Συλλόγος Γυναικών Αστακού : Αντιτίθεται στην ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.)

 


Πολιτιστικός Λαογραφικός Συλλόγος Γυναικών Αστακού

Αστακός 16/09/2020

Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου Γυναικών Αστακού, κατόπιν συμβουλίου στις 16/09/2020 αποφασίζει ομόφωνα ότι αντιτίθεται στην ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων και Αιτωλ/νίας και τις επιπτώσεις της στην παραλιακή ζώνη Αστακός – Μύτικας – Μαραθάκι Κανδήλας – Κάλαμος.


     Η Πρόεδρος:                                        Η Γραμματέας:

   Ζούλα Ρεπάνη                              Ιωάννα. Ταπραντζή Νούλα

Σχόλια