Πρωτοβουλία των Γάλλων που διαμένουν-επισκέπτονται τον Μυτικα για τη στήριξη της Επιτροπής Αγώνα ΠΟΑΥ.

 


    Επιστολή Γάλλων επισκεπτών του Μύτικα, με τη στήριξη τους προς την Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης ΠΟΑΥ.

Η Γαλλική κοινότητα επισκεπτών του Μύτικα, εκφράζει μέσα από επιστολή της, την συμπαράσταση και στήριξή της, προς την επιτροπή αγώνα και την Δημοτική αρχή Ξηρομέρου, για το δίκαιο αίτημα ώστε η όποια επένδυση-ανάπτυξη να μην είναι χωρίς την σύμφωνη γνώμη της τοπικής κοινωνίας. Χαρακτηριστικά αναφέρει, πιστεύουμε ότι το Ξηρόμερο χρειάζεται μια ισορροπία στην ανάπτυξή του, που λαμβάνει υπόψη όλες τις τοπικές πραγματικότητες: παραδοσιακή αλιεία, τουριστικά καταλύματα, χωροταξία, επεξεργασία οικιακών αποβλήτων, βιώσιμη γεωργία. Όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν σε ένα σχέδιο σε συνεννόηση με τους κατοίκους, προκειμένου να καταστεί η ζωή πιο αρμονική. 

Καταλήγοντας, η προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης πρέπει επίσης να σέβεται το οικολογικό, ανθρώπινο και κοινωνικό περιβάλλον.Η Γαλλική κοινότητα επισκεπτών του Μύτικα, συμμετέχει ενεργά στην τοπική οικονομία, τον πολιτισμό ενώ αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τους Γάλλους που επισκέπτονται τη χώρα μας και το Δήμο Ξηρομέρου.

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή:

Η Γαλλική κοινότητα, η οποία έρχεται εδώ και πολλά χρόνια στο Μύτικα, για μερικές οικογένειες για τριάντα χρόνια, υποστηρίζει τον Δήμο Ξηρομέρου και τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, Γιάννη Τριανταφυλλάκη, στην προσέγγισή του για την επίλυση του σοβαρού προβλήματος της εγκατάστασης υδατοκαλλιεργειών στην ακτογραμμή της Αστακού-Μύτικα.
Είμαστε σε αλληλεγγύη με τον Δήμο, τους φορείς και τους διάφορους συλλόγους, που ζητούν την απόσυρση αυτού του έργου που αντιτίθεται στην οικολογική αειφόρο ανάπτυξη και τον ήπιο τουρισμό προσαρμοσμένο στην περιοχή.
Πιστεύουμε ότι το Ξηρόμερο χρειάζεται μια ισορροπία στην ανάπτυξή του, που λαμβάνει υπόψη όλες τις τοπικές πραγματικότητες: παραδοσιακή αλιεία, τουριστικά καταλύματα, χωροταξία, επεξεργασία οικιακών αποβλήτων, βιώσιμη γεωργία.
Όλα αυτά πρέπει να περιληφθούν σε ένα σχέδιο σε συνεννόηση με τους κατοίκους, προκειμένου να καταστεί η ζωή πιο αρμονική. Η προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης πρέπει επίσης να σέβεται το οικολογικό, ανθρώπινο και κοινωνικό περιβάλλον.


La communauté française qui vient depuis de très nombreuses années à Mytikas, depuis trente années pour certaines familles, soutient la municipalité de Xiromeros et te maire de Xiromeros, Giannis Triantafyllakis, dans sa démarche pour régler te grave problème de l'implantation des fermes aquacoles sur le littoral Astakosse Mytikas.
Nous sommes solidaires des communes, des associations et des divers clubs qui en appellent au retrait de ce projet qui va à l'encontre d'un développement durable écologique et d'un tourisme doux adapté à la région.
Nous pensons que Xiromeros a besoin d'un équilibre dans son développement qui prenne en compte toutes les réalités locales : la pêche traditionnelle, l'hébergement touristique, l'aménagement des espaces, le traitement des déchets domestiques, l'agriculture raisonné.
Tout ceci devrait s'inclure dans un plan en concertation avec les habitants afin de rendre la vie plus harmonieuse. L'effort de développement économique doit aussi être respectueux de l'environnement écologique, humain et social.

Σχόλια