ‘’Νταλαπέρα Σπυριδούλα΄΄

 36. 19-5-2020 την απϋευθείας ανάθεση για την παροχή της υπυρεςίας «ΑΜΟΙΒΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΘΜΟΥ 2019», Ζναντι του ποςοφ των 9.845,60€ ευρϊ με Φ.Π.Α 24% ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρία: Συνεργαηόμενοι Ορκωτοί Λογιςτζσ Ανϊνυμθ Εταιρεία Ορκωτϊν Ελεγκτϊν Διεφθυνςη – Πόλη - ΣΚ Φωκίωνοσ Νζγρθ 3 Ακινα 11257 ΑΦΜ 094394659 ΔΟΤ Φ.Α.Ε. Ακθνϊν

 37. 28-5-2020 Εγκρίνει την αναφερόμενη στο εισηγητικό μέρος της παρούσας υπ αρ 52/2020 (ΑΔΑ:Ω2Δ6ΩΚΖ-5Γ0)) απόφαση Δημάρχου, περί αναθέσεως της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αντισηπτικού χεριών υγρής μορφής, γαντιών, μασκών και ποδιών κλπ ειδών ως μέτρο πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid 19», λόγω επιτακτικής και ενεστώσας ανάγκης προστασίας της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων και αποφυγής του κινδύνου εμφάνισης ή και διάδοσης του κορωνοϊού, στην επιχείρηση «ΑΓΓΕΛΗ ΣΠ. ΔΗΜΗΤΡΑ», που εδρεύει στο Αγρίνιο (Βότση 5) Β. Εγκρίνει δαπάνη ύψους 1.855 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

 38. 2-6-2020 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣEΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΦΜ ΚΟΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΑΙΧΜΗ 801275032 383,16 ΕΘΝΙΚΗ ΗΧΩ 065579837 322,40 ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 998173478 390,60 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 102351369 310,00 ΣΥΝΟΛΟ 1406,16

 39. 5-6-2020 : Απευθείας ανάθεση «Συντήρηση Χορτοκοπτικών, θαμνοκοπτικών και αλυσοπρίονων» έναντι του ποσού των 974,64 € με Φ.Π.Α 24% στην : ‘’ΣΤΡΑΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ’’ (Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30001, τηλ. 2632091998, με Α.Φ.Μ. 054904111 Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου)

 40. 10-6-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ Έναντι του ποσού των 14.433,72€ ευρώ και σύμφωνα με την αριθ. 05/2020 Μελέτη στην Ανώνυμη Εταιρία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ )Α.Ε. Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ Απελλού 1 Αθήνα 10188

 41. 10-6-2020 «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 131/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗ- ΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ» 13.389,66 €

 42. : 25-6-2020 Απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος». την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 08/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 6.187,10 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ‘’Ι. ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.)’’ (Διεύθυνση: Κλεμανσώ 23 Πρέβεζα

 43. 26-6-2020 «Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αποκατάσταση βλαβών Δεξαμενής θέση Ξέρα Παναγούλας, γεώτρησης Παλαιομάνινας & αντιπληγματικής βαλβίδας Αρχοντοχωρίου». ΣΥΝΟΛΟ 17.165,32 ΜΕ φπα.

 44. 6-7-2020 «Έγκριση 135/2019 απόφασης Δημάρχου περί απευθείας αναθέσεως ¨Αποκατάσταση βλάβης του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αστακού πλησίον του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου & οδοστρώματος στο 18ο χλμ επί της Ε.Ο. Αστακού - Αιτωλικού¨» Εγκρίνει δαπάνη ύψους 10.388,72 με ΦΠΑ για την ¨ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε.

 45. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου ΔΕ Αλυζίας» για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.000,00€ στον προμηθευτή ΛΙΟΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ-PRAXIS, Μύτικας Αιτωλ/νίας

 46. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου ΔΕ Αστακού» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αστακού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00€ στον προμηθευτή ΝΙΚΗΤΑΣ Α. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ, Αστακός Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30006,

 47. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου ΔΕ Φυτειών» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Φυτειών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000.00€ στον προμηθευτή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Φυτείες Ξηρομέρου , ΤΚ 30009

 48. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου ΔΕ Αλυζίας» για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00€ στον προμηθευτή ΛΙΟΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ-PRAXIS, Μύτικας Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30019

 49. 7-7-2020 . Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Παντοπωλείου ΔΕ Αστακού» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αστακού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00€ στον προμηθευτή ΛΑΖΑΡΟ Φ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Αστακός Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30006,

 50. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ειδών Αρτοποιείου ΔΕ Αστακού» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αστακού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.700,00€ στον προμηθευτή ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Αστακός Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30006,

 51. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΔΕ Φυτειών» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Φυτειών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.000,00€ στον προμηθευτή ΡΕΝΤΙΦΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟ, Φυτείες Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30009

 52. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΔΕ Αλυζίας» για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας, ενδεικτικού 2.500,00€ στον προμηθευτή ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ, Κανδήλας Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30019,

 53. . 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια Ειδών Κρεοπωλείου ΔΕ Αστακού» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Αστακού, ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.500,00€ στον προμηθευτή ΚΡΙΘΥΜΟ Π. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, Αστακός Ξηρομέρου, ΤΚ 30006

 54. 7-7-2020 Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Ειδών Οπωροπωλείου ΔΕ Φυτειών» για τις ανάγκες του Παιδικού Σταθμού Φυτειών, ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.500,00€ στον προμηθευτή ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Φυτείες Ξηρομέρου , ΤΚ 30009

 55. 13-7-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Διαχωριστικών Προστατευτικών Πλαισίων Plexiglass και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 4512/26.06.2020 Τεχνική Περιγραφή Έναντι του ποσού των 2.976,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ομόρρυθμη Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Χ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΘΕΣΗ ΛΟΖΩΝΑΣ ΑΣΤΑΚΟΣ 3000

 56. 13-7-2020 «Προμήθεια Χλωριωτών», την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 28/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 3.100,00 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην «ΜΠΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ‘’Ab Water’’» (Έδρα: Καβάλας 15, Νέα Ιωνία Αττικής , Τ.Κ. 14231 ,


 1. . Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση τίτλο προμήθειες ειδών αρτοποιείου   ΔΕ Φυτειώνν» για τις ανάγκες του Παιδικού ΢σταθμού Φυτειών, 1.300,00€ στον προμηθευτή  ΜΑΥΡΕΛΗ Γ. ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ, Φυτείες Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30009,

 2. 16 – 7 -2020 Απευθείας ανάθεση «Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπηρεσιών Δήμου και Κέντρου Κοινότητας». την απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας για τις κάτωθι Ομάδες Ειδών : 1. Α’ Σταθεροί Υπολογιστές, 2. Β’ Οθόνες, 3. Γ’ Πολυμηχανήματα και Εκτυπωτές και 4. Δ’ UPS (Τροφοδοτικά) με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 06/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 13.211,34 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην «ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (Έδρα: Γ. Σουρή 13 Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

 3. «Απόφραξη φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Παλαιομάνινας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης». για την άμεση αποκατάσταση του δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων, την ανάθεση της υπηρεσίας απόφραξης των φρεατίων Τ.Κ. Παλαιομάνινας στην επιχείρηση «ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ» με Α.Φ.Μ.:053383769: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 806,00

 4. 9-7-2020 Προμήθεια υλικών και εξοπλισμού για την αποκατάσταση βλαβών Δεξαμενής θέση Υδροφίλια». για την άμεση αποκατάσταση των ανωτέρω αναφερόμενων βλαβών την προμήθεια και τοποθέτηση των παρακάτω υλικών ύδρευσης στην επιχείρηση «ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ.:800601409: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 2.779,56

 5. 23-7-2020 την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 12/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 7.957,08 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ‘’ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.’’ (Διεύθυνση: Διάσελα, Μολύκρειο Ναυπακτίας, Τ.Κ. 30020,

 6. 21-7-2020 την άμεση αποκατάσταση της ανωτέρω αναφερόμενης βλάβης την επισκευή του προαναφερόμενου εξοπλισμού στην επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΠΕΛΛΑΣ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 998659896: ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 4.464,00

 7. 24-7-2020 . την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 13/2020 Μελέτη, έναντι του ποσού των 6.451,58 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ‘’ΜΠΙΜΠΑΣ Ι.Κ.Ε.’’ (Διεύθυνση: Θέρμου & Γουρίτσας Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30100

 8. 29-7-2020 την άμεση αποκατάσταση της ανωτέρω αναφερόμενης βλάβης την προμήθεια και τοποθέτηση του παρακάτω εξοπλισμού ύδρευσης στην επιχείρηση «ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ- Θ. & Γ. ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΟΕ», με έδρα το Αγρίνιο με ΑΦΜ 092974161 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 8.109,60

 9. 3-8-2020 την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 12/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 4.649,83 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην ‘’ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ Θ. & Γ. ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ Ο.Ε.’’ (Διεύθυνση: Καλλέργη 1, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30100,

 10. 6-8-2020 την απ’ ευθείας ανάθεση για την ανωτέρω προμήθεια, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (μειοδοτούσα προσφορά) και σύμφωνα με την αριθ. 14/2020 Μελέτη έναντι του ποσού των 13.050,88 € ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην εταιρεία ‘’ΓΑΖΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ’’ (Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 23, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, Τ.Κ. 30100,

 11. 7-8-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Προμήθεια Εντύπων και Υλικών Μηχανογράφησης και Πολλαπλών Εκτυπώσεων Έναντι του ποσού των 1.060,20€ ευρώ με Φ.Π.Α 24% στην Ομόρρυθμη Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε. Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΙΩΣΗΦ ΡΩΓΩΝ 24 Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΙΟΥ 30200

 12. Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "KHY 7470" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1538,84 με ΦΠΑ

 13. 6-8-2020 Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "KHI 3711" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ) και της επισκευής (ανταλλακτικά και εργασία) του παραπάνω οχήματος, ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2027,4 ΜΕ ΦΠΑ

 14. 6-82020 Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "ME 116192" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1721,12 ΜΕ ΦΠΑ 

 15. 17-6-2020 Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "ME 114614" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 2468,84 ΜΕ ΦΠΑ 

 16. 17-6-2020 Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "ME 106477" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1589,68 ΜΕ ΦΠΑ 

 17. 17-6-2020 Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "ME 040385" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1333 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

 18. 17-6-2020 Έγκριση για "Επισκευή και συντήρηση του οχήματος με αριθ. κυκλοφορίας "KHH 1576" και την απευθείας ανάθεση στην Επιχείρηση : - "ΣΑΜΨΩΝ Α. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Εμπορία Ανταλλακτικών Συνεργείο Αυτοκινήτων" (ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτωλ/νίας - TK 30006, ΑΦΜ :040983320, ΔΟΥ : ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1212,72 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 830.718,06

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ν.Π.Ι.Δ.

1.Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας µε τίτλο: «Καύσιμα κίνησης αυτοκινήτων Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών» 16 – 10 – 2019 ΠΟΣΟ 1999,73 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΑΝΑΤΖΗΣ ΓΕΡ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

 1. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Λοιπές αµοιβές για υπηρεσίες από ελεύθερους επαγγελµατίες, Τεχνικό Ασφαλείας Προσωπικού» στον «ΑΥ∆Η ΛΑΜΠΡΟ», έναντι του συνολικού ποσού των 930,00 ευρώ, µε Φ.Π.Α

 2. 3 – 12- 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ (ΕΛΑΣΤΙΚΑ)» (ελαστικά BARUM) στον «ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» έναντι του συνολικού ποσού των 386,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 3. 3 – 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΩΝ» στον «ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ» Εναντι του συνολικού ποσού των 290,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 4. 4 -12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » στην « ΠΕΤΙΑ ΧΡΗΣΤΟΒΑ ΛΑΔΙΑ» µε ΑΦΜ: 146887395, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 352,73 ευρώ, με Φ.Π.Α

 5. 4 -12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » στον «ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ» µε ΑΦΜ: 061208758, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 356,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 6. 10 – 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » στον «ΚΟΥΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» µε ΑΦΜ: 070712499, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 285,20 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 7. 4- 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ » στον «ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟ» µε ΑΦΜ: 078268249, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 99,20 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 8. 9 – 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου ΔΟΜΩΝ ΒΣΣ » στην «ΚΟΥΣΤΑ ΜΑΡΙΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» µε ΑΦΜ: 800216697, Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 104,16 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 9. 16 – 12 – 2019 . Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΑ (550 ΜΕΤΡΑ) » στον « Β. ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε. » µε ΑΦΜ: 094251730, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ , έναντι του συνολικού ποσού των 660,51 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 10. 16 – 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: προμήθειας υλικών εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας (είδη άμεσης ανάλωσης) στους «ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.» µε ΑΦΜ: 091420781, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, έναντι του συνολικού ποσού των 284,37ευρώ, με Φ.Π.Α.

 11. 16 – 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Υλικά εορτών για το ΚΔΑΠ Κανδήλας » και στους δύο προμηθευτές 1) ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ 2)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ συγκρίνοντας τις τιμές στο καθένα προϊόν ξεχωριστά. Συγκεκριμένα στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα προϊόντα και ο προμηθευτής ξεχωριστά. έναντι του συνολικού ποσού των 2.279,01 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 12. 16 – 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Υλικά επιμόρφωσης για το ΚΔΑΠ Φυτειών » και στους δύο προμηθευτές 1) ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ 2)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ συγκρίνοντας τις τιμές στο καθένα προϊόν ξεχωριστά. Συγκεκριμένα στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα προϊόντα και ο προμηθευτής ξεχωριστά. έναντι του συνολικού ποσού των 800,97 ευρώ, με Φ.Π.Α

 13. 16 – 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: προμήθειας εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών Δομής ΚΔΑΠ Αστακού στην «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ» µε ΑΦΜ: 047789138, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΜΥΤΙΚΑΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 392,23 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 14. 16- 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: προμήθειας εξοπλισμού επιμόρφωσης-παιχνιδιών Δομής ΚΔΑΠ Φυτειών στον «ΜΑΝΔΕΛΛΟΣ ΣΠΟΡ» µε ΑΦΜ: 084051840, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ,ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 47 ΑΓΡΙΝΙΟ έναντι του συνολικού ποσού των 455,50 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 15. 16 – 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Γραφική ύλη και Χριστουγεννιάτικα είδη /είδη χειροτεχνίας για το ΚΔΑΠ Αστακού» και στους δύο προμηθευτές συγκρίνοντας τις τιμές στο καθένα προϊόν ξεχωριστά. 1) ΔΕΣΤΟΥΝΗ ΒΑΓΓΕΛΗ 2)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ Συγκεκριμένα στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται τα προϊόντα και ο προμηθευτής ξεχωριστά. έναντι του συνολικού ποσού των 1.079,02 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 16. 16-1202019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «καθαριστικά ΚΔΑΠ (Αστακού –Φυτειών- Κανδήλας) και υλικών άμεσης ανάλωσης» στους «ΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε.» µε ΑΦΜ: 091420781, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, έναντι του συνολικού ποσού των 1.132,64 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 17. 20 – 12 – 2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ στον«Χ. ΤΣΟΥΜΑΛΗ & ΑΥΔΗ Ο.Ε. με ΑΦΜ : 082683269 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 18, ΑΓΡΙΝΙΟ έναντι του συνολικού ποσού των ευρώ, 2.499,00 με Φ.Π.Α.

 18. 16 – 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο : Προμήθεια υλικών – τροφίμων - γλυκών για τις ανάγκες των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων των τριών ΚΔΑΠ Αστακού – Κανδήλας - Φυτειών στην«ΑΔΕΛΦΟΙ Σ. ΚΑΤΣΑΝΟΥ Ο.Ε. με ΑΦΜ : 091420781 Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥµε στοιχεία επικοινωνίας, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 1.158,94 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 19. 16- 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο : Προμήθεια φωτιστικά, λαμπιόνια, φωτοσωλήνες, γιρλάντες, αστέρια και χριστουγενιάτικες μπάλες στολισμού στην«ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με ΑΦΜ : 045632072 Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥµε στοιχεία επικοινωνίας, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 1.979,76 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 20. 16 – 12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο : Υπηρεσία Διακόσμηση με μπαλόνια στις Χριστουγγενιάτικες Εκδηλώσεις και Χριστουγγενιάτικα Παραμύθια στην«ΤΡΟΝΤΣΑ ΠΑΥΛΟΥ ΧΑΡΑ με ΑΦΜ : 126507744 Δ.Ο.Υ.: Α΄ ΠΑΤΡΩΝµε στοιχεία επικοινωνίας, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 21-23 ΠΑΤΡΑ έναντι του συνολικού ποσού των 496,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 21. 16-12 -2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο Υπηρεσία Ανιματέρ-ψυχαγωγοί για Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις – Μπαλόνια – Ψυχαγωγικά τρικ για Παιδιά του Δήμου Ξηρομέρου (ωφελούμενοι ΚΔΑΠ και μαθητές σχολείων) στην«ΧΑΝΤΖΗ ΑΡΕΤΗ με ΑΦΜ : 301747557 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, ΕΛ. ΠΟΛΙΟΡΚΗΜΕΝΩΝ 12 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ έναντι του συνολικού ποσού των ευρώ, 744,00 με Φ.Π.Α.

 22. 16-12-2019 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο Υπηρεσία Χριστουγεννιάτικων Εκδηλώσεων για Παιδιά (Χριστούγεννα δια χειρός παιδιών και ο Αϊ Βασίλης θα έρθει) στον «Εταιρεία Καλών Τεχνών Ι.Π. Μεσολογγίου.» µε ΑΦΜ 997484989 Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, Σπύρου Μήλιου 28 έναντι του συνολικού ποσού των 620,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 23. 27-03 2020 Εγκρίνουμε την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη) για τα αυτοκίνητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού και Φυτειών», συνολικού ποσού 1.200,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό έκπτωσης -4%, για χρονικό διάστημα από την παρούσα ανάθεση έως εξαντλήσεως του προυπολογισθέν ποσού στην ατομική επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ, Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 30019 , ΑΦΜ 103774456 ΔΟΥ Αγρινίου,

 24. 25-5-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση Υπηρεσίας με τίτλο: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΤΖΟΓΑΝΗ µε ΑΦΜ: 066286006 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 32 ΑΓΡΙΝΙΟ, έναντι του ποσού των 1.240,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 25. 25-5-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση Υπηρεσίας με τίτλο: ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ.Κ. ΠΑΠΠΑΔΑΤΟΥ Δ.Ε. ΦΥΤΕΙΩΝ στον ΚΩΣΤΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ µε ΑΦΜ: 102375238 ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ 8 ΑΓΡΙΝΙΟ έναντι του ποσού των 3.100,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 26. 5-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «φαρμακευτικό υλικό για τα 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας» στον ΠΑΝΤΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ με ΑΦΜ 061208758 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 556,60 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 27. 5-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Καθαριστικά για τα 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας» στην εταιρεία ΑΔΕΛΦΟΙ Σ ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΟΕ με ΑΦΜ 091420781 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΑΣΤΑΚΟΥ) µε στοιχεία επικοινωνίας, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 1.228,6912 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 28. 5-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Υλικά χειροτεχνίας των 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (Αστακού-Φυτειών-Κανδήλας)» στην ΤΡΙΛΙΒΑ ΑΛ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ALEX COM) με ΑΦΜ 300334403 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 844,65 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 29. 5-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο: «Γραφική ύλη, υλικά εκτυπώσεων και λοιπά υλικά γραφείου των 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (ΑστακούΦυτειών-Κανδήλας)» στην ΤΡΙΛΙΒΑ ΑΛ. ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ALEX COM) με ΑΦΜ 300334403 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, ΑΣΤΑΚΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ έναντι του συνολικού ποσού των 555,43 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 30. 16-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » στον «ΦΑΣΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟ» µε ΑΦΜ: 078268249, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 200,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 31. 30-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Αστακού» στην «ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» µε ΑΦΜ: 041124584, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτ/νίας, έναντι του συνολικού ποσού των 268,21 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 32. 29-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «Υλικά και εργασίες για συντήρηση και επισκευή μεταφορικού μέσου προγράμματος ΚΔΑΠ» στον «ΠΑΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ» με ΑΦΜ 102378542 Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο χλμ Αγρινίου - Αμφιλοχίας, έναντι του συνολικού ποσού των 850,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 33. ΑΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 73 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΚΔΑΠ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΕΠ: 1.380,08 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΤΡΟΝΤΣΑ ΠΑΥΛΟΥ ΑΦΜ: 126507744

 34. 13-7-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της Υπηρεσίας µε τίτλο: «Μεταφορά προϊόντων σίτισης (ψάρια) για Κοινωφελές σκοπό» στην εταιρεία AGORIANITIS PANAGIOTIS –ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ με ΑΦΜ 800679434 Δ.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ µε στοιχεία επικοινωνίας, ΠΛΣΠΟΥΤΑ Β. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ. 15343 έναντι του συνολικού ποσού των 620,00 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 35. 30-6-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «Φαρμακείο για το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι Φυτειών» στην «ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ» µε ΑΦΜ: 041124584, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΑΣΤΑΚΟΣ Αιτ/νίας, έναντι του συνολικού ποσού των 259,17 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 36. 21/7/2020 ΑΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ: 101 ΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΚΔΑΠ ERGOCARE-ΛΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΦΜ: 150153870 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΕΠ: 2.304,09

 37. 20-7-2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της προμήθειας µε τίτλο «Αγορά αθλητικού εξοπλισμού-δαπέδου προστασίας για τα 3 ΚΔΑΠ Ξηρομέρου (Αστακού- Φυτειών-Κανδήλας)», στην ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΓΚΟΛΦΩ –GREEK FORCE µε ΑΦΜ: 162506068, ΔΟΥ ΣΤ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΖΑΙΜΗ 39-55337 ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ έναντι του ποσού των 3.333,12 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 38. 10-8 – 2020 Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες επισκευής Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Παλαιομάνινας για τη δημιουργία ΚΔΑΠ» στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΤΣΕΛΙΟΥ Α.Ε. µε ΑΦΜ: 998661660, ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, Ιωάννου Σταϊκου 21 έναντι του ποσού των 17.693,44 ευρώ, με Φ.Π.Α.

53.0000 ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ν.Π.ΔΔ


 1. 5-8-2020 την απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας αφισών και διαφημιστικών (banners) για τις ανάγκες Συνδιοργάνωσης με τον Πολιτιστικό Λαογραφικό Σύλλογο Γυναικών Αστακού της Έκθεσης τοπικών Προϊόντων και γυναικείων δημιουργιών στην επιχείρηση «MAKE ART» ΧΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αστακός Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30006 με ΑΦΜ: 074059878, ΔΟΥ Αγρινίου έναντι του ποσού των 400,00€ με ΦΠΑ

 2. 30-7-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση της εργασίας (παροχή υπηρεσίας) Συντήρηση και Eπισκευή Kτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Περιβάλλον Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» όπως περιγράφεται στην υπ΄αριθ. 2392/20.12.2020 Μελέτη- Τεχνική Περιγραφή στον ΚΑΪΠΑΝΟ Ν. ΑΝΔΡΕΑ, Σουλίου 41 & 11ης Ιουνίου, Αγρίνιο Αιτωλ/νίας , ΤΚ 30131, Τηλ 2641020016, e-mail: info@4-α.gr ιστότοπος: www.geo-epilogi.gr και ΑΦΜ 138565136, ΔΟΥ Αγρινίου Έναντι του ποσού 4.492,19€ ευρώ με Φ.Π.Α 24%.

 3. 16-7-2020 Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για τον Καθαρισμό μοκετών των παιδικών σταθμών του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» στον ανάδοχο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Ι. ΑΝΔΡΕΑ (ΝΕΡΟΤΡΙΒΗ-ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΑΧΕΛΩΟΣ) ΑΦΜ 045938546 υπαγόμενο στην ΔΟΥ Αγρινίου, με έδρα στα Αμπέλια Σπολάϊτας, Τ.Κ 30133, Τηλ & Φαξ 2641091760 έναντι του ποσού των 620,00 ευρώ με Φ.Π.Α .

 4. 1-7-2020 Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» στον ανάδοχο Ιωάννου Β. Κωνσταντίνο ποσό 2.480€ ευρώ με Φ.Π.Α

 5. 20-12-2190 Αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών για την παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης», στην επιχείρηση: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,(Panagiotou Travel & Tourism), Χαρ. Τρικούπη 16, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100 Τηλ: 2641029530Ε-mail: panagiotoutravel.gr@gmail.com και ΑΦΜ: 999784435, ΔΟΥ: Αγρινίου έναντι του ποσού των 350,00 ευρώ με ΦΠΑ 24

 6. 20-12-2019 Αναθέτει την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών για την παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικης θεατρικής παράστασης», στην επιχείρηση: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε ,(Panagiotou Travel & Tourism), Χαρ. Τρικούπη 16, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100 Τηλ: 2641029530Ε-mail: panagiotoutravel.gr@gmail.com και ΑΦΜ: 999784435, ΔΟΥ: Αγρινίου έναντι του ποσού των 350,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

 7. «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ‘ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΤΚ ΦΥΤΕΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΥΤΕΙΩΝ ‘ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΦΩΣ’» 2466.09 Ε

 8. 3-12-2020 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΓΙΟΡΤΩΝ» 2.994,61€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Την παροχή υπηρεσιών για την πραγματοποίηση της θεατρικής παράστασης «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα» στην Εταιρεία Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων και Επικοινωνίας με διακριτικό τίτλο ΄Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη΄ που εδρεύει στην Πλ.Αμερικής, αριθ. 3 ,Αθήνα με ΑΦΜ 997266323 υπαγόμενο στην ΙΓ ΔΟΥ Αθηνών , Τηλ & Φαξ: 210-8657677 E-mail: thymelitheater@gmail.com αντί του ποσού 2.232,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και την παροχή γεύματος στην επιχείρηση ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ ΝΙΚΗ (Ιχθυοπωλείο–Χώρος εστίασης) που εδρεύει στον Αστακό με ΑΦΜ 135977499 ,ΔΟΥ Αγρινίου , Τηλ 6986640985 E-mail: asterasae@yahoo.gr μέχρι του ποσού των 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  Την προμήθεια γλυκισμάτων στην επιχείρηση «ΛΙΟΤΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ & ΣΙΑ ΟΕPRAXIS», (Μύτικας Αιτωλ/νίας, ΤΚ 30019, Τηλ. 2646081090) με ΑΦΜ: 099202981 ΔΟΥ Αγρινίου, μέχρι του ποσού των 296,63€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και εξήντα έξι τεμ. (66) συμβολικών δώρων, στην Αλεξανδροπούλου Αργυρή, που εδρεύει στην Πάλαιρο, Αιτωλ/νίας ΤΚ 30012 με ΑΦΜ 047789138, υπαγόμενο στην ΔΟΥ Βόνιτσας, Τηλ: 6937137833 αντί του ποσού 265,98€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 9. 2-12-2020 «ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΔ ΤΣΟΥΜΑΛΗ - Μ. ΑΥΔΗ Ο.Ε, Χαρ. Τρικούπη 18, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131 Τηλ: 2641054641, Ε-mail: avdis10@otenet.gr και ΑΦΜ: 082683269, ΔΟΥ: Αγρινίου έναντι του ποσού των 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%

 10. 27-11-2019 Απευθειας ανάθεση της προμήθειας εντύπων 1.836,56€ ΜΕ φπα ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΓΡΙΝΙΟ 30101

 11. 20-11-2019 την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας Πετρελαίου Θέρμανσης για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού ΔΕ Αλυζίας, συνολικού ποσού 4.798,44 με Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό έκπτωσης -2%, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως εξαντλήσεως του προυπολογισθέν ποσού της ανάθεσης. στην ατομική επιχείρηση: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ


 1. «ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2019 – ΙΟΥΛΙΟ 2020 ». Στην ατομική επιχείρηση ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, με ΑΦΜ 054553503 υπαγόμενο στην ΔΟΥ Αγρινίου, με έδρα στον Αστακό Αιτ/νίας, Τ.Κ. 30006, Έναντι του ποσού 3.780,00€ ευρώ με Φ.Π.Α 24%.

 2. 21-10-2019 Την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ «Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου» στον ανάδοχο Ιωάννου Β. Κωνσταντίνος ΑΦΜ 102400528 ποσό 2.480€ ευρώ με Φ.Π.Α.

 3. ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 778,88€ ΣΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΡΑΤΟΣ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΙΝΙΑΔΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 29.825,89

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

1.22-11-2020 Την απευθείας ανάθεση στην εταιρία «Χ. ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ – Μ. ΑΥΔΗΣ Ο.Ε.» (Μηχανογραφικές Υπηρεσίες, Χαρ. Τρικούπη 18, Αγρίνιο - Τ.Κ. 301 00, με Α.Φ.Μ.:082683269, Δ.Ο.Υ.: ΑΓΡΙΝΙΟΥ) για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΜΒΟΥ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ», έναντι ποσού χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ (1.250,00 €) συν ΦΠΑ 24%, ήτοι χιλίων πεντακοσίων πενήντα ευρώ (1.550,00 €),

 1. 23-12 -2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού έναντι του ποσού των 2.480,00€ συμπεριλαμβανομένου 24% Φ.Π.Α, στην ατομική επιχείρηση: ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΙΣΚΟΥ 18Α ΑΓΡΙΝΙΟ 30100

 2. 20-12-2020 ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ 1.999,97€ ΜΕ 24% Φ.Π.Α, ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΤΣΟΥΜΑΛΗΣ – ΑΥΔΗΣ .

 3. 19-12-2020 την απ΄ ευθείας ανάθεση για την Παροχή Υπηρεσίας Σύνταξης Αίτησης και Τεχν. Δελτίων ένταξης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για επιχορήγηση Μελετών, στην εταιρία: Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Optimum Value A.E. Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΚΟΝΙΤΣΗΣ 3-5, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ 15125 ΑΦΜ 998473291 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 24%,


ΣΥΝΟΛΟ 10.529,97

Σχόλια


 1. Τι ξεμπρόστιασμα είναι αυτό .
  Εδώ πρόκειται για γερή μάσα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Επι τέλους η αλήθεια με αποδείξεις και αριθμούς με τα πιο έγκυρα στοιχεία από την Διαύγεια .
  Τους το βούλωσες το στόμα για τα καλά .
  Αυτό ήταν το νέο που έλεγαν ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 3. Τα 18.000 στο κδαπ παλαιομανινα με τρεις τουαλέτες 600 ευρώ!! Χαχα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ειναι που δε θα κάνανε απευθείας αναθέσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου