Ενημέρωση από τον Δήμο Ξηρομέρου, για τον τρόπο επικοινωνίας «RELAYSERVICE», ένα πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.).

 

124657031 283815266258461 168583520507255484 n 
Αστακός 11.11.2020
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Ο Δήμος Ξηρομέρου, ενημερώνει οτι στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για τα άτομα με αναπηρία, με στόχο την ισότιμη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά της επικοινωνίας, της μείωσης των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, αποδέχεται για τις υπηρεσίες του, που δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, τον τρόπο επικοινωνίας «RELAYSERVICE», ένα πρόγραμμα του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) για κωφούς και βαρήκοους με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας.
Ειδικότερα, το Ε.Ι.Κ., Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, είναι ο μοναδικός δημόσιος φορέας στην Ελλάδα, ο οποίος υλοποιεί εξειδικευμένα προγράμματα για κωφούς και βαρήκοους χρησιμοποιώντας σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.
Ένα από τα πλέον σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους τα κωφά/βαρήκοα άτομα είναι η πρόσβαση στην επικοινωνία.
Από τον Μάρτιο του 2019 στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών, άρχισε να λειτουργεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας μία καινούρια υπηρεσία εξυπηρέτησης των ανθρώπων με προβλήματα ακοής, προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στην επικοινωνία, η εξ αποστάσεως διερμηνεία (RELAY SERVICE). Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και λειτουργία υπηρεσίας εξ αποστάσεως διερμηνείας για τους κωφούς και βαρήκοους μέσω πολλαπλών τρόπων επικοινωνίας (Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, χειλεανάγνωση) με τη χρήση νέων και σύγχρονων τεχνολογιών υψηλής ποιότητας.
Με τη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία λειτουργεί ως τηλεφωνικό κέντρο 24 ώρες το 24ωρο ο/η κωφός/κωφή-βαρήκοος/βαρήκοη, από όλη την Ελλάδα κατεβάζει την εφαρμογή στο κινητό και σε πάσης φύσεως ηλεκτρονικούς υπολογιστές μέσω βιντεοκλήσης και επικοινωνεί με ειδικό διερμηνέα/υπάλληλο. Ο ειδικός διερμηνέας/υπάλληλος του κέντρου μεταφέρει τις συνομιλίες των ανθρώπων με προβλήματα ακοής στους ακούοντες υπαλλήλους υπηρεσιών τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού Τομέα, ως μεσολαβητής στην επικοινωνία των δυο πλευρών σε πραγματικό χρόνο.
 
Δείτε το video με αναλυτικές οδηγίες:
 
 
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου

Σχόλια