Τα ηχητικά πρακτικά του Δ.Σ. της τακτικής συνεδρίασης, την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.

 

dimotiko symvoylio xiromeroy 15102020 
Στα πλαίσια της Δημοκρατίας, της διαφάνειας, της δημόσιας λογοδοσίας και της πλήρης ενημέρωσης των δημοτών, στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξηρομέρου, αναρτώνται από την αρχή της παρούσας δημοτικής περιόδου και για πρώτη φορά, τα ηχητικά πρακτικά όλων των Δημοτικών Συμβουλίων, όπως ήταν και η προγραμματική δέσμευση της παρούσας δημοτικής αρχής.
 
ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Αρχή – 17:44).
1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ξηρομέρου για την συγκρότηση της γνωμοδοτικής επιτροπής του άρθρου 1 της ΚΥΑ 50025/20-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018) (17:45 – 24:53).
2. Έγκριση του Συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια και εξουσιοδότηση του ΔΣ στον Δήμαρχο Ξηρομέρου για την υπογραφή του (24:54 – 28:53).
3. Έγκριση της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) του Δήμου Ξηρομέρου με την συνεργασία της εταιρείας 'Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε' (28:54 – 37:53).
4. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού κοινότητας Αστακού του Τσιλιγιάννη Γεώργιου του Δημητρίου.
5. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού κοινότητας Καραϊσκάκη του Μητσάνη Αντώνιου του Παναγιώτη.
6. Λήψη απόφασης για χορήγηση παροχής ύδρευσης εκτός οικισμού κοινότητας Καραϊσκάκη της Δουρούκη Λαμπρινής του Γεωργίου (37:54 – 42:41).
7. Τροποποίηση απόφασης ΔΣ για κανονισμό Ύδρευσης (42:42 – 43:02).
8. Έγκριση Τροποποίησης Ο.Ε.Υ Δήμου Ξηρομέρου (43:03 – 50:55).
9. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 (50:56 – 2:03:40).
10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου 'Ανέγερση Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Αστακού' (2:03:41 – 2:30:41).
11. Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου Ξηρομέρου στο έργο INCUBA και υπογραφή της σχετικής σύμβασης (2:30:42 – 2:34:51).
12. Προμήθεια μηχανημάτων στα πλαίσια του προγράμματος 'Φιλόδημος ΙΙ' ύψους 74.400,00 €, μετά από μερικώς άγονο διαγωνισμό (2:34:52 – 3:01:51).
13. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου (3:01:52 – 3:04:40).
14. Έγκριση χορήγησης υποτροφίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 16817/4-7-1994 Δωρεά εν Ζωή της Βασιλικής Λιδωρίκη το γένος Παπαπέτρου στην Αικατερίνη Τάκου του Θεοδώρου (3:04:41 – 3:05:47).
15. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης απορριμματοφόρου από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας (3:05:48 – 3:06:05).
16. Έγκριση αιτήματος του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για την παραχώρηση του καλαθοφόρου οχήματος ΜΕΙ 40405 του Δήμου Ξηρομέρου (3:06:06 – 3:07:30).
17. Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και του Δήμου Ξηρομέρου για την κάλυψη διοικητικών γνώσεων και κατευθύνσεων επί περιβαλλοντικών θεμάτων, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων (3:07:31 – 3:15:15).
18. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για την υποβολή πρότασης έργου με τίτλο: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑ ΣΤΙ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ» στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 'Δυτική Ελλάδα' Άξονα προτεραιότητας 2, σύμφωνα με την υπ' αριθμ.89/13-1-2020 πρόσκληση με κωδικό 0204C04 και την υπ' αριθμ. 1562/14-4-2020 1η Τροποποίηση πρόσκλησης (3:15:16 – Τέλος).


Σχόλια