ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου

 


Η ΔΕΗ – Θερμοηλεκτρική και Υδροηλεκτρική Παραγωγή, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, πέντε ατόμων για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών  των Υδρηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αχελώου που εδρεύει στο Αγρίνιο.

Υποβολή Αιτήσεων από 08.09.2020 έως 17.09.2020.

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020

The Beautiful Luxembourg
Copy video url
Play / Pause
Mute / Unmute
Report a problem
Language
Mox Player

Αίτηση

Σχόλια