ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ : Ένας χρόνος μετά…

 


Πέρασε ένας κιόλας χρόνος από τη μέρα που οι δημότες Ξηρόμερου με συντριπτική πλειοψηφία 75,91% ανέδειξαν τη νέα δημοτική Αρχή.

Ο σημερινός Δήμαρχος κ. Τριανταφυλλάκης στην ιδρυτική διακήρυξη της παράταξης του υποσχέθηκε τη διαφάνεια, σε όλο το εύρος της διοίκησης, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η χαμένη αξιοπιστία, απέναντι στη δικαιολογημένη καχυποψία των πολιτών, τη σωστή και χρηστή διαχείριση του δημοσίου χρήματος και του χρήματος των φορολογουμένων.
Πράγματι η δημοσιοποίηση των ηχητικών πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ,συνέβαλε τα μέγιστα καθώς δίνει τη δυνατότητα σε κάθε δημότη που ενδιαφέρεται να μάθει τη πραγματικά συζητήθηκε και τις θέσεις- απόψεις κάθε παράταξης και δημοτικού συμβούλου χωρίς παραμορφωτικούς φακούς
Ένα θέμα όμως που πραγματικά ταλάνισε το Δήμο και τον οδήγησε στα όρια της χρεοκοπίας είναι η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου και ειδικότερα οι προμήθειες και εκτελέσεις έργων και εργασιών με απευθείας ή ακόμη και προφορικές αναθέσεις.
Η αλήθεια είναι ότι αρωγός τόσο στην θέληση και αποφασιστικότητα προσωπικά του Δημάρχου όσο και του Αντιδημάρχου Οικονομικών να θέσουν ένα τέλος στην διαδικασία των απευθείας αναθέσεων υπήρξε η ίδια η κοινωνία των πολιτών του Ξηρόμερου που αναγνώρισε και αγκάλιασε την προσπάθεια του Δημάρχου και μέσα από σχεδόν καθημερινές εθελοντικές δράσεις όπως καθαριότητα κοιμητηριών ,δρόμων, πλατειών , σχολείων κλπ συνέβαλε καθοριστικά στο συμμάζεμα των οικονομικών του Δήμου. Οι εργασίες αυτές παλαιοτέρα επιβάρυναν οικονομικά σημαντικά το Δήμο
Από τα πρώτα ανεπίσημα οικονομικά στοιχεία που είδαμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το πρώτος έτος της νέας δημοτικής Αρχής οι δαπάνες εκτός διαγωνισμών είναι ύψους 501.046,76 €, και εμφανίζεται μια σημαντική μείωση στις περίπου της τάξης του 50% μη συμπεριλαμβανόμενων της δαπάνης των καυσίμων ύψους 398.110,53 που έγινε με απ' ευθείας διαπραγμάτευση.
Η απευθείας διαπραγμάτευση είναι μια από τις επιλογές της Διοικητικής Αρχής και είναι καθόλα σύννομη διαδικασία που προβλέπει με σαφήνεια ο νομοθέτης όταν ο διαγωνισμός κριθεί άγονος, « Η αναθέτουσα αρχή / αναθέτων φορέας διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με την ακύρωση ή ματαίωση της διαδικασίας και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας , με τροποποίηση ή μη των όρων της, ή να προσφύγει στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον στην τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ..»
Στη δύσκολη χρόνια που διανύθηκε η δημοτική αρχή είχε να αντιμετωπίσει πέραν των άλλων και ένα πρωτόγνωρο ύπουλο εχθρό τον κορονοϊό και να σταθεί στο πλευρό κυρίως των αδύναμων συμπολιτών μας, μέσα από τις υπάρχουσες δομές της .
Από την άλλη όμως θα πρέπει να αναφερθεί ότι και διάφορες διαχρονικές δράσεις που επιβάρυναν οικονομικά το Δήμο όπως εορταστικές, πολιτιστικές ,καρναβαλικές εκδηλώσεις ματαιώθηκαν αλλά και κάποιες δομές ανέστειλαν τη λειτουργία τους.
Βέβαιο είναι ότι η νέα Δημοτική Αρχή, παρά τα προβλήματα στη καθημερινότητα των πολιτών που διαβάζουμε συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης , βαδίζει το δρόμο της χρηστής Διοίκησης και του συμμαζέματος των οικονομικών ,ο δρόμος αυτός όμως είναι ακόμη πολύ μακρύς και απαιτεί :
-καλύτερο προγραμματισμό από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους γιατί και το ποσό (αν λάβουμε υπόψη τα 501.046,76 €) είναι ένα παρά πολύ μεγάλο ποσό για ένα τόσο μικρό Δήμο
-και καλύτερη παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες
Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο…
ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου