Δήμος Ξηρομέρου :Τοποθέτηση 5 επιλεγέντων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 04/2020 ΟΑΕΔ... Με την απόφαση υπ' αριθ. 207/2020 του Δημάρχου Ξηρομέρου τοποθετήθηκαν 5 επιλεγέντες του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα 04/2020 ΟΑΕΔ (δείτε εδώ).

Σχόλια