Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου.. Εντός οικισμών των Τ.Κ. Βασιλοπούλου & Καραΐσκάκη ..

 


Καθαρισμός κοίτης χειμάρρου..
Εντός οικισμών των Τ.Κ. Βασιλοπούλου & Καραΐσκάκη ..
Σε συνεργασία οι Πρόεδροι των Τ.Κ.Βασιλόπουλου και Καραΐσκάκη κ.κ . Πετρονικολος Παναγιώτης και Λιγνός Αθανάσιος ανέθεσαν σε Ιδιώτη εργολάβο τον καθαρισμό της κοίτης του χειμάρρου που διασχίζει τα χωριά τους.
Η δαπάνη των εργασιών θα βαρύνει ισόποσα τις δυο κοινότητες και θα εκταμιευτεί από την ετησία πάγια προκαταβολή των 2000 ευρώ που έλαβαν από το Δήμο Ξηρομέρου.
Παρά τις συνεχείς οχλήσεις των Προέδρων των δυο Τ.Κ. στη Δημοτική Αρχή για τη διάθεση των μηχανημάτων του Δήμου, ενόψει της χειμερινής περιόδου αλλά και προκειμένου να μην επιβαρυνθούν οικονομικά ,τούτο δεν κατέστη δυνατό λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης απασχόλησης των μηχανημάτων του Δήμου σε Μύτικα και Κανδήλα.

ΒΕΛΟΥΤΣΑ
Σχόλια