Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου: Προέβη σε προσλήψεις Προσωπικού τετράμηνης σύμβασης !!!!

 

Διαπιστώσαμε σήμερα σε ανάρτηση στο διαύγεια στην Σελίδα της κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ξηρομέρου προσλήψεις προσωπικού τετράμηνης διάρκειας  λόγο COVID 19 .

Μας γεννούνται πολλά ερωτήματα και περιμένουμε απάντηση από τον πρόεδρο για αυτή του την απόφαση.

Κύριε Μαντζαρη:

Οι ειδικότητες που αποφασίσατε να προσλάβετε που ακριβώς θα συμβάλουν στην Κοινωφελή επιχείρηση ;

 γνωρίζοντας πως η επιχείρηση και οι ανάγκες της είναι για εξειδικευμένο προσωπικό.

Κύριε Μαντζαρη γιατί προβήκατε σε πρόσληψη υπαλλήλων εφόσον έληξε η σύμβαση τους με τον Δήμο ;

έγινε έλεγχος για  το νόμιμο της απόφασης σας ;

Με ποια διαδικασία έγινε η επιλογή τους ;;


Τα ερωτήματα είναι ερωτήματα αναγνωστών μας.

Οι πολίτες του Ξηρομέρου  διαπιστώνουν κάθε μέρα που περνάει πόσο αδιαφανείς είστε.ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ – COVID 19. ΑΠΟΦΑΣΗ 56/ 2020 Ο Πρόεδρος Έχοντας υπ’ όψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 2. το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την παρ.

 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 2 του άρθρου 4 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 9 του Ν. 4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018. 

3. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 3812/09.

 4. τα άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004. 

5. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-03-20) Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης της ανάγκης περιορισµού της διασποράς του κορωνοιού -covid 19.

 6. Την αριθ. 83/12.9.2020 σύµφωνα µε την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού. 

7.Την παρ.1 του άρθρου 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα µέτρα για την αντιµετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηµατικότητας και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της αγοράς και της δηµόσιας διοίκησης», µε την οποία προστέθηκε εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, έτσι ώστε οι συµβάσεις Ι∆ΟΧ 4µηνης διάρκειας που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234) για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού εξαιρούνται από τους χρονικούς περιορισµούς των δώδεκα (12) µηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισµό των τριών (3) µηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 8.Την αναγκαιότητα άµεσης πρόσληψης προσωπικού για τη ενίσχυση των δοµών ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ & ‘Κ∆ΑΠ’ για λόγους κοινωνικής προστασίας . 

9.Τις βεβαιώσεις ένταξης στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού Ελληνικού ∆ηµοσίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖOYME Την πρόσληψη των κάτωθι υπαλλήλων για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για λόγους δηµόσιας υγείας –covid 19: Σχόλια


 1. Κάνουν μεγάλο λάθος αν νομίζουν πως θα σωθούν από το ναυάγιο με εξόφληση προεκλογικών γραμματίων .
  Τους περιμένει της θάλασσας ο πάτος ,ότι και να κάνουν .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 2. Λευτεράκη δεν σας σώζει τίποτα .οτι και να κάνετε θα εισπράξετε αυτό που σας αξίζει .

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 3. Η κοινωφελης πήρε και οχταμηνα από τπ δημο όπως νοσοκόμο και κοινωνικη λειτουργό . Τι τους θέλει τόσους υπαλλήλους??, πάρτυ γίνετε εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 4. Απευθείας αναθέσεις σε φίλες και κολλητές σε εργολάβους που έβριζαν ένας χαμός εκεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. οι υπάλληλοι αυτοί θα χρησιμοποιηθούν από το δήμο και όχι από την κοινωφελή . ο ένας είναι υδραυλικός τι θα ξεβουλώνει τις σωλήνες του Λευτέρη ??? είναι παράνομη αυτή η απόφαση και θα πρέπει η αντιπολίτευση να την καταγγείλει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πάει το γλυψιμο σε άλλο τόπο

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 7. Αυτό είναι το νέο σε όλο του το μεγαλείο .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 8. Αν αυτό είναι το νέο ,τότε τύφλα να έχει το πιο παλιό από τα παλιά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΘΕΛΕΤΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΓΙΑ ΠΕΣΤΕ ΜΑΣ 8 ΩΡΕΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ !!!!
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΦΩΝΑΞΤΕ ΕΝΑΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΘΑ ΜΑΕΨΕΙ ΕΣΑΣ ΞΕΦΤΙΛΕΣ Ε ΞΕΦΤΙΛΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή 11. ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΒΡΙΖΕΙ ΚΙΟΛΑΣ , ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΕ ΑΠΟ ΠΑΝΤΟΎ. ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ντροπή οι χειρότεροι είναι .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Ο Ιζνογκούντ Λευτέρης , χαλίφης στην θέση του χαλίφη .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου