Όχι στην δημιουργία Π.ΟΑ.Υ. που θα καταστρέψει την τουριστική ανάπτυξη της πανέμορφης περιοχής μας.

 

Στα πλαίσια του δημοσίου συμφέροντος, της ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης και της προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου, η Π.Ο.Α.Υ πρέπει με κάθε τρόπο να ακυρωθεί ΤΩΡΑ.

Η ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. είναι εναντίον του Περιβάλλοντος, εναντίον του Τουρισμού, εναντίον της Οικονομίας της χώρας, εναντίον στο δημόσιο συμφέρον.

Η τοπική κοινωνία, που δεν ρωτήθηκε όταν έπρεπε και δεν την υπολόγισαν στους σχεδιασμούς τους, την αγνόησαν προκλητικά, πρέπει να συντονιστεί και να αντιδράσει δυναμικά.

Όχι στην ΠΟΑΥ που θα καταστρέψει χωρίς επιστροφή την τουριστική ανάπτυξη της πανέμορφης περιοχής μας.

Όχι στην υποβάθμιση του μοναδικού Φυσικού Περιβάλλοντος που διαθέτουμε, για τώρα και τις επόμενες γενιές.

Ναι στο Φυσικό Περιβάλλον.

Ναι στην ήπια και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Επιτροπή αγώνα Δήμου Ξηρομέρου

Σχόλια