Ομόφωνη στήριξη της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Ξηρομέρου, ενάντια στην υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.

 

ped oxi stin poay 16112020
Ημερομηνία, 16.11.2020
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ.
ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ.
 
Θέμα: Ομόφωνη στήριξη της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας στον Δήμο Ξηρομέρου, ενάντια στην υπό θεσμοθέτηση Π.Ο.Α.Υ. Εχινάδων Νήσων και Αιτ/νίας.
 
Την ομόφωνη στήριξη της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας, έλαβε ο Δήμος Ξηρομέρου, με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Π.Ε.Δ., σε συνεδρίαση στις 3 Νοεμβρίου στην Πάτρα.
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ., κατόπιν της με αριθμ. πρωτ: 7865/30-9-2020 εισήγησης του Δήμαρχου Ξηρομέρου κ. Τριανταφυλλάκη Ιωάννη, με την οποία ενημέρωσε για την κατάθεση υπομνήματος ενημέρωσης και διαμαρτυρίας, καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Διαβούλευσης από τον Δήμο Ξηρομέρου, που αφορούν την ίδρυση Περιοχής Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην περιοχή του Δήμου Ξηρομέρου και έθεσε το αίτημα για στήριξη της απόφασης του Δήμου και τις αιτιολογημένες επιλογές που περιλαμβάνονται σε αυτό, αφού συνδέονται άμεσα με την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
Η τοπική κοινωνία δεν θα αφήσει να περάσει αυτή η μεθόδευση, όπου κάποιοι κινούμενοι αθόρυβα σε γραφεία, επιδιώκουν να δημιουργήσουν Π.Ο.Α.Υ. στην παράκτια περιοχή του κόλπου του Αστακού και στην διαδρομή Αστακός - Μύτικας, αλλά και στον Κάλαμο, κάτι που δεν προέβλεπε το χωροταξικό των υδατοκαλλιεργειών του 2011. Αυτό δεν θα τους περάσει, όσο και αν το θέλουν, όσο και αν προσπαθήσουν.
Επισυνάπτεται παρακάτω η απόφαση της Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας.
 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ Π.Ο.Α.Υ. ΕΧΙΝΑΔΩΝ ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
 

Σχόλια