Δήμος Ξηρομέρου: Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Αστακός, 25.9.2020

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Αριθ.                                                 Πρωτ.: 7705

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα τακτικά Μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

(ως Πίνακα Αποδεκτών)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ


Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση μέσω Τηλεδιάσκεψης ( έχουν σταλεί οι σχετικές οδηγίες με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 μ.μ, σύμφωνα με τις από 11-3-2020 και 30-3-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του” (ΦΕΚ Α’55) και με τις αριθμ.πρωτ 18318/13-3-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 20930/31-3-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών για λήψη απόφασης των κάτωθι θεμάτων :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1.Περί εγκρίσεως αιτήματος ΝΠΙΔ ‘Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ξηρομέρου’

για επιπλέον χρηματοδότηση-επιχορήγηση και κάλυψη σχετικής δαπάνης.


2.Έγκριση παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και παράτασης

Συμβάσεων απασχόλησης προσωπικού βάση του Άρθρου 27-παράταση της

διάρκειας του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο Σπίτι’-Τροποποίηση παρ.2άρθρου

229ν.4635/2019.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


1. ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

2. ΓΚΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4. ΛΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

5. ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

6. ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

6. ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

7. ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

8. ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

9. ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


10. ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

11. ΤΑΠΡΑΝΤΖΗ - ΠΕΤΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

12.ΤΖΑΧΡΗΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

14. ΓΑΖΕΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

15. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΗΛΙΑΣ

17. ΚΑΡΦΗΣ ΘΩΜΑΣ

18. ΛΙΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

19.ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ

20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

21. ΖΟΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

22. ΖΩΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

23.ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

24.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

25.ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

26.ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


-------------------------------------------------------


Κοιν.


ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

Σχόλια