Αίτημα του Δημάρχου Ξηρομέρου και της Επιτροπής Αγώνα για συνάντηση με τους αρμόδιους Υπουργούς για την ΠΟΑΥ. Με επίσημο έγγραφο που διακινήθηκε σήμερα μέσω του Δήμου Ξηρομέρου, ο Δήμαρχος και η Επιτροπή Αγώνα, αιτείται συνάντησης με τους αρμόδιους Υπουργούς.

 

                                                      Αστακός, 9.10.2020 

Αριθ. πρωτ.: …… 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Τηλ.: 2646360500 Fax:2646042531

 e-mail: info@dimosxiromerou.g 

                                                                       ΠΡΟΣ:

                                                             κο Κωστή Χατζηδάκη                                                          Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας

                                                     κο Δημήτρη Οικονόμου  

                      Υφυπουργός Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος 

                                                    κα Φωτεινή Αραμπατζή                                                 Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

         ΚΟΙΝ.: Γραφείο Πρωθυπουργού κου Κων/νου Μητσοτάκη

 ΘΕΜΑ: «Ίδρυση Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων Νήσων – Αιτωλ/νίας».  

ΣΧΕΤ.: Η 87/17-08-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξηρομέρου. Κύριε Υπουργέ. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξηρομέρου, με την απόφαση του 87/17-08-2020, εναντιώνεται στην ίδρυση Π.Ο.Α.Υ (Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.  Για τον παραπάνω λόγο μέσα από διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς και τους κατοίκους του Δήμου, στις 19/09/2020 συγκροτήθηκε “Επιτροπή Αγώνα”, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, για την αποτροπή της έγκρισης της εν λόγω Π.Ο.Α.Υ. Κύριε Υπουργέ.

 Η κοινωνία του Δήμου μας είναι σε αναβρασμό. Θα σας παρακαλούσα, να μην προχωρήσετε στην υπογραφή της ίδρυσης της συγκεκριμένης Π.Ο.Α.Υ, που αυτόματα θα σημάνει και την ίδρυση μιας θαλάσσιας βιομηχανικής περιοχής, που είναι εναντίον του Περιβάλλοντος, εναντίον του Τουρισμού, εναντίον της Οικονομίας της χώρας, εναντίον στο δημόσιο συμφέρον, εναντίον στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της προώθησης της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου. Σας ζητάω με την παρούσα μου επιστολή επείγουσα συνάντηση, με σκοπό να σας εκθέσουμε τις αντιρρήσεις μας επί του θέματος και να ανοίξουμε ένα διάλογο με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, Πολιτείας, Δήμου και παραγωγών υδατοκαλλιέργειας, ώστε να οδηγηθούμε σε μια λύση αποδεκτή και βιώσιμη, επ΄ ωφελεία όλων μας. 

                                                                 Με εκτίμηση  

                                              Τριανταφυλλάκης Λεων. Ιωάννης 

                                                        Δήμαρχος Ξηρομέρου

Σχόλια