Τα εγκεκριμένα προγράμματα άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο) της Κοινωφελούς Επιχείρησης.

 

παγο και εαγο
 
Αστακός 11.9.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ.
 
Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού, τα προγράμματα άθλησης για όλους (Π.Α.γ.Ο)., τα οποία εγκρίθηκαν για να υλοποιηθούν από την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου, η οποία έχει πιστοποιηθεί προγενέστερα επιτυχώς κατόπιν σχετικής αιτήσεως.
Ενημερώνουμε λοιπόν ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανωτικού Πλαισίου Υλοποίησης Προγραμμάτων και Εκδηλώσεων Άθλησης για Όλους, τα Εγκριτικά των Τμημάτων Γενικών και Ειδικών Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας, των Δομημένων Μικρής Διάρκειας καθώς και των Μη Δομημένων Μεγάλης Διάρκειας (Καινοτόμα και μη κατηγοριοποιημένα) περιόδου 2020-21, εκ των οποίων θα επιχορηγηθεί μέρος αυτών (όπως αναλυτικά αναφέρεται σε κάθε εγκριτικό) ανάλογα με τις διαθέσιμες πιστώσεις της Γ.Γ.Α. και σύμφωνα με τη διαδικασία αξιολόγησης που προηγήθηκε, στην Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου είχαμε την έγκριση των εξής προγραμμάτων:
 
ΓΕΝΙΚΑ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021.
Παιδί και Αθλητισμός [2020-2021].2.2.4.5.2
Άσκηση στην εφηβική ηλικία [2020-2021].2.2.5.6.1
Άσκηση Ενηλίκων [2020-2021].2.2.6.16.2
 
ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο περιόδου 2020-2021.
Χειμερινά Π.Α.γ.Ο. [2020-2021].2.4.20.34.1
 
ΜΗ ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2020-2021.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
Επισυνάπτονται παρακάτω τα σχετικά επίσημα έγγραφα των εγκρίσεων:
 

Σχόλια