Δήμος Ξηρομέρου Ύδρευση: Με την υγεία των δημοτών μας δεν έχει το δικαίωμα να παίζει κανείς.

  


Ύδρευση:Με την υγεία των δημοτών μας δεν έχει το δικαίωμα να παίζει κανείς..

Η παροχή στους πολίτες ασφαλούς ποσίμου νερού αποτελεί ίσως την σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας και καθιστά επιτακτική την ανάγκη για στενή παρακολούθηση της ποιότητάς του, ώστε να εντοπίζεται και να αντιμετωπίζεται έγκαιρα οποιοδήποτε πρόβλημα θα μπορούσε να επηρεάσει την καταλληλότητά του.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη μίας διαρκούς παρακολούθησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης με συλλογή και ανάλυση δειγμάτων από αξιόπιστα σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα χημικά εργαστήρια.

Όταν  το νερό δεν χλωριώνεται καθόλου, ή χλωριώνεται περιστασιακά και πλημμελώς , έχει ως  αποτέλεσμα να καταγράφονται υπερβάσεις των προδιαγραφών ως προς τα μικρόβια, δηλαδή το νερό να είναι απροστάτευτο και εν δυνάμει επικίνδυνο για μολυσματικούς νοσογόνους παράγοντες.

Είναι «κοινό μυστικό» στο Δήμο Ξηρομέρου  ότι τα αντλιοστάσια βρίσκονται σε μη αποδεκτή κατάσταση ,οι δεξαμενές δεν είχαν προ καιρού καθαρισθεί  και  το δίκτυο ύδρευσης  είναι παλιό και προβληματικό, όπως διαχρονικά ήταν και τα συνεχή ερωτήματα των συμπολιτών μας αν χλωριώνεται επαρκώς και  αδιαλείπτως το νερό ύδρευσης σε όλο το Δήμο Ξηρομέρου, αν δουλεύουν οι δοσομετρικες  αντλίες χλωρίωσης (Χλωριωτές) του δικτύου η είναι χαλασμένοι, αν έχουν  γίνει δειγματοληπτικοί έλεγχοι καταλληλότητας του νερού ύδρευσης για όλες τις Τοπικές κοινότητες ;

Η διαδικασία χλωρίωσης του νερού, δεν είναι μια τόσο απλή υπόθεση, το πρόβλημα της υγειονομικής προστασίας των δικτύων ύδρευσης είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που δεν αντιμετωπίζεται συμπτωματικά, δηλαδή «κουκουλώνοντας» το πρόβλημα της παρουσίας μικροοργανισμών. 

Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι θεραπευτική, δηλαδή, η παρουσία μικροβιολογικών δεικτών στο νερό, θα πρέπει να μας οδηγεί στον εντοπισμό της εστίας επιμόλυνσης και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να τις εξουδετερώνουμε.

Πέραν των οργανοληπτικών παραμέτρων Γεύση, Οσμή, Χρώμα, Θολότητα , η διαπίστωση κατά πόσον το νερό είναι ακατάλληλο ή όχι, δε στηρίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών ελέγχων αλλά σε μία σειρά ενεργειών και διαδοχικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από την πηγή μέχρι τη βρύση του καταναλωτή.

Η κάθε περίπτωση αξιολογείται με βάση την κατηγορία στην οποία ανήκει η κάθε παράμετρος (μικροβιολογική και χημική) πχ αν σε μικροβιολογική εξέταση διαπιστωθεί Escherichia Coli, Εντερόκοκκοι ή σε χημική εξέταση Βαρέα Μέταλλα, η Υπολείμματα Φυτοφαρμάκων το νερό κρίνεται ακατάλληλο προς πόση .

Η σημερινή Δημοτική Αρχή παρά τις όποιες παλινωδίες και καθυστερήσεις έχει προχωρήσει σήμερα σε μια σειρά ενεργειών  πέραν των εν εξελίξει μελετών και έργων ύδρευσης όπως:

-σε ανάθεση έργου σε εξωτερικό συνεργάτη για   καθαρισμό  των δεξαμενών

-στην προμήθεια δοσομετρικών αντλιών χλωρίωσης (χλωριωτές)  και επαρκούς ποσότητας χλωρίου.

-στην σύσταση συνεργείου για τη συνεχή παρακολούθηση των αντλιοστασίων ,δεξαμενών και της επαρκούς  χλωρίωσης του νερού

Εκκρεμεί αν και αποτελεί  υποχρέωση από το νόμο η  άμεση   ενημέρωση των δημοτών για την καταλληλότητα ή όχι  της ποιότητας του νερού στο σύνολο των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ξηρομέρου  

Η υπόθεση «επάρκεια σε πόσιμο και ασφαλές νερό για τους δημότες του Ξηρόμερου » υπερβαίνει τις πλέον γνωστές  μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες και  αντιπαραθέσεις , τις  προσωπικές στρατηγικές και συμφέροντα.

Επειδή ως γνωστόν σε όλους μας, παρά τον πακτωλό χρημάτων που διατέθηκαν , η υπάρχουσα κατάσταση της ύδρευσης δεν είναι σημερινό φαινόμενο αλλά διαχρονικό, οι ευθύνες για την υπάρχουσα κατάσταση στην ύδρευση  είναι διαχρονικές και βαρύνουν  στο σύνολο τους , αποκλειστικά και αναλογικά όλους όσους εναλλάσσονται και ανακυκλώνονται άλλοτε  ως συμπολίτευση και άλλοτε ως αντιπολίτευση του Δήμου Ξηρόμερου και διαχειρίστηκαν τις τύχες του τόπου μας

Απαιτεί  τη  άψογη συνεργασία όλων των δημοτικών παρατάξεων, και κυρίως των πρώην Αντιδημάρχων ύδρευσης και της Τεχνικής Υπηρεσίας  με το νέο Αντιδήμαρχο ύδρευσης  για την εύρεση μιας αξιόπιστης εναλλακτικής  λύσης  ,  που θα διασφαλίζει επάρκεια σε πόσιμο και ασφαλές νερό για όλους  τους δημότες του Ξηρόμερου,  πάντα  σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με την Δ/νση Υγιεινής και εφαρμόζοντας όλα τα προτεινόμενα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής,

Ο σημερινός Αντιδήμαρχος ύδρευσης έχει κατά κοινή ομολογία όλα τα απαιτούμενα εχέγγυα και προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική συνεργασία  όλων , για την επίλυση του προβλήματος της ύδρευσης που ταλανίζει διαχρονικά τους δημότες, που πέραν της συνεχούς οικονομικής επιβάρυνσης των δημοτών, θέτει  σε άμεσο κίνδυνο και την υγεία τους .

Ιδωμεν.

Βελούτσα...

Σχόλια


 1. Είναι γνωστό ακόμη και στους πολιτικούς αντιπάλους μου το πάθος μου για να πίνει ο κόσμος νερό ασφαλές από την βρύση του σπιτιού του.
  Με τον κύριο Μάκρη όπως και με τον κύριο Λαϊνά δεν με συνδέει μια απλή καλή κοινωνική σχέση αλλά μια πολύ καλή φιλική σχέση .
  Τα πράγματα στην ύδρευση ένα θέμα που σε κάποιους προκαλεί δέος και ανασφάλεια είναι τόσο απλά αρκεί όπως και στα μαθηματικά να ξεκινήσουμε από μια παραδοχή για να υπάρξει διάλογος και προτάσεις για μέτρα .
  Έτσι λοιπόν η παραδοχή είναι :
  Ότι το νερό από όλες τις πηγές ,υδρομαστεύσεις και γεωτρήσεις του Δήμου μας είναι κατάλληλο για πόση και εκεί έχει μηδενικό μικροβιακό φορτίο ( εκτός από το Κάτω Καραϊσκάκη γιατί προέρχεται από επιφανειακό νερό το οποίο αυξάνει το μικροβιακό φορτίο λόγω της βοσκής ζώων στην γύρω περιοχή ).
  Έτσι λοιπόν για να πίνουν οι πολίτες νερό κατάλληλο από την βρύση τους είναι να γίνεται Άριστος Καθαρισμός των δεξαμενών τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο και εννοούμε Άριστος και όχι δήθεν ψεύτο καθαρισμός .
  Αν αυτό γίνεται τότε η χλωρίωση που επιβάλλεται από τον νόμο δεν είναι πανάκεια ,αφού η υπέρ χλωρίωση δημιουργεί πολύ σοβαρότερα προβλήματα από εκείνα που καλείται να επιλύσει .
  Έτσι πληροφοριακά για σωστή χλωρίωση των νερών του Δήμου απαιτούνται 15 με 20 τόνοι χλώριο τον χρόνο .!!!
  Έτσι φίλε Σωτήρη αν καθαρίζεις τις δεξαμενές όπως τις καθάριζα και εγώ δεν έχεις να φοβηθείς καμία Διεύθυνση Υγείας και κανέναν Εισαγγελέα και θα έχεις και εμάς δίπλα σου.
  Όσο για το κάτω Καραϊσκάκη εκεί θα χρειάζεται καθαρισμός της δεξαμενής δυο φορές τον μήνα και υπέρ χλωρίωση .
  Με εκτίμηση
  Παναγιώτης Στάικος
  Πρώην Δήμαρχος Αστακού .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου