Καθαρισμός χόρτων στο Κοιμητήριο Μύτικα..


 Καθαρίστηκε για 4η φορά το Κοιμητήριο Μύτικα, με μέριμνα της Κοινότητας Μύτικα και επίβλεψη του Προέδρου κ. Δημήτρη Φάρρου. Στο Κοιμητήριο Μύτικα εκτός από τις κοπές χόρτων, έχουν γίνει και δύο πολύ καλοί καθαρισμοί από άχρηστα υλικά και μπάζα.

ΒΕΛΟΥΤΣΑ

Σχόλια