Ανάρμοστη συμπεριφορά του Υφυπουργού κ. Οικονόμου για το θέμα της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 

Αφίσα για ΠΟΑΥ
 
Ημερομηνία, 13.10.2020
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΑΥ
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
 
Θέμα: Ανάρμοστη συμπεριφορά του Υφυπουργού κ. Οικονόμου για το θέμα της υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.
 
Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου το πρωί, κατόπιν πρόσκλησης μέσω e-mail του Υφυπουργού κ. Δημήτρη Οικονόμου, ο Δήμαρχος και τρία (3) μέλη της Επιτροπής Αγώνα, είχαμε τηλεδιάσκεψη, με θέμα την ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.
Δυστυχώς ο διορισμένος από την Κυβέρνηση Μητσοτάκη Υφυπουργός κ. Οικονόμου, φρόντισε αγενέστατα να μην είναι παρόν, χωρίς την παραμικρή εξήγηση από τους απεσταλμένους υπαλλήλους του ή τον ίδιο.
Δήμαρχος και μέλη της επιτροπής, σε δυσάρεστη θέση λόγω του επιγενόμενου εμπαιγμού, προτίμησαν να παραμείνουν στην τηλεδιάσκεψη και να αναπτύξουν τις απόψεις της επιτροπής χωρίς όμως να ολοκληρώσουν την σκέψη και θέσεις, καθότι το σύστημα μετά την πάροδο 45λέπτου ήταν προγραμματισμένο να κλείσει.
Απαράδεκτη λοιπόν η στάση του μη αιρετού αλλά διορισμένου Υφυπουργού κ. Δημητρίου Οικονόμου, που με αυτή (στάση) απαξίωσε μία ολόκληρη περιοχή και τους πολίτες του Δήμου Ξηρομέρου.
Καταγγέλλουμε ευθέως το πολιτικό ατόπημα του εν λόγω εκπροσώπου της Κυβέρνησης, ο οποίος κανονικά θα έπρεπε να κωλύεται στον χειρισμό του εν λόγω θέματος, καθόσον ήταν ένας από τους μελετητές της εν λόγω ΠΟΑΥ.
Καταλαβαίνουμε πολύ καλά τα κίνητρα του κ. Οικονόμου και τις σκέψεις του ως συναρμοδίου προς υπογραφή σχετικής απόφασης για έκδοση μετέπειτα Προεδρικού Διατάγματος και συνάμα θεσμοθέτησης της επίμαχης ΠΟΑΥ.
Η Κυβέρνηση δια των εκπροσώπων της ΟΦΕΙΛΕΙ και ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να ακούσει και λάβει σοβαρά υπόψη της τις θέσεις των κατοίκων του Ξηρομέρου, που η ζωή τους θα επηρεαστεί δραματικά από την υπογραφή του κ. Οικονόμου, Ο Φ Ε Ι Λ Ε Ι να απομακρύνει τον συγκεκριμένο καθ΄υλήν αρμόδιο Υφυπουργό από την εν λόγω υπόθεση, λόγω ασυμβίβαστου, άλλως εκτίθεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που τον διόρισε στην συγκεκριμένη θέση ευθύνης.
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Σχόλια