Ανακοίνωση προέδρου ΤΚ Βασιλόπουλου

 


ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ 

                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Καλούμε τους πολίτες της Τοπικής Κοινότητας Βασιλοπούλου να προβούν άμεσα στην κοπή των κλαδιών των οικοπέδων τους , που προεξέχουν στο δρόμο.

Επίσης καλούμε τους πολίτες που έχουν ελαιοστάσια  δίπλα σε δρόμους της κοινότητας μετά τη συγκομιδή του ελαιοκάρπου να προβούν στη κοπή των κλαδιών που προεξέχουν στο δρόμο, εντός 3 μηνών απο σήμερα.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής , αν δεν συμμορφωθούν και χωρίς αλλη προειδοποίση , είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε στις όποιες νόμιμες ενέργειες για τη διασφάλιση των πολιτών και των οχημάτων .

Τα έξοδα κοπής και απομάκρυνσης των κλαδιών θα επιβαρυνθούν οι ιδιοκτητες των οικοπέδων και ελαιοστασίων


Βασιλόπουλο 26/10/2020  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ   


Σχόλια