Επιστολή του Δημάρχου Ξηρομέρου συνοδεία ενημερωτικού και αιτημάτων από την Επιτροπή Αγώνα, προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου. Ο Δήμος έχει υποβάλλει αίτημα για εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

 

pano sto dimarxeio 1112020

 

Επιστολή προς τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου, από τον Δήμαρχο Ξηρομέρου, όπου τον ενημερώνει ότι ο Δήμος Ξηρομέρου έχει υποβάλλει αίτημα από το περασμένο καλοκαίρι, για χρηματοδότηση προς την εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου.

_____________________________

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Προς:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Αμαλιάδος 17, 11523 Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Μαυρογόνατου
Τηλέφωνο: 2106475176
 
Κοινοποίηση:
κ. Δαμανάκη
 
Θέμα: Αναστολή θεσμοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, λόγω κατατεθειμένου αιτήματος εκ μέρους του Δήμου Ξηρομέρου για εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.)
 
Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ.
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ.: ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334 11/6/2020 πρόσκλησης για υποβολή αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων – ΤΠΣ», ο Δήμος Ξηρομέρου έχει προβεί σε σχετικό αίτημα και σας επισυνάπτουμε όλα τα σχετικά.
Ζητούμε λοιπόν να ανασταλεί η θεσμοθέτηση της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, που εκκρεμεί η γνωμοδότηση από το ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α και να προωθηθεί το αίτημα του Δήμου Ξηρομέρου για ένταξη στις 200 πρώτες κατά προτεραιότητα μελέτες, ώστε να προχωρήσει στο άμεσο μέλλον η εκπόνηση του Τ.Π.Σ. του Δήμου, που θα σχεδιάσει και θα εξασφαλίσει επικαιροποίηση των πολεοδομικών μελετών, προσδιορισμό όλων των χρήσεων γης (αγροτικές, βιομηχανικές, πρωτογενής τομέας υδατοκαλλιεργειών, βιοτεχνικές, τουριστικές κ.ά.) και βέβαια θα διασφαλίσει την προστασία όλων των προστατευόμενων περιοχών (περιβαλλοντικές, αρχαιολογικές κ.ά.).
Το αίτημα μας για αναστολή θεσμοθέτησης της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας, εδράζεται στο ότι αυτή αποτελεί μεμονωμένη λειτουργία – δράση, που ακυρώνει ουσιαστικά οποιαδήποτε άλλη χρήση. Παράδειγμα προβλέπεται χερσαία ζώνη για υδατοκαλλιέργειες (χερσαίες εγκαταστάσεις) από την Π.Ο.Α.Υ. Εάν χωροθετηθεί σήμερα, τι νόημα έχει το Τ.Π.Σ. εκ των υστέρων; Αυτό σαφέστατα προκαταλαμβάνει το Τ.Π.Σ.
 
Με τιμή
 
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου
Ιωάννης Τριανταφυλλάκης
 
Επίσης επισύναψε το παρακάτω σύντομο ενημερωτικό και τα αιτήματα της Επιτροπής Αγώνα:
 
___________________________
 
Αστακός 10.11.2020
 
Η παντελής έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού και η απουσία ελέγχων από την πλευρά της Πολιτείας διαχρονικά, είχε σαν αποτέλεσμα την άναρχη και διάσπαρτη ανάπτυξη των ιχθυοκαλλιεργειών στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου.
Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν να καταληφθούν από τις ιχθυοκαλλιέργειες κλειστοί όρμοι, ακτές κολύμβησης και χερσαίες εκτάσεις, επιφέροντας χρόνια τώρα ένα θανάσιμο πλήγμα στον τουρισμό, την ελεύθερη αλιεία και στο περιβάλλον της περιοχής.
Το 2011 η Κ.Υ.Α με αριθμ. 31722/4-11-2011, δημιούργησε μια Π.Α.Υ (Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), η οποία οριοθετείται από τις Νήσους Άτοκο, Καστό και Κάλαμο που ανήκουν διοικητικά στην Λευκάδα, την παράκτια περιοχή από το Μύτικα έως Αστακό - κόλπο Αγίου Παντελεήμονα Αστακού - όρμου Καλαμάκι - όρμο Κούμαρου, που ανήκουν διοικητικά στον Δήμο Ξηρομέρου και όλες τις Βόρειες Εχινάδες νήσους και πιο συγκεκριμένα αυτές που βρίσκονται μπροστά στον κόλπο του Αστακού που διοικητικά ανήκουν στην Νήσο Κεφαλληνίας.
Μέσα σε αυτή την Π.Α.Υ (Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), την οποία ονόμασε Π.Α.Υ «Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας και Συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων», η Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 31722/4-11-2011 των υδατοκαλλιεργειών, προβλέπει την δημιουργία δύο (2) Π.Ο.Α.Υ (Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), της Οξειάς (που έγινε) και των Εχινάδων Νήσων (που δεν έγινε) και ουδέποτε των Ακτών της Αιτ/νίας.
Επιλέχτηκε (!) να δημιουργηθεί μια Π.Ο.Α.Υ «Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας και Συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων», που δεσμεύει 41.180,37στρέμματα θαλάσσιου χώρου εκ των οποίων: οι 10 παραγωγικές ζώνες Π1 έως Π10 με 25.977,98 στρέμματα και 6 Ζώνες Υδρανάπαυσης Υ1 έως Υ6 των 15.202,39 στρεμμάτων, που δεν είναι τίποτε άλλο από την μετατροπή της Π.Α.Υ σε Π.Ο.Α.Υ. μέσα στην οποία περιλαμβάνονται και θαλάσσιες εκτάσεις των νήσων Άτοκου, Καστού και Καλάμου Λευκάδας.
Είναι ξεκάθαρο από το χωροταξικό ότι οι Π.Α.Υ απλά υποδεικνύουν την καταλληλότητα ορισμένων περιοχών για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως Π.Ο.Α.Υ του άρθρου 10 του Ν. 2742/1999. Αντίθετα αποτελούν ευρείες περιοχές αναζήτησης μέσα στις οποίες θα αναζητηθούν, μετά από μελέτες, οι κατάλληλες θέσεις για οργάνωση Π.Ο.Α.Υ. Με την υπογραφή, της εν λόγω Π.Ο.Α.Υ, των αρμόδιων Υπουργών, Περιβάλλοντος - Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης - Τροφίμων, αφενός θα δεσμεύσει στο μέλλον 41.180,37 στρέμματα θαλάσσιου χώρου και αναρίθμητων στρεμμάτων στη χερσαία ζώνη μόνο για ιχθυοκαλλιέργειες, αποκλείοντας κάθε άλλη δραστηριότητα, αφετέρου θα μετατραπεί μια Π.Α.Υ σε Π.Ο.Α.Υ, παραβλέποντας τη λογική και τη βούληση του νομοθέτη!!!
Οι Π.Ο.Α.Υ (Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών), είναι θαλάσσιες βιομηχανικές περιοχές, με υψηλή συγκέντρωση ιχθυοτροφείων, τα οποία καταλαμβάνουν τεράστιες θαλάσσιες και χερσαίες εκτάσεις. Έχουν συγκρουσιακό χαρακτήρα με άλλες δραστηριότητες όπως Αλιεία, παραθεριστική κατοικία, τουρισμός. Ο φορέας διαχείρισης των εν λόγω βιομηχανικών θαλάσσιων περιοχών, διοικείται από τις ίδιες ιδιωτικές εταιρίες του χώρου, χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των τοπικών φορέων και του Κράτους.
Πρόκειται για ένα ακραίο μοντέλο ιδιωτικοποίησης θαλάσσιου δημόσιου χώρου και βίαιης επιβολής αναπτυξιακών επιλογών και κατευθύνσεων, που έρχονται σε σύγκρουση με τις επιθυμίες και επιλογές των τοπικών κοινωνιών.
 
ΕΠΕΙΔΗ
 
1. Η Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας δεν είναι Π.Ο.Α.Υ., γιατί παραβιάζει την λογική δημιουργίας των Π.Ο.Α.Υ., που είναι ο συγκεντρωτισμός, η οικονομία του θαλάσσιου χώρου, ο εξορθολογισμός της χωροθέτησης ενάντια στην σημειακή χωροθέτηση μεμονωμένων μονάδων που άναρχα δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, κάτι που το επισημαίνει και σε σχετική του νομολογία το ΣτΕ (αποφάσεις 4966/14 & 4982-4986/14).
2. Στην δική μας Π.Α.Υ. Α3, στο χωροταξικό των ιχθυοκαλλιεργειών του 2011, προβλέπονταν δύο (2) Π.Ο.Α.Υ. εκεί που υπήρχαν ΠΑ.Σ.Μ. Πρόκειται για τις Π.Ο.Α.Υ. Οξειάς και η Εχινάδων και δεν υπήρχαν πουθενά οι ακτές Αιτ/νίας!!! Στις ακτές τις Αιτωλοακαρνανίας υπήρχαν απλά διάσπαρτες μεμονωμένες μονάδες, άναρχα χωροθετημένες.
Με αυτό που δημιουργείται σήμερα, που κακώς επαναλαμβάνουμε ονομάζεται Π.Ο.Α.Υ., θα νομιμοποιηθεί μία κατάσταση να βολευτούν όλες η άναρχα χωροθετημένες μονάδες του παρελθόντος, δημιουργώντας σε αυτά τα διάσπαρτα σημεία, ζώνες Π.Ο.Α.Υ.
Επισυνάπτουμε παρακάτω τον ενιαίο χάρτη της προτεινόμενης Π.Ο.Α.Υ., ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την συγκεντρωτική λογική που έχουν άλλες προτεινόμενες Π.Ο.Α.Υ. και αυτό είναι οφθαλμοφανές. Εδώ έχουμε ένα άπλωμα και κατάληψη όλου του θαλάσσιου χώρου και όχι οικονομία αυτού όπως λέει ο νομοθέτης, προς νομιμοποίηση λαθών του παρελθόντος.
 
ΖΗΤΑΜΕ
 
1. Να μην υπογραφεί και να αποσυρθεί η προωθούμενη Π.Ο.Α.Υ (Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών) Δυτικών Ακτών Αιτωλοακαρνανίας και Συμπλέγματος Εχινάδων Νήσων, η ίδρυση της οποίας θα επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή στην παράκτια ζώνη Αστακού - Μύτικα του Δήμου Ξηρομέρου, στις νήσους Κάλαμου και Καστού Λευκάδας και στα Νησιά του συμπλέγματος των Εχινάδων Κεφαλληνίας και βάζει ταφόπλακα στην βούληση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής για τουριστική ανάπτυξη της παράκτιας ζώνης Αστακού - Μύτικα και της προστασίας του φυσικού κάλλους των Τηλεβοήδων νήσων Καστού και Καλάμου, όπως επίσης και αυτών του Συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων.
2. Να ανακληθεί άμεσα το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, με την απ΄ αρχής θεσμοθέτηση ενός νέου χωροταξικού σχεδιασμού, που θα λαμβάνει σοβαρά υπόψη την γνώμη των τοπικών κοινωνιών, ώστε να μην κινδυνεύσουν με οικονομική και περιβαλλοντική καταστροφή, ιστορικοί τόποι και τοπία φυσικού κάλλους της Πατρίδας μας.
3. Να εφαρμοστούν επιτέλους τα μέτρα που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι, ώστε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες από την λειτουργία των υφιστάμενων ιχθυοκαλλιεργειών, που είναι εγκατεστημένες στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου και του Συμπλέγματος των Εχινάδων Νήσων.
 
ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Π.Ο.Α.Υ (ΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ).
Πρόκειται για μια θαλάσσια λεκάνη που θα ξεκινάει από τις νότιες Εχινάδες Οξειά – Μάκρη – Βρόμωνα, θα αγκαλιάζει τις Νήσους Άτοκο - Καστό - Κάλαμο και ακουμπώντας τις Ακαρνανικές ακτές στον Μύτικα, θα διαβαίνει τις παραλίες της Βιρίνας Αρχοντοχωρίου, της Καμιλάφκας και του Ασπρογιαλιού Καραϊσκακίου, της Στενής Καμιλάφκας Αστακού, θα φθάνει στο Μαραθιά Αστακού και μέσω του κόλπου του Αγίου Παντελεήμονα Αστακού και εκείθεν της ακτής Καλαμάκι Αστακού, αφού θα συμπεριλάβει όλες τις Κεντρικές και Βόρειες Εχινάδες, θα καταλήγει στον Πεταλά και το Διόνι και πάλι στην Οξειά.
 
Χωροθετήσεις ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων και Αιτνίας
 

Σχόλια