Δίπλωμα: Αλλάζει το σύστημα εξετάσεων – Μέσω TAXIS η πληρωμή κλήσεων για παραβάσεις

 


Μέσω TAXIS θα έρχονται στους παραβάτες τα πρόστιμα από τις απλήρωτες κλήσεις

Πολλοί έλεγχοι αλλά χαμηλότερα πρόστιμα, τα οποία όμως στόχος είναι να πληρώνονται, θα χαρακτηρίζουν τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), τον οποίο επεξεργάζεται το υπουργείο Μεταφορών και αναμένεται να παρουσιαστεί το αργότερο έως το τέλος του έτους.

Από τη φιλοσοφία αυτή θα εξαιρεθούν βέβαια οι παραβάσεις, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων, τα πρόστιμα για τις οποίες θα παραμείνουν υψηλά. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, Γιάννη Κεφαλογιάννη, έχει ήδη ολοκληρωθεί η αξιολόγηση του υφιστάμενου κυρωτικού πλαισίου που επηρεάζει και διαμορφώνει την οδηγική συμπεριφορά και προχωρά η αναθεώρησή του.

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις αφορούν:

– Την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ ανά βαθμό επικινδυνότητας, με έμφαση στις παραβάσεις εκείνες που αυξάνουν την πιθανότητα έκθεσης στον κίνδυνο θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος,

– Τον διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο διαφοροποίησης την οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος, και

– Την υιοθέτηση χαμηλών προστίμων με αυξημένη συχνότητα ελέγχων.

Το υπουργείο έχει ξεκινήσει τον επανασχεδιασμό και την υλοποίηση, με ηλεκτρονικά μέσα, των διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης παραβάσεων του Κ.Ο.Κ., με κεντρικό στόχο τη ενίσχυση της γενικής αποτροπής από την τέλεση παραβάσεων και «τον τερματισμό ενός καθεστώτος και μιας γενικευμένης πεποίθησης ατιμωρησίας που δυστυχώς ενυπάρχει σε μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας», όπως επεσήμανε σήμερα ο κ. Κεφαλογιάννης.

Πάντως, τα υψηλά πρόστιμα θα παραμείνουν στις περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων μεταξύ των οποίων η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη ή η κίνηση με υπερβολική ταχύτητα. Επίσης θα γίνεται βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα, ενώ θα δίνεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e banking ή ATM. Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αποπληρωμή των προστίμων που καταλογίζονται και για το σκοπό αυτό ο παραβάτης που δεν καταβάλει το πρόστιμο εμπροθέσμως, θα το βλέπει να βεβαιώνεται στο TAXIS.

Παράλληλα στο υπουργείο δουλεύουν ήδη και για την αναβάθμιση του λεγόμενου point system σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην κατεύθυνση αυτή θα καθιερωθούν ηλεκτρονικές διαδικασίες ελέγχου των παραβάσεων του ΚΟΚ και της οδικής συμπεριφοράς των καθ΄ έξιν παραβατών οδηγών.

Τα βασικά σημεία της παρέμβασης περιλαμβάνουν:

Τη δυνατότητα online ενημέρωσης των πολιτών για τους βαθμούς τους στο point system.

Εξοπλισμό των υπηρεσιών τροχονομικού ελέγχου με συσκευές για την επί τόπου παρακολούθηση της υποτροπής των οδηγών.
Δημιουργία εθνικού μητρώου οδηγών/παραβατών

Εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού / πόρων μέσω διαλειτουργικότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο.

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι ο παραβάτης να γνωρίζει ότι οι πόντοι θα καταγράφονται μέσα σε εύλογο χρόνο. Στην κατεύθυνση αυτή θα επιτρέπεται η άμεση online ενημέρωση των οδηγών για τις παραβάσεις και τους πόντους που έχουν στο point system.

Στο σχέδιο νόμου, το οποίο καταρτίζεται, θα θεσμοθετηθεί για πρώτη φορά ένα λειτουργικό σύστημα διακυβέρνησης για την οδική ασφάλεια που θα εστιάζει πρωτίστως στα αποτελέσματα και στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων στη βάση ενός δεκαετούς εθνικού στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα είναι δεσμευτικό για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ερχεται νέο πλαίσιο και για τα διπλώματα οδήγησης

Νέο σύστημα εξετάσεων αλλά και πλήρη επανεξέταση της θεωρητικής και πρακτικής δοκιμασίας θα περιλαμβάνει το δεύτερο σχέδιο νόμου που προετοιμάζει το υπουργείο Μεταφορών. Οπως επεσήμανε ο κ. Κεφαλογιάννης, για πρώτη φορά θα θεσπιστεί ένα εφαμόσιμο σύστημα ελέγχου και εποπτείας αυτών των διαδικασιών, ενώ θα αξιολογηθεί στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων το έργο των εξεταστών. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στην εξεταστική διαδικασία των πολιτών με ειδικές ανάγκες, όσων δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και όσψν έχουν μαθησιακές δυσκολίες, καθώς θα εισαχθεί η δυνατότητα για νέα επικαιροποιημένα εκπαιδευτικά εγχειρίδια και νέες μεθόδους εξέτασης, τόσο γι’ αυτές τις κατηγορίες, όσο και για το γενικό πληθυσμό.

Να σημειωθεί ότι το υπουργείο έχει προχωρήσει στην καθιέρωση της προσωρινής άδειας οδήγησης τον περασμένο Φεβρουάριο μειώνοντας το χρόνο χορήγησης της άδειας από τις 60 μέρες στις δύο. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Μεταφορών, στο πλαίσιο της πάταξης της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας, «φιλοδοξούμε στις αρχές Οκτωβρίου να προχωρήσουμε στο επόμενο μεγάλο βήμα θέτοντας σε πιλοτική λειτουργία τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα για την αναθεώρηση των αδειών οδήγησης, η οποία γίνεται, τόσο για ιατρικούς λόγους, όσο και για λόγους απώλειας, φθοράς ή κλοπής».

Με την πλατφόρμα ο πολίτης θα μπορεί από τον υπολογιστή του να υποβάλει και να ολοκληρώσει την όλη διαδικασία αναθεώρησης της άδειας οδήγησης εντελώς ψηφιακά, χωρίς την παρουσία του στις Διευθύνσεις Μεταφορών της χώρας. Το ίδιο διάστημα θα τεθεί επίσης σε λειτουργία και η πλατφόρμα για την υποβολή με ηλεκτρονικά μέσα του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη μεταβίβαση οχημάτων, όπως αιτήσεις, εξουσιοδοτήσεις και παράβολα, καθώς και την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, χωρίς εμπλοκή του πολίτη, των δικαιολογητικών που υπάρχουν ήδη στη διάθεση του δημοσίου όπως π.χ. η βεβαίωση επιτυχούς ελέγχου ΚΤΕΟ.

ethnos.gr

Σχόλια