Πίνακας ανακοινώσεων Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 

ΠΟΑΥ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΝΙΑΣ 
 
Με ευθύνη της Επιτροπής Αγώνα εναντίον της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, δημιουργήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, στην κεντρική σελίδα, σύνδεσμος που οδηγεί σε πίνακα ανακοινώσεων.
Εδώ θα αναρτώνται και κατόπιν θα μοιράζονται σε όλα τα τοπικά μέσα του Νομού Αιτ/νίας, ενημέρωση καθώς και όλες οι ενέργειες στις οποίες θα προχωρά η Επιτροπή Αγώνα, προκειμένου να εμποδιστεί η θεσμοθέτηση της ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.
Η παραλιακή ζώνη Αστακού, Μύτικα, Μαραθάκι, Κάλαμος και Καστός, ως περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς, είναι στο σχεδιασμό και προσφέρεται για ήπια τουριστική ανάπτυξη και όχι για παραγωγή ψαριών ιχθυοτροφείου σε βιομηχανική κλίμακα, με όλον αυτό τον πανέμορφο θαλάσσιο χώρο να καταλαμβάνεται με χιλιάδες στρέμματα κλωβών.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ.
 
2020.

Σχόλια