Ηλίας Κοτρότσος : Τις πταιει…

 


Η παράξενη σιωπή ενός ριζοσπαστικού και οικολογικού χώρου …

‘’Το παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον ανήκουν στα κοινά αγαθά και επομένως αποτελούν ενδογενείς αξίες και δεν έχουν απλά μια αξία χρήσης. Η διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση του παράκτιου και του θαλάσσιου περιβάλλοντος απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δημοκρατικής και διαφανούς διαχείρισης με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις , με διασφάλιση της κοινωνικής συμμετοχής και αποδοχής , με δημοκρατικές διαδικασίες λήψης και εφαρμογής των αποφάσεων που κυρίαρχα θα λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα του παράκτιου οικοσυστήματος
Η προγενέστερη άναρχη ανάπτυξη χωρίς αντικειμενικά κριτήρια «χωροθέτηση» των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών όσο και η συχνή παραβίαση του ανώτατου ορίου παραγωγής, αλλά και οι εφαρμοζόμενες διαχειριστικές πρακτικές, η ελιπή τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και έλλειψη ελέγχων απαιτεί τον άμεσο συντονισμό όλων των συναρμόδιων φορέων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, τη χωροταξία και το περιβάλλον.
Αναγκαία προϋπόθεση η επίτευξη της απαιτούμενης συναίνεσης σε όλα τα επίπεδα , με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των επιστημονικών φορέων, για τη διαμόρφωση ενός προτύπου ανάπτυξης, που θα προστατεύει τους μοναδικούς φυσικούς πόρους και το τοπίο της παράκτιας ζώνης, αξιοποιώντας τους παράλληλα σε μια μακροχρόνια βιώσιμη προοπτική.
Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί με τακτικούς και συστηματικούς ελέγχους, οφείλουν να παρεμβαίνουν για την αυστηρή τήρηση των όρων , των προδιαγραφών και προϋποθέσεων λειτουργίας στις υπάρχουσες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας όπως ενδεικτικά την έκταση της μονάδας, τη δυναμικότητά της και πάνω απʼ όλα για τις επιπτώσεις τους στο θαλάσσιο περιβάλλον ,με τη σχολαστική τήρηση των περιβαλλοντικών όρων’’
Οι αγώνας της συντριπτικής πλειοψηφίας της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Ξηρόμερου για «Καμία υδατοκαλλιέργεια στον κόλπο του Αστακού, και από την θέση Μαραθιάς Αστακού έως την θέση Μαυρομπουλού Μύτικα και Καμπλάφκα Κανδήλας. Καμία επέκταση ή τοποθέτηση νέας υδατοκαλλιέργειας, καμία δημιουργία παραγωγικής ζώνης Π.Ο.Α.Υ. ή ζώνης υδρανάπαυσης και καμία επέμβαση στο χερσαίο χώρο» δυστυχώς έως σήμερα δεν βρίσκει την ΈΜΠΡΑΚΤΗ αρωγή ενός πολιτικού χώρου που διακυβέρνησε τη χώρα στο όνομα της οικολογίας.
Η παράξενη σιωπή των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Αιτωλοακαρνανίας ακόμη και του τμήματος Οικολογίας, Περιβάλλοντος & Χωρικού σχεδιασμού είναι αφενός ανησυχητική αλλά ταυτόχρονα και απολύτως καταδικαστέα.
Την ίδια ώρα που κάποια λαλίστατα τοπικά αρθρόποδα , καρικατούρες του χώρου , αντί να εξοβελιστούν άμεσα ,τους ανέχεται χωρίς αιδώ, με χυδαίο και υβριστικό λόγο, να οργιάζουν υπέρ της άνευ όρων παράδοσης στις εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών 41000 στρεμμάτων θαλάσσιας περιοχής
Ας μην αναρωτηθούν αύριο "τις πταιει"...
Όταν επιδεικτικά σιωπούν ,και αντί να σταθούν στο πλάι της τοπικής κοινωνίας ,να την ενημερώσουν, να την στηρίξουν, να την φορτίσουν ηθικά και συναισθηματικά ,την εγκαταλείπουν ..

Σχόλια