Γράφει ο Παναγιώτης Ηλ. Χολής ΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ Η Π.Ο.Α.Υ. ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

 ΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΕΧΙΝΑΔΩΝ-ΑΣΤΑΚΟΥ-ΜΥΤΙΚΑ- ΚΑΛΑΜΟΥ Παραχωρούνται 41.180,36 θαλάσσια στρέμματα σε πολυεθνικό όμιλο!!! ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΕΚΤΑΣΗ  


Το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών ψηφίστηκε από την βουλή των Ελλήνων το βράδυ της 11ης Νοεμβρίου 2011,από την τότε κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου με την Κ.Υ.Α 31722/4-11-2011 και την άλλη μέρα το πρωί παραιτήθηκε η κυβέρνηση του και ορκίστηκε η κυβέρνηση Παπαδήμου. Σε μια νύχτα τα πέρασαν, τα ψήφισαν ,τα  υπέγραψαν όλα. Υπέγραψε και ο Προέδρος της Δημοκρατίας, τυπώθηκε και στο ΦΕΚ αρ.2505/04-11-2011. 


Αυτή η βιασύνη τους, πρέπει να μας διδάξει, πως όταν θέλουν όλα γίνονται πολύ γρήγορα ,αλλά για να θέλουν πρέπει να υπάρχει σοβαρότατος λόγος και εδώ μάλλον υπήρχε!!! 


Με την συγκεκριμένη Κ.Υ.Α δημιουργήθηκαν ζώνες περαιτέρω ανάπτυξης υδατοκαλλιέργειών, μια από της οποίες, η Α3 είναι εκείνη που μας ενδιαφέρει και έχει την ονομασία «Εχινάδων νήσων και Αιτωλοακαρνανίας.». Η ΚΥΑ προσδιόρισε χωροταξικές ζώνες, χωρίς σαφή οριοθέτηση χώρου, ζώνες που δύνανται να  περιλαμβάνουν και άλλες δραστηριότητες, όπως π.χ. ο τουρισμός που θεωρείται η «βαριά»  βιομηχανία μας. 


Ο ορισμός της ΠΑΥ «Δυτ. Ακτές Αιτωλοακαρνανίας – Σύμπλεγμα Εχινάδων» ως ΠΑΥ Α  κατηγορίας, ιδιαίτερα αναπτυγμένης, περιλαμβάνει την ευρύτερη περιοχή Εχινάδων -Αστακού – Αλυζίας Παλαίρου, και εφάπτεται της ΠΟΑΥ Λευκάδος. Ωστόσο, στον συνημμένο πίνακα της ΚΥΑ «Εθνικό  Πρότυπο Χωροταξικής Οργάνωσης», μετά από εξέταση της οριοθετημένης περιοχής διαπιστώνεται  πλήθος προβλημάτων, όπως η λανθασμένη αποτύπωση της υπάρχουσας ιχθυοκαλλιεργητικής  δραστηριότητας, η εκπόνηση του συνημμένου χάρτη χωρίς εξαρτημένες από το κρατικό σύστημα  συντεταγμένες (ΕΓΣΑ 87), η τεχνική περιγραφή να μην συμπίπτει με την προτεινόμενη οριοθέτηση, ενώ  παρατηρείται η κλίμακα της αποτύπωσης να επιτρέπει ανεπίτρεπτα όρια λάθους. Οι παραπάνω  ελλείψεις είχαν τονισθεί και αναδειχθεί, μάλιστα, και σε επίπεδο Περιφέρειας από την αρμόδια Αρχή. Με λίγα λόγια, ακόμα και το περιβόητο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών είναι προχειρογραμμένο, ασαφέστατο, και δεν αναφέρει ακριβώς σε ποιες περιοχές επιτρέπετε η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. Ένας  αυθαίρετος χάρτης στο τέλος των σελίδων της Κ.Υ.Α 31722/4-11-2011 είναι το μόνο στοιχείο που  αποτυπώνει την έκταση και στον οποίο χρωματίζει όλη την περιοχή από Εχινάδες έως Λευκάδα!!!!ΤΡΟΜΕΡΟ ΟΣΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ!!!. 


Έκτοτε καμία κυβέρνηση δεν τo κατήργησε ή δεν το τροποποίησε ,όπως έλεγαν το 2011, απεναντίας με Π.Ν.Π. στις  30/12/2015 το τροποποίησαν προς όφελος των εταιρειών θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, παρατείνοντας τις προθεσμίες για αίτηση και ίδρυση βιομηχανικών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών, που είχαν  λήξη, το τέλος του 2014 και 2016, έως το 2016 και 2019 αντίστοιχα, για να προλάβουν οι επενδυτές των  ιχθυοκαλλιεργειών να καταθέσουν αιτήσεις για ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. 


Ως γνωστών ανά το πανελλήνιο οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου ήταν πτωχευμένες και χρωστούσαν στις  τράπεζες εκατομμύρια ευρώ, τα οποία αφού αν κεφαλαιοποιήθηκαν με χρήματα των Ελλήνων πολιτών, πουλήθηκαν  από τις τράπεζες σε έναν πολυεθνικό όμιλο ξένων συμφερόντων. 


Στον όμιλο αυτόν ανήκει σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων που δραστηριοποιούνται στη περιοχή. Οι  εταιρείες του κλάδου λαμβάνουν γενναίες επιδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμείο Αλιείας της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 


-Πάμε λίγο στο παρελθόν στις δεκαετίες του 1990 -2010. 


-Στις 05/09/1995 επιτροπή των υπουργείων Περιβάλλοντος και Γεωργίας κατέθεσε το πόρισμα της για τη  χωροθέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών. Για την περιοχή Αστακός – Μύτικας - Πάλαιρος αναφέρει συγκεκριμένα: «Στη ζώνη από Αστακό έως Μύτικα δεν θα πρέπει να χωροθετηθούν στο μέλλον άλλες μονάδες καθόσον ο βασικός  χαρακτήρας της είναι ζώνη εκτόνωσης της ενδοχώρας του Νομού για ημερήσια αναψυχή και κολύμβηση. Άλλωστε  οι πολλές και διάσπαρτες καθ’ όλο το μήκος της ζώνης ,ακτές κολύμβησης (πλαζ)-οι οποίες είναι από τις καλύτερες 


του Νομού-δεν επιτρέπουν άλλες τέτοιες χωροθετήσεις.» 


-Στις 22/04/1998 (ΦΕΚ Αρ. φύλλου 822/06-08-1998) με υπουργική απόφαση, εγκρίθηκαν δυο επενδυτικές  προτάσεις για δημιουργία Π.Ο.Τ.Α, (Περιοχή Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης),στο Νομό Μεσσηνίας,  αφορούσε τη γνωστή επένδυση που ξέρουμε σήμερα και στο Νομό μας στην περιοχή από Βυρίνα και μετά τον  Αγριλιά προς Μύτικα 3.000 ιδιόκτητων στρεμμάτων , του ομίλου Αρφάνης-Χιώνης η οποία βεβαίως ποτέ δεν  υλοποιήθηκε. Η έγκριση της συγκεκριμένης Π.Ο.Τ.Α(Περιοχή Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Τουρισμού) δεν έχει  ακυρωθεί μέχρι σήμερα.  


-Στις 16-12-1999 το Νομαρχιακό συμβούλιο Αιτωλ/νιας σε συνεδρίαση του πήρε απόφαση για την περιοχή ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΎΤΙΚΑ-ΠΑΛΑΙΡΟΣ «…να μη χωροθετηθεί καμμιά νέα μονάδα σε στεριά και θάλασσα, να μη επεκταθεί καμία από τις υπάρχουσες, να μη επιτραπεί να γίνουν μόνιμες χερσαίες εγκαταστάσεις και να γίνει σταδιακή μετεγκατάσταση των υπαρχουσών με τη λήξη των συμβάσεων τους. Να γίνει προκήρυξη για χωροθέτηση τουριστικών ζωνών κατά μήκος του άξονα, η οποία θα αποτελέσει την πολιτική βούληση των κατοίκων της περιοχής και θα αποτελέσει δικλίδα ασφάλειας για προστασία από άσχετες χωροθετήσεις στη περιοχή και προϋπόθεση τουριστικής αξιοποίησης της. Να προκηρυχθεί άμεσα μελέτη χωροθέτησης των νέων μονάδων και όσων μετεγκατασταθούν. Να γίνεται συστηματικός έλεγχος για την τήρηση των ορών λειτουργίας τους...»κλπ. 


Το 2003 συντάσσεται το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη  Χωροταξική Οργάνωση της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος(Αρ. αποφ. υπουργείου περιβάλλοντος 25297/25-06-03.  ΦΕΚ 1470/9-10-03) Εκεί προέβλεπε τη δημιουργία .Π.Ο.Α.Π.Δ, περιοχή οργανωμένης ανάπτυξης παραγωγικών  δραστηριοτήτων. Εστίαζε για τις ακτές της δυτ. Αιτ/νιας ανάπτυξη των τομέων του τουρισμού και των  υδατοκαλλιεργειών. Για την παράκτια ζώνη Αστακού - Μύτικα -Παλαίρου δημιουργήθηκε η κατηγορία Α2 που  σήμαινε, Αναπτυσσόμενες Τουριστικές Περιοχές και παραθεριστικής κατοικίας . «…Αποκλεισμός της  υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στις περιοχές όπου προβλέπεται ανάπτυξη της τουριστικής και  παραθεριστικής δραστηριότητας (σχετικές και οι γενικές κατευθύνσεις ΠΕΡΠΟ ν. Αιτωλοακαρνανίας, ΦΕΚ 1027 Δ /  2001).» 


Το 2009 με αριθμό ΦΕΚ 1138/14-06-2009 εγκρίθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού  σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον Τουρισμό και η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με  το συγκεκριμένο χωροταξικό η περιοχή ανήκει στις περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών −  εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Η κατηγορία αυτή διακρίνεται σε δύο υποκατηγορίες: (Β1και Β2)Στη Β1  ανήκουν οι περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού και συμπεριλαμβάνει  και το Ξηρόμερο, Β.1.10: Ξηρόμερο. Το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον  Τουρισμό όσον αφορά τη σχέση Τουρισμός – Υδατοκαλλιέργεια ορίζει ότι: «Η χωροθέτηση νέων μονάδων  υδατοκαλλιεργειών πρέπει να αποφεύγεται στις περιοχές που χαρακτηρίζονται ως ανεπτυγμένες τουριστικά ή  παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού. Στις υπόλοιπες περιοχές τουριστικού  ενδιαφέροντος η χωροθέτηση μονάδων επιτρέπεται σε διακριτά τμήματά τους που δεν παρουσιάζουν τουριστικό  ενδιαφέρον είτε μεμονωμένα είτε σε οργανωμένους υποδοχείς. Η «εκμετάλλευση» της δραστηριότητας ως ειδικού  ενδιαφέροντος τουριστικού πόρου είναι υπό προϋποθέσεις δυνατή και επιθυμητή. Απαραίτητος όρος για τη  συνδυασμένη ανάπτυξή τους είναι η διατήρηση υψηλής «ποιότητας περιβάλλοντος» 


Το 2013 η τότε δημοτική αρχή Δήμου Ξηρομέρου με ομόφωνη απόφαση δημοτικού συμβουλίου τάχτηκε ενάντια  στο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών και στην Κ.Υ.Α 31722/4-11-2011 και αποφάσισε να συμμετάσχει με  μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην πανελλαδική κίνηση φορέων και δήμων που έχουν προσφύγει στο ΣτΕ κατά του  νέου χωροταξικού. Το 2013 οι κάτοικοι αντιδρούν με υπογραφές, υπομνήματα και με απόφαση του τότε Δημοτικού  συμβουλίου Αστακού, θα προσφύγουν μαζί και με άλλους Δήμους της Χώρας στο Συμβούλιο Επικρατείας  προκειμένου να ακυρωθεί η Κ.Υ.Α. Αξιοσημείωτο είναι ότι την εποχή αυτή θα υπογράψουν το υπόμνημα 2.998  κάτοικοι. Επίσης 290 Γάλλοι και Ιταλοί παραθεριστές με υπόμνημά τους προς τους αρμόδιους Υπουργούς την εποχής  και προς τον Πρωθυπουργό ζητούν την εξαίρεση του Μύτικα, του Καστού και του Καλάμου από την ζώνη Α3. 


Το 2016 ψηφίστηκε από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Ξηρομέρου το πενταετές στρατηγικό και  επιχειρησιακό σχέδιο 2016-2020(αριθ.αποφ.180/2016 και 4/2017)το οποίο στηρίχτηκε στο Περιφερειακό Πλαίσιο  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος. Το πενταετές σχέδιο καταρτίζετε ως απαίτηση της πολιτείας και πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το χωροταξικό σχεδιασμό της  περιφέρειας. Για την παράκτια ζώνη το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου αναφέρει: … «Στο τμήμα της παράκτιας  ενότητας από τον Αστακό μέχρι την ευρύτερη περιοχή της Παλαίρου η κατεύθυνση είναι να εντοπισθούν επί  μέρους περιοχές (ζώνες) τουριστικής ανάπτυξης θαλάσσιου τουρισμού και εναλλακτικών μορφών τουρισμού  (ιστιοπλοϊκού, αλιευτικού, περιηγητικού, αγροτουρισμού κ.α.), με δεδομένο ότι η περιοχή αυτή μπορεί να  παρουσιάσει μια ελεγχόμενη δυναμική στην τουριστική ανάπτυξη και στον παραθερισμό. Βόρεια της ευρύτερης  περιοχής του Πλατυγιαλίου Αστακού στην παράκτια ενότητα των δυτικών ακτών Αιτωλ/νίας, η κατεύθυνση σε ό,τι 


αφορά τις εντατικές υδατοκαλλιέργειες είναι η αποφυγή νέων εγκαταστάσεων με νέες χωροθετήσεις….» Εδώ είναι και το κρίσιμο σημείο. 


Τόσο ο χωροταξικός σχεδιασμός της περιφέρειας Δυτ, Ελλάδος, όσο και του Δήμου Ξηρομέρου αποτελούν απαίτηση του Κράτους να τον σχεδιάσουν και να τον ψηφίσουν ώστε να είναι το «ευαγγέλιο» μέσω του οποίου  θα οδηγηθούν στην ορθολογική ανάπτυξη των περιοχών τους. 


Η περιφέρεια δυτ. Ελλάδος με τη θετική της γνωμοδότηση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Π.Ο.Α.Υ  το Φεβρουάριο του 2019 στη ουσία και στην πράξη αναιρεί το χωροταξικό της και αγνοεί το επιχειρησιακό  σχέδιο του δήμου ,το οποίο ήταν απαίτηση να σχεδιάσει!!!  


Με τις παραπάνω αποφάσεις και τους αγώνες των κατοίκων σώθηκε από βέβαιο περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό  θάνατο η περιοχή η οποία, με όλες τις ανωτέρω αποφάσεις , χαρακτηρίστηκε τουριστική ζώνη και βάση αυτών των  αποφάσεων σιγά-σιγά άρχισε να κάνει τα βήματα της προς την αξιοποίηση της επενδύοντας, σε δημιουργία τουριστικών υποδομών, σε εστίαση, κάμπινγκ, ενοικιαζόμενα δωμάτια και ξενοδοχειακές μονάδες καθώς και ήπιο  εναλλακτικό τουρισμό και θαλάσσια σπορ κα. Στις ανωτέρω υποδομές είναι φυσικό να απασχολούνται εκατοντάδες  συμπατριώτες μας είτε ως εργαζόμενοι ,είτε ως αυτό απασχολούμενοι, είτε ως επιχειρηματίες διαφόρων κλάδων. 


-Για να εξυπηρετηθεί όμως ο στόχος ,να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των επενδυτών, μέσω της Π.Ο.Α.Υ., αγνοήθηκαν τα συμφέροντα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Όλα τα παραπάνω αγνοήθηκαν σε όλη την  πορεία της διαβούλευσης και των γνωμοδοτήσεων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους!!!Είναι οι ίδιες  υπηρεσίες που αναιρούν τις δικές τους προγενέστερες αποφάσεις. Είναι οι ίδιες υπηρεσίες που γνωμοδοτούν  θετικά για ίδρυση Π.Ο.Α.Υ σε περιοχή που το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών δεν τις χωροθετεί με σαφήνεια 


και που αναγνωρίζει, μνημονεύοντας στις σελίδες του, το χωροταξικό για τις τουριστικές ζώνες ,όπως τις  αναφέρει το αντίστοιχο χωροταξικό!!!. Είναι η επικίνδυνη λογική του «αποφασίζω και διατάσσω» 


Επανερχόμαστε στο σήμερα. 


Ενώ βρίσκετε σε ισχύ το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας  Δυτ. Ελλάδος και το πενταετές του Δήμου Ξηρομέρου.  


…και ενώ εκκρεμούν: 


Ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός της Χώρας ο οποίος πρέπει να κατατεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το  Μάρτιο του 2021. 


Το τελικό χωροταξικό παράκτιων περιοχών καθώς και τα τελικά χωροταξικά για τις τουριστικές ζώνες. Τα τοπικά χωροταξικά χρήσεις γης  


Βρίσκετε υπό αναθεώρηση!!! το χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών του 2011!!!. 


Η οριοθέτηση της παράκτιας ζώνης δεν έχει πραγματοποιηθεί. Επίσης, σημαντικές καθυστερήσεις παρουσιάζει και  η χάραξη αιγιαλού και παραλίας για ένα μεγάλο ποσοστό της ελληνικής ακτογραμμής, παρά τις εξαγγελίες που  γίνονται συχνά σε πολιτικό επίπεδο (μόλις το 12% της ελληνικής ακτογραμμής διαθέτει τοπογραφική οριοθέτηση). Ο χερσαίος χωρικός σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί. Χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης στο σύνολο των  παράκτιων δήμων, το εγχείρημα της Ο.Δ.Π.Ζ θα θεωρείται νομικά παρακινδυνευμένο… Ο Υφυπουργός περιβάλλοντος, προανήγγειλε επίσης την κατάθεση νομοσχεδίου για νέο χωροταξικό σχεδιασμό έως  το τέλος Μαρτίου, τονίζοντας ότι θα περιλαμβάνει και σημειακές βελτιώσεις στα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, μεταξύ  αυτών και σε αυτό που αφορά τις υδατοκαλλιέργειες. Στο νέο χωροταξικό καλεί τους εκπροσώπους των μονάδων  ιχθυοκαλλιεργειών να καταθέσουν τις προτάσεις τους. 


Δεν καλούνται όμως, πάλι, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι φορείς των τοπικών κοινωνιών! 


…Συμβαίνουν τα εξής: 


Το 2015 είναι η χρονιά που ο σύλλογος ιχθυοκαλλιεργειών, αναλαμβάνει την εκπόνηση και χρηματοδότηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για δημιουργία Π.Ο.Α.Υ στις ΕΧΙΝΑΔΕΣ Νήσους ώστε να  μετατρέψει την περιοχή σε κλειστή βιομηχανική ζώνη, Προτείνουν δηλαδή να υλοποιήσουν αυτό που τη δεκαετία  του 1990 οι κάτοικοι απέτρεψαν με τις αποφάσεις που σας αναφέραμε ποιο πάνω και να την μετατρέψουν σε  αποκλειστική χρήση για μονάδες υδατοκαλλιεργειών, αλλάζοντας τις μέχρι τότε αποφάσεις για ζώνη τουριστικής  ανάπτυξης και αναψυχής. Η μελέτη συντάχθηκε από γραφείο σχετικό με τις ιχθυοκαλλιέργειες και γνωστά  πρόσωπα που μας απασχόλησαν τη δεκαετία του 1990. Καθόλου τυχαίο, και η ειρωνεία της τύχης, ένας από τους  μελετητές έχει το ίδιο επώνυμο με σημερινό υπουργό και μάλιστα χειρίζεται το θέμα. Τυχαίο; Ίσως. Το 2018 η Σ.Μ.Π.Ε ολοκληρώνετε και αναρτάται για διαβούλευση με τους συναρμόδιους φορείς της πολιτείας και  της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο δικό μας δήμο, τον καθ’ ύλην αρμόδιο για την περιοχή, δεν τέθηκε σε διαβούλευση με βασική υπεύθυνη την τότε δημοτική αρχή η οποία για άγνωστους λόγους σιώπησε και δεν ενημέρωσε την  τοπική κοινωνία, τις τοπικές κοινότητες, την επιτροπή ποιότητα ζωής και το δημοτικό συμβούλιο. Ως γνωστόν η  μη έκφραση γνώμης, στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η νομοθεσία, θεωρείτε θετική γνώμη.


Το Φεβρουάριο 2019 έλαβε την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της  Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας η Σ.Μ.Π.Ε(Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) του σχεδίου για τον  χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών(Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων  Νήσων και Αιτωλ/νιας με φορέα διαχείρισης την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε» Ο  φορέας διαχείρισης(Φ.Δ)της Π.Ο.Α.Υ. αποτελείται από 11 εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών που δραστηριοποιούνται  εντός των προτεινόμενων ζωνών παραγωγής της Π.Ο.Α.Υ. καθώς και από το επιμελητήριο Αιτωλ/νιας(Ν.Π.Δ.Δ.)  δηλαδή ο Φ.Δ θα είναι και ελεγκτής και ελεγχόμενος!!! 


Καλύτερο φορέα δεν θα μπορούσαν να επινοήσουν…!!! Και το 2019 η τότε δημοτική αρχή σιώπησε και όπως  γνωρίζουμε τις περισσότερες φορές η σιωπή είναι και συνενοχή.!!! 


Ας δούμε τώρα τι είναι η Π.Ο.Α.Υ. 


Είναι Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Είναι δηλαδή οργανωμένοι υποδοχείς παραγωγικών  και μεταποιητικών δραστηριοτήτων που εκτείνονται σε στεριά και θάλασσα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό εκεί  μπορούν, να εγκατασταθούν μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (για παραγωγή ψαριών ιχθυοτροφείου) και  υδατοκαλλιέργειας (όστρακα, μύδια, ακόμη και φύκια κλπ.).Στην πραγματικότητα πρόκειται για Βιομηχανική Περιοχή Υδατοκαλλιεργειών στην οποία θα απαγορεύετε οποιαδήποτε άλλη χρήση και δραστηριότητα και θα  ελέγχετε αποκλειστικά σε θάλασσα και στεριά από τον φορέα διαχείρισης την «Αναπτυξιακή εταιρεία Εχινάδων  Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας ΑΕ» που συμμετέχουν 11εταιρειες ιχθυοκαλλιέργειας με το επιμελητήριο Αιτωλ/νιας.  Δηλαδή θα ελέγχουν οι ίδιοι τον εαυτό τους!!! 


Τι προβλέπει η Π.Ο.Α.Υ. 


Στο χώρο της Π.Ο.Α.Υ. θα μπορούν να εγκατασταθούν όλες οι νέες μονάδες, η μετεγκατάσταση των παλαιών, η  επέκταση των υπαρχουσών και όσες χρειάζονται υδρανάπαυση.  


Τα παρακάτω στοιχεία, χωροθέτησης, προέρχονται από τη μελέτη που πρότειναν, συνέταξαν και χρηματοδότησαν  οι εταιρείες των ιχθυοκαλλιεργειών, για το δικό τους αποκλειστικά συμφέρον, η οποία πήρε θετική γνωμοδότηση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις(Σ.Μ.Π.Ε) από την περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος τον Φεβρουάριο του 2019. 


Με την έγκριση της μελέτης χωροθέτησης Π.Ο.Α.Υ, περνά στα χέρια πολυεθνικού ομίλου ιχθυοκαλλιεργειών, δημόσια έκταση σε θάλασσα 41.000 στρέμματα και αδιευκρίνιστος αριθμός στρεμμάτων στη στεριά !!!Η τελική έγκριση θα δοθεί με την υπογραφή της από τους συναρμόδιους Υπουργούς ,Περιβάλλοντος και ενέργειας και  Αγροτικής Ανάπτυξης. Μετά θα σταλεί συμβούλιο Επικρατείας για έλεγχο νομιμότητας και τέλος θα σταλεί για  να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα. 


Αν αυτά συμβούν τότε όλοι η αναφερόμενη έκταση περνά στα χέρια του Φ.Δ της «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ  ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ»  


Ας δούμε λίγο κάποια στοιχεία της μελέτης: 


- ΠΟΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ; Δεσμεύουν 1.080.94 θαλάσσια στρέμματα για παραγωγή και καμία για υδρανάπαυση. 


- ΠΟΣΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Η Π.Ο.Α.Υ ΑΠΟ ΕΧΙΝΑΔΕΣ - ΑΣΤΑΚΟ έως ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΟ; 


Θα δεσμεύσει 25.977,98 θαλάσσια στρέμματα για παραγωγή και 15.202 για Υδρανάπαυση. ΣΥΝΟΛΟ: 41.180,36 στρέμματα. 


Αύξηση δέσμευσης χώρου 2.300% 


- ΠΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ; 


Σήμερα είναι 20.136.70 τόνοι ετησίως 


- ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Π.Ο.Α.Υ; 


Θα είναι 54 877.31 τόνοι ετησίως


ΑΥΞΗΣΗ 173% 


Από τα παραπάνω συνολικά στοιχεία, της μελέτης να δούμε τι θα ισχύσει για τον τομέα της  παράκτιας ζώνης, ΑΠΟ ΑΣΤΑΚΟ – ΑΣΠΡΟΓΥΑΛΙ ΕΩΣ ΜΥΤΙΚΑ -ΚΑΛΑΜΟ. 


Η σημερινή καλυπτόμενη έκταση στη θάλασσα από τις υπάρχουσες μονάδες καλύπτουν 135 στρέμματα και καμία  για υδρανάπαυση. 


Με την Π.Ο.Α.Υ. οι ίδιες μονάδες θα επεκταθούν και θα καλύψουν 411,50 στρέμματα, μόνο για παραγωγή.  Αύξηση 205%  


Συνολικά όμως για παραγωγή, από τις υπάρχουσες, από τις νέες και από όσες μετεγκατασταθούν μονάδες, δεσμεύει  5.603,89 στρέμματα.  


Αύξηση 4.000% 


-Δεσμεύει επίσης έκταση για υδρανάπαυση 4.195,65 στρεμμάτων. 


ΣΥΝΟΛΙΚΗ δέσμευση θαλάσσιου χώρου παράκτιας ζώνης ΑΣΤΑΚΟΥ 


ΑΣΠΡΟΓΥΑΛΙΟΥ–ΚΑΜΠΛΑΦΚΑΣ-ΣΤΑΥΡΩΛΙΜΝΙΩΝΑ-ΒΥΡΙΝΑΣ-ΜΥΤΙΚΑ-ΚΑΛΑΜΟΥ 9.799,54 στρέμματα!!! Μόνο και  αποκλειστικά για Υδατοκαλλιέργειες!!! 


-ΘΑ ΔΕΣΜΕΥΘΟΥΝ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ  ΜΟΝΑΔΩΝ; 


Σύμφωνα με τη μελέτη αυτό είναι αναγκαίο να γίνει και προβλέπει μίσθωση εκτάσεων είτε κοινόχρηστων ,είτε  ιδιωτικών σε όλη την ακτογραμμή, εξαιρώντας τους οικισμούς Μύτικα και Αστακού, χωρίς να αναφέρει την ακριβή τοποθεσία και τον ακριβή αριθμό στρεμμάτων ο οποίος θα καθορισθεί στο μέλλον και ανάλογα το μέγεθος των  μονάδων. 


Αυτό σύμφωνα και με την εμπειρία με τις υπάρχουσες μονάδες, που όποια έκταση μίσθωσαν απαγορεύσαν κάθε παρουσία και χρήση από τρίτους, θα μεγεθύνει το πρόβλημα και σε μεγάλο μήκος και βάθος θα παγιωθεί απαγορευτικό για τον οποιοδήποτε δεν έχει εργασία στους χώρους. Έτσι η δημόσια ή η ιδιωτική έκταση θα ελέγχεται από τον όμιλο και δεν θα επιτρέπεται για κανέναν επισκέπτη η πρόσβαση στις ακτές και τις παραλίες για  οποιαδήποτε χρήση, Γη και Θάλασσα όλα στον μεγάλο - επενδυτή για ιδιωτική χρήση και εκμετάλλευση εις βάρος του συνόλου των πολιτών, τις οικονομίας της περιοχής και του περιβάλλοντος. 


Καταργείται έτσι και το συνταγματικό δικαίωμα των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες και στις  ακτογραμμές. 


Με τα παραπάνω στοιχεία της ίδιας της μελέτης είναι φανερό ότι η περιοχή μας μετατρέπεται σε ένα απέραντο ιχθυοκαλλιεργητικό πάρκο, σε μια βιομηχανική περιοχή με αποκλειστική χρήση για Υδατοκαλλιέργειες. 


Ο ελεύθερος δημόσιος, θαλάσσιος και παράκτιος χώρος, σε μια νύχτα περνά στα χέρια ενός γιγάντιου ομίλου που  από δω και στο εξής θα διαφεντεύει ότι πετάει, ότι κολυμπάει και ότι περπατάει, αποτρέποντας οποιαδήποτε και  άλλου είδους ανάπτυξη και ανατρέπει κάθε σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για πολύπλευρη ανάπτυξη δίνοντας βάση στο θαλάσσιο τουρισμό με όλες τις εκφάνσεις του σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και τα τοπικά  χαρακτηριστικά της περιοχής . Δημιουργεί καθεστώς πολύπλευρης ομηρίας σε όλο τον κοινωνικό ιστό της περιοχής 


και καθηλώνει το θαλάσσιο και παράκτιο φυσικό περιβάλλον σε σημαντικότατη υποβάθμιση, μετατρέποντας το σε  απαγορευμένη ζώνη.  


Η Π.Ο.Α.Υ στην παράκτια ζώνη πρέπει με κάθε τρόπο να ακυρωθεί ΤΩΡΑ.  


Η τοπική κοινωνία, που δεν ρωτήθηκε όταν έπρεπε και δεν την υπολόγισαν στους  


σχεδιασμούς, την αγνόησαν προκλητικά, πρέπει να συντονιστεί και να αντιδράσει δυναμικά. 


Οι πολίτες πρέπει να ενημερωθούν και γι’ αυτό πρέπει να γίνουν δυο ενημερωτικές συζητήσεις σε Αστακό και  Αλυζία. 


Η δημιουργία Συντονιστικής Επιτροπής από το δήμο, και τους φορείς είναι κίνηση που έγινε και θα οργανώσει  τις ενέργειες μας. 


Εναντιωνόμαστε στην Π.Ο.Α.Υ και ειδικά στη βόρεια ζώνη που καλύπτει την παράκτια περιοχή ΑΣΤΑΚΟΥ-ΜΥΤΙΚΑ ΚΑΛΑΜΟΥ και σε κάθε είδους επέκταση των υφιστάμενων και τη δημιουργία νέων ,στη παράκτια ζώνη. 


Εναντιωνόμαστε στη Π.Ο.Α.Υ: 


..γιατί δεν είναι φιλική με άλλες δραστηριότητες και επενδύσεις και μόνο με την παρουσία τους στερεί κάθε είδους άλλη ανάπτυξη της περιοχή που υπό συνθήκες μπορούν να την απογειώσουν προσφέροντας τεράστιες δυνατότητες  στην οικονομία και την αγορά εργασίας. Η παρουσία τους βάζει οριστικά ταφόπλακα στην περιοχή. …με την ογκωδέστατη παρουσία τους η ακριβής επίδραση τους στο θαλάσσιο περιβάλλον δεν μπορεί να εκτιμηθεί  γιατί η τεχνογνωσία δεν επαρκεί. Αυτό είναι και το ποιο επικίνδυνο, μιας και με την εμπειρία του παρελθόντος σε  λιγότερες εκτάσεις επιβάρυνε ανεπανόρθωτα το θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον νεκρώνοντας το βυθό με  ανυπολόγιστες ζημιές στο οικοσύστημα. 


.. γιατί υπάρχει μεγάλη επικινδυνότητα σε ασθένειες ,παράσιτα κλπ όταν συγκεντρώνονται πολλές σε μια ζώνη που  δεν μπορούν, ούτε να προβλεφθούν ούτε να αποτραπούν, ούτε να ελεγχθούν, ούτε να καταπολεμηθούν. …δεν προστατεύει με ασφάλεια τις προστατευόμενες περιοχές ειδών και οικοτόπων. 


…δεν εγγυάται την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της ίδιας της μελέτης. 


…δεν υπάρχει χαρτογράφηση και για το λόγο αυτό δεν προστατεύει περιοχές λειμώνων Ποσειδωνίας. …γιατί δεν έχει κοινούς στόχους με το 5ετες επιχειρησιακό πρόγραμμα του 


 δήμου Ξηρομέρου. 


…γιατί δεν διασφαλίζει τη μη σύγκρουση της ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας με 


 την παράκτια Αλιεία η οποία χρήζει ιδιαίτερης προστασίας και μέριμνας. 


…γιατί, θα συνδράμει, με τον τρόπο της, στη οριστική εγκατάλειψη τις αγροτικής καλλιέργειας και τις  κτηνοτροφίας, δυο σπουδαίοι για την περιοχή κλάδοι της πρωτογενούς παραγωγής. 


…γιατί θα δημιουργήσει μονοκαλλιέργεια επενδύσεων και εσωστρεφή οικονομία που σε βάθος χρόνου θα  φτωχοποιήσει την περιοχή. 


…γιατί σε λίγα χρόνια θα αυξήσει την υπάρχουσα ανεργία και θα ερημώσει την περιοχή από τον ντόπιο πληθυσμό  μιας και οι νέα γενιά που έρχεται θα επιλέξει καλύτερες συνθήκες εργασίας και καλύτερες προοπτικές σε άλλου  είδους οικονομικές δραστηριότητες, σε άλλες περιοχές της χώρας. 


…γιατί ο μοναδικός λόγος δημιουργίας της είναι το συμφέρον των επενδυτών και όχι το συμφέρον της περιοχής και  της τοπικής κοινωνίας.  


…και γιατί ο Αστακός και η περιοχή δεν μπορεί να σηκώσει άλλο βάρος από τέτοιες επενδύσεις ,έχει κορεστεί ποικιλοτρόπως και πρέπει να υπάρχει και ένα φρένο… πριν αναγκαστούμε να πούμε «…από τώρα και μετά μας έχουν  πνίξει τα κλουβιά!» 


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ 


Αν τη δεκαετία του 1990 οι αρμόδιες υπηρεσίες θεωρούσαν την περιοχής κορεσμένη και επιτακτική ανάγκη να  μετεγκατασταθούν για να αξιοποιηθεί ως παραθεριστική ζώνη, φανταστείτε τι θα πουν οι αυριανές υπηρεσίες  με τούτο το έκτρωμα των 41.000 στρεμμάτων με κλουβιά!!!  


-ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΨΕΥΔΟΣ, Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  


ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. 


Για όσους γνωρίζουν την περιοχή βλέπουν ότι υπάρχει μια πολύ μικρή αλλά ανοδική πορεία στις υποδομές σε  τουριστικά καταλύματα. Στο Μύτικα τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν καταλύματα από ιδιωτική πρωτοβουλία και συνεχίζονται να χτίζονται ακόμα και ξενοδοχειακές μονάδες υψηλού επιπέδου. 


Στο Μύτικα υπάρχουν σήμερα 116 κλίνες, 65 δωμάτια και αυτόνομες κατοικίες προς ενοικίαση. Υπάρχουν χώροι εστίασης που συνεχώς αυξάνονται και ανοδική ανάπτυξη στην, πέντε χιλιομέτρων παράλια ζώνη Λύσιμο - Παλιόβαρκας με πολλές τουριστικές δραστηριότητες. 


Στον Αστακό επίσης υπάρχει υποδομή με πολλά καταλύματα και ξενοδοχειακές μονάδες μεσαίου και υψηλού επιπέδου. 


Στον Αστακό υπάρχουν διαθέσιμες 252 κλίνες, αυτόνομα διαμερίσματα και μπανγκαλόους. Συγχρόνως υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη χώρων εστίασης με συνεχόμενη και εποχιακή λειτουργία. Τουλάχιστον για δυο μήνες στο λιμάνι του Αστακού αγκυροβολούν καθημερινά για διανυκτέρευση εκατοντάδες ιστιοπλοϊκά σκάφη αναψυχής, το ίδιο και  στο λιμάνι του Μύτικα. 


Η περιοχή εκτός τα παραπάνω διαθέτει ακτοπλοϊκή σύνδεση με τα νησιά Κάλαμος και Καστός ,από Μύτικα και με  Κεφαλονιά -Ιθάκη ,από Αστακό.


Το καλοκαίρι η συγκεκριμένη περιοχή του Ιονίου φιλοξενεί πολλά ιστιοπλοϊκά σκάφη και είναι μόνιμος προορισμός επώνυμων Ελλήνων και ξένων του επιχειρηματικού κόσμου. Αγοραπωλησίες ακίνητων στα νησιά Κάλαμος και  περισσότερο στο Καστό πολλές και από ξένους επενδυτές, που επιλέγουν τα νησιά για επιχειρηματική η  οικογενειακή επένδυση. Το καλοκαίρι επιλέγουν για διακοπές τις όμορφες ακτές και παραλίες τις ακτογραμμής,  χιλιάδες παραθεριστές της ενδοχώρας του νομού και ετεροδημότες που κατάγονται από την ευρύτερη περιοχή. 


Η περιοχή φιλοξενεί ελεύθερο και οργανωμένο κάμπινγκ και οι ελεύθερες παραλίες του και οι γραφικοί κολπίσκοι  προσφέρονται για ξεκούραση του Εργατικού και Αγροτοκτηνοτροφικού πληθυσμού που λόγο της καθημερινής τους  εργασίας, αδυνατούν να κάνουν πολυήμερες και πολυέξοδες διακοπές σε άλλες περιοχές.  Είναι η νοσταλγία και η αφορμή του εξωτερικού μετανάστη ,για επιστροφή στη γενέτειρα. Είναι η αφορμή στην αρχή και η αιτία αργότερα, η τρίτη γενιά και οι επόμενες, των ετεροδημοτών να επιστρέφει στη γενέτειρα των γονιών ή  των παππούδων τους. 


Είναι ο χώρος όπου μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία, ένας εφοπλιστής και ένας μεγαλοεπιχειρηματίας, πριν 40 και  20 χρόνια αντίστοιχα, αποφάσισαν να επενδύσουν ,τουριστικά, στην περιοχή, αγοράζοντας χιλιάδες στρέμματα γης  και για το λόγο αυτό εγκρίθηκαν Π.Ο.Τ.Α(περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης) οι οποίες βέβαια ποτέ δεν  υλοποιήθηκαν και ένας από τους σοβαρούς λόγους ήταν και η παρουσία ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων στη περιοχή που δεν είναι συμβατές και φιλικές με τις τουριστικές και παραθεριστικές επενδύσεις. 


Όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι πραγματικές και συμβαίνουν σήμερα. 


Η Π.Ο.Α.Υ αφενός θα αποτρέψει την περαιτέρω τουριστική και παραθεριστική ανάπτυξη της περιοχής, αφετέρου  θα εξαφανίσει και την υπάρχουσα. …και οι οικογένειες που περιμένουν να ζήσουν από αυτές είναι εκατοντάδες!! ΓΙΑΤΙ Π.Ο.Α.Υ. ΤΩΡΑ; 


Κατ’ αρχάς, όσο εκκρεμεί η χωροθέτηση των Π.Ο.Α.Υ., δεν μπορεί να εκδοθεί καμία καινούργια άδεια για νέα  μονάδα υδατοκαλλιέργειας, ούτε επεκτάσεις ,ούτε μετεγκαταστάσεις. 


Δεύτερον, η Ελλάδα απειλείται με την επιστροφή χρημάτων στα κοινοτικά ταμεία, που έχουν δοθεί από το  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας για τη χρηματοδότηση των μελετών όσον αφορά τη χωροθέτηση των Π.Ο.Α.Υ,  καθώς και σε εταιρείες ιχθυοκαλλιέργειας για επενδυτικά σχέδια, που όμως δεν μπορούν να τα αναπτύξουν ακριβώς  λόγω της απουσίας των οργανωμένων αυτών περιοχών. Έτσι εξηγείτε η βιασύνη τους!!! 


 -Μπροστά σε αυτή την κατάσταση το νεοεκλεγμένο Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου,σε κλειστή συνεδρίαση  στις 17-08-2020 και με την απόφαση με αρ.87, αντιτίθεται στην δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. στην περιοχή καθώς και στην  επέκταση των υφιστάμενων μονάδων ιχθυοκαλλιεργειών και στην ίδρυση νέων. Θεωρεί την παραλιακή ζώνη  Αστακού, Μύτικα, Μαραθάκι, Κάλαμος και Καστός, ως περιοχή ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς για την οποία ο  σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει την ανάπτυξή της μόνο τουριστικά.. Οι υπάρχουσες υδατοκαλλιέργειες να  μεταφερθούν σε θαλάσσιες ζώνες του Δήμου και όχι μόνο, που δεν παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον. και  ζητάει από τους Υπουργούς Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης – Τροφίμων, εκ νέου το άνοιγμα  διαβούλευσης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων ήτοι Πολιτείας – Τοπικής Αυτοδιοίκησης και  επενδυτών προκειμένου να οδηγηθούμε από κοινού σε μια βιώσιμη λύση που θα βάλει ένα τέλος στην  κατάσταση που 40 χρόνια ταλανίζει την περιοχή. 


Στης 19/09/2020 μέσα από την επιτροπή διαβούλευσης του δήμου προτάθηκε και συστάθηκε ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ  για την αποτροπή δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Δήμαρχος, Δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι οι φορείς και οι σύλλογοι του δήμου , σύλλογοι ετεροδημοτών Αθήνας, και οι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων . 


Σύσσωμη η κοινωνία του δήμου αντιδρά ,ξεσηκώνετε και διεκδικεί. 


ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Υ. 


. Χχ Σημ. Για να μη θεωρηθεί ότι είμαστε ενάντια στις επενδύσεις των 


ιχθυοκαλλιεργειών να το πούμε για άλλη μια φορά. Με τις υπάρχουσες μονάδες ζούμε τα τελευταία 35 χρόνια  και πάρα τα προβλήματα που δημιουργούν πορευόμαστε ειρηνικά και χαιρόμαστε που απασχολούνται σε αυτές  πάρα πολύ συμπατριώτες μας. Με αυτές, όπως υπάρχουν σήμερα, με το ίδιο μέγεθος και την ίδια δυναμικότητα,  μπορούμε να πορευθούμε και στο μέλλον υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται αυστηρά οι περιβαλλοντικοί  όροι και δεσμεύσεις από όλες). 


Χχχ Στατιστικά απογραφής : 


(Από το 1991 έως το 2011, που σημειωτέων οι ιχθυοκαλλιέργειες ήταν σε ανοδική πορεία ,μειώθηκε ο πληθυσμός  του Ξηρομέρου από το -2% το 1991 σε -12% το 2011 και της Αλυζίας σε -22% το 2011, ενώ την ίδια περίοδο ο  πληθυσμός της Παλαίρου, που σημειωτέων δεν έχει ιχθυοκαλλιέργειες αλλά έχει και τουρισμό, αυξήθηκε κατά  3,30%) 


Αυτά τα στοιχεία θα μας απασχολήσουν και στο μέλλον αν δημιουργηθεί τελικά η Π.Ο.Α.Υ στην περιοχή μας.


Παναγιώτης Ηλ. Χολής

Μέλος επιτροπής αγώνα ενάντια στην καταστροφική Π.Ο.Α.Υ

Προέδρος ΠΑΝ.ΣΥ.

Σχόλια