Προκήρυξη της ΣΟΧ 2/2020 για κάλυψη 1 θέσης ΙΔΟΧ ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κέντρο Κοινότητας) διάρκειας ενός έτους. Προθεσμία αιτήσεων έως 15 Οκτωβρίου.

 

proslipsis dimos xiromeroy 892017 
Αστακός, 1.10.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αριθ. ΣΟΧ 2/2020 (ΑΔΑ ΨΩ81ΩΚΖ-ΚΛΗ) Ανακοίνωση του Δήμου για πλήρωση 1 θέσεως ΙΔΟΧ ΠΕ /ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (Κέντρο Κοινότητας) διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την λήξη του Προγράμματος κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 και η αριθ. 8027/01.10.2020 περίληψη αυτής.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και συγκεκριμένα από 06.10.2020 έως και 15.10.2020.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 5 και να την υποβάλλουν στην διεύθυνση info@dimosxiromerou.gr
Για οποιαδήποτε απορία ή βοήθεια μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή τα κατά τόπους ΚΕΠ.
Επισυνάπτονται όλα τα σχετικά έγγραφα.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
Συνημμένα:
 
 

Σχόλια